Lời Kinh Thánh

Hãy tin Đức Chúa Jesus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Kinh Thánh - Công Vụ Các Sứ đồ 16: 31

Thứ Ba, 27 tháng 6, 2017

Tin Nhận Chúa Giê-xu

Image result for tin chúa jesusTiếp nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu vào lòng để nhận được sự tha thứ tội lỗi và được nối lại mối tương giao với Cha Thiên Thượng là một quyết định quan trọng nhất trong đời. Dùng trí óc để tìm hiểu Thượng Đế hay xúc động mỗi khi suy niệm về sự chết trên cây thập tự của Chúa Giê-xu chưa đủ để bước vào sự tương giao với Thượng Đế. Muốn có sự sống vĩnh hằng và có sự tương giao mật thiết với Thượng Đế chúng ta phải tiếp nhận Chúa Giê-xu vào lòng. Thánh Kinh chép: “Thượng Đế đã ban sự sống đời đời cho chúng ta, và sự sống ấy ở trong con Ngài. Ai có Đức Chúa Con thì có sự sống, ai không có con Thượng Đế thì không có sự sống.” (I Giăng 5:11-12).

NỢ

Image result for nợ
"Đừng mắc nợ ai chi hết, chỉ mắc nợ về sự yêu thương nhau mà thôi." (Rô-ma 13:8)
Sinh ra đã mắc nợ rồi,
Nợ với cha mẹ, với người xung quanh.
Nợ cứ chồng chất tăng nhanh,
Làm sao trả đứt, trả nhanh, trả dần?

NHỮNG SỰ THẬT KỲ DIỆU CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT

1

Bạn nghĩ rằng trái đất này rộng lớn, mặt trời siêu lớn, và hệ ngân hà của chúng ta vô cùng lớn? Hãy cùng xem qua những hình ảnh dưới đây và bạn sẽ phải suy nghĩ lại về sự tồn tại của mình. Khi ngắm nhìn vũ trụ, chúng ta không khỏi ngạc nhiên vì cớ Đức Chúa Trời là Đấng đã tạo dựng nên chúng. Đức Chúa Trời của chúng ta là Đấng Vĩ đại!

Bên đây là hình ảnh Trái đất nơi mà chúng ta đang sống

Thông Điệp Tình Yêu

Image result for thong diệp tình yêuTa ban cho các con một điều răn mới: Các con phải yêu thương nha như ta đã yêu các con. Các con có yêu nhau, mọi người mới biết các con là môn đệ ta”. Tin Lành giăng 13:34-35 (Bản Diễn Ý).
Đức Chúa Trời là tình yêu, Chúa Jêsus thể hiện tình yêu, Tin Lành là tôn giáo của tình yêu, chúng ta được Chúa cứu bởi ân sủng và tình yêu. Chúa bảo chúng ta phải yêu nhau vì Ngài đã yêu chúng ta, Giăng 13:34 – 15:12 “Các ngươi hãy yêu nhau như Ta đã yêu các ngươi”. Tình yêu Cơ Đốc là một điều rất mới, nên các nhà văn Cơ đốc đã chế tác ra từ mới hay ít cũng dùng từ ngữ Hy Lạp ít dùng đó là Agape:

CHÚA LUÔN THÀNH TÍN

Image result for sự thành tín1.Chúa luôn thành tín dù có thể chúng ta phải chờ đợi lâu
Từ khi Chúa hứa với Áp-ra-ham sẽ khiến ông trở thành cha của nhiều dân tộc đến khi lời hứa đó được ứng nghiệm trên cuộc đời ông là cả một khoảng thời gian dài. Trong khi chờ đợi lời hứa xảy đến ông phải đối diện với nhiều khó khăn, thử thách. Ông phải dời bỏ quê hương, phải lưu lạc đồng vắng, phải trải qua nạn đói, gặp nguy hiểm và sợ hãi, suýt mất vợ. Ông đối diện với sự xung đột và phân rẽ trong gia đình với Lót. Ông phải chiến đấu với kẻ thù của Lót để cứu Lót… Sau các việc đó ông mới nhận được lời hứa và có con trai là Y-sác.