Lời Kinh Thánh

Hãy tin Đức Chúa Jesus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Kinh Thánh - Công Vụ Các Sứ đồ 16: 31

Chủ Nhật, 1 tháng 3, 2015

CHUYỆN BUỒN VUI NGÀY TẾT


Image result for xuân
Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhâ danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm pháp báp-tem cho họ va dạy họ giữ hết tất cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và này, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. (Ma-thi-ơ 28: 19, 20)

        Ở Mỹ chẳng có gì gọi là Tết đúng nghĩa!  Trong khi đó, những ngày Mồng Một cho đến Mồng Ba ở Việt Nam, bà con thường vội vã đến những người thân trong gia đình của mình như ông bà, cha mẹ, cô chú bác, hoặc bạn bè thân thiết để chúc Tết.