Lời Kinh Thánh

Hãy tin Đức Chúa Jesus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Kinh Thánh - Công Vụ Các Sứ đồ 16: 31

Thứ Hai, 13 tháng 10, 2014

THUYẾT TIẾN HÓA HỮU THẦN

Hiện nay trong giới khoa học tiếp cận với thuyết tiến hóa của Charles Darwin theo hai quan điểm: (1) Những người sử dụng thuyết tiến hóa như một chứng cứ để phủ nhận quyền tạo hóa của Đức Chúa Trời, họ là những nhà tiến hóa vô thần. (2) Những người xem tiến hóa như là một tiến trình trong sự sáng tạo của Đấng Tạo hóa. Đây là những nhà khoa học có niềm tin nơi Thượng Đế. Như chúng ta biết chính Darwin cũng là người đã tin nơi Thượng Đế, ông đã từng học ba năm trong trường đại học Cambridge về khoa thần học để làm mục sư, nhưng sau chuyển sang nghiên cứu sinh vật học. Như chúng ta đã nghe Darwin nó về Chúa, về niềm tin rõ ràng rồi. Trong những môn đệ của ông có những nhà khoa học vừa tin vào Thượng Đế nhưng cũng vừa chấp nhận thuyết tiến hóa và không có gì  mâu thuẫn ở đây, khi chúng ta xem xét kỹ sự trình bày của các nhà tiến hóa hữu thần, qua lăng kính khoa học. Nhứt là bảng mã gen của tiến sĩ Francis Collins sẽ cho chúng ta thấy nhiều điều thú vị trong sự sáng tạo Chúa đối với muôn loài, đặc biệt là loài người. Trong bài nầy tôi sẽ nói về THUYẾT TIẾN HÓA HỮU THẦN.