Lời Kinh Thánh

Hãy tin Đức Chúa Jesus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Kinh Thánh - Công Vụ Các Sứ đồ 16: 31

Tin Mừng


Bạn Click các đường Links dưới đây để đọc:

1. Chúa Jesus là Ai?
2. Tin Mừng Cho Muôn Dân
3. Tại sao Chúa Jesus gọi là con của Đức Chúa Trời
4. Nếu không có Thượng Đế
5. Phước Lộc Thọ
6. Mục Đích của Đời Sống
7. Nhật Thực
8. Cầu Golden Gate
9. Bạn Đã Sẵn Sàng Chưa?
10. Bạn Có Biết?
11. Tiếp Nhận Sự Cứu Rỗi
12. Tình Yêu Nào?
13. Bảo Hiểm Linh Hồn
14. Đối Tượng bạn Cần Tin
15. Bạn Thật Sống?
16. Những Tiếng Gọi Trong Đời
17. Nước Trời
18. Bảy Điều Cần Nhất Trên Đời
19. Chuyến Tàu Đi vào Cõi Chết...
20. Về Đâu?
21. Niềm Vui Thật
22. Tình trạng của bạn trước mặt Đức Chúa Trời như thế nào?
23. Thiên Đàng Có Thật
24. Về Đâu?
25. Nữ Hoàng Anh
26. Kiếp Phù Sinh
27. Giao Mùa
28. Điều Phước Vô Cùng
29. Đồng Hồ của Cuộc Đời 
30. Nơi cuối con đường
31. Sau cái chết có gì?
32. Đi tìm giải pháp
33. Chúa Jesus Christ là Ai?
34. Ba câu hỏi quan trọng
35. Nơi cuối con đường
36. Bức tranh đời người
37. Bạn có muốn giàu sang không?
38. Cho đến chừng các ngươi già cả
39. Sau cái chết có gì?
40. Công cuộc đi tìm giải pháp
41. Khởi sự như thế nào và từ đâu
42. Hối cải là gì?
43. Làm sao tôi biết chắc44. Tiếp Nhận Chúa
45. Thuyền Hồn Neo Bến
46. Sự ban cho không đòi giá của Đức Chúa Trời
47. Thuốc Chữa Lành Cho Căn Bệnh Của Bạn
48. Chuyến tàu đi vào cõi chết (1)
49. Chuyến tàu đi vào cõi chết (2)
50. Chuyến tàu đi vào cõi chết (3)
51. Chuyến tàu đi vào cõi chết (4)
52. Ai muốn làm triệu phú?
53. Đức Chúa Trời sẵn lòng
54. Sự tha thứ công chính
55. Huyết của Chúa Jesus
56. Nước Trời
57. Niềm vui thật
58. Bạn của các tội nhân
59. Sự cứu rỗi chắc chắn
60. Khi Thượng Đế trả lời