Lời Kinh Thánh

Hãy tin Đức Chúa Jesus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Kinh Thánh - Công Vụ Các Sứ đồ 16: 31

Thứ Năm, 13 tháng 9, 2012

TIN - NHẬN - SỐNG TRONG CHÚA JESUS CHRIST


Giăng 3:36

36 Ai tin Con, thì được sự sống đời đời; ai không chịu tin Con, thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó.

Giăng 3:14-18

14Xưa Môi-se treo con rắn lên nơi đồng vắng thể nào, thì Con người cũng phải bị treo 
lên dường ấy,

15hầu cho hễ ai tin đến Ngài đều được sự sống đời đời.

16Vì Ðức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ 
ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.

17Vả, Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài xuống thế gian, chẳng phải để đoán xét thế gian đâu, nhưng hầu cho thế gian nhờ Con ấy mà được cứu.

Nhớ Sài-GònTa bỗng nhớ Sài-Gòn ghê gớm quá
Những ngày xưa của thuở thần tiên
Là vàng rơi trên áo sinh viên
Sân trường luật nện giày, nuôi mộng đẹp


Cả vũ trụ thu hình vun giấy hẹp
Giấc mơ vàng bút nhỏ nét xinh xinh
Sài-Gòn ơi! Sao ngươi nỡ bỏ mình?
Chàng trai trẻ đa tình từ dạo ấy.

Phước Hạnh & Sự Trừng Phạt


                                                                                                         Pastor The Le Van
       “Nước nào có Giê-hô-va làm Đc Chúa Tri mình,
      “Dân t
c nào được Ngài chn làm cơ nghip mình có phước thay!
         (Kinh Thánh Cựu Ước - Thi Thiên: chương 33, câu 12)
        Kính chào quý vị và các bạn trong tình yêu của Chúa Jê-sus!

        Bất cứ thời đại nào, xã hội nào cũng có những con người sống gian xảo, bất trung, dối trá, bội bạc, tham lam, láo xược, vô lễ, khoe khoang, gian dâm, ngoại tình, rượu chè, trộm cắp, kiêu hãnh, ham mê giàu sang, nịnh bợ kẻ quyền thế, phô trương bề ngoài, vô liêm sỉ…