Lời Kinh Thánh

Hãy tin Đức Chúa Jesus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Kinh Thánh - Công Vụ Các Sứ đồ 16: 31

Thứ Năm, 19 tháng 7, 2012

LỜI HAY Ý ĐẸP


T
ự do thật là không phải làm theo ý mình, 
Nhưng là thuận theo ý Chúa. 
 Tin lời Chúa cộng với làm theo ý Chúa
Tức là tin vào đức thiện lành của Ngài. Người ta có thể thấy Chúa trong taTrước khi ta nói về Chúa cho họ không?
 
 Nên để ý đến những điều sau đây:
Đừng bao giờ để việc gì bỏ dở, 
Trừ trường hợp việc ấy không bao giờ làm xong được.


  Thánh kinh khác hẳn với mọi cuốn sách trong đời
Vì cho chúng ta biết 3 điều:
     

1. Con người thật của mỗi chúng ta
2. Cái nhìn thật đúng về thế giới
   3. Và quan trọng hơn cả là tri thức về Thiên Chúa.


 Khi nào ta đứng ở một vị thế sai lầm,
Thì nên nhớ rằng vị thế cũ của ta bỏ không.


Tất cả khó khăn trên trần gian,
Bắt đầu bằng một lời nói dối.
Hạnh phúc được tạo ra để chia sẻ.

Người đọc sách là người không bao giờ cô đơn
Người đọc sách là người không bao giờ chán
Người đọc sách là người không bao giờ dốt nát.
 


]
Tình yêu đối với Chúa được chứng nghiệm
Bằng tình yêu của ta đối với người khác.


 
Người khôn đặt những mục tiêu dưới đất, mà thu lợi trên trời.
Trích nguồn: dainguonsong