Lời Kinh Thánh

Hãy tin Đức Chúa Jesus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Kinh Thánh - Công Vụ Các Sứ đồ 16: 31

Thứ Hai, 10 tháng 6, 2013

KHÁT KHAO

(Cho anh HLM)

Hôm qua em ngủ nằm mơ
Thấy anh cùng sánh vai em lên đường
Chúng mình nặng gánh yêu thương
Bổng nhiên tĩnh giấc trên giường, tiếc thay...


Anh ơi, nuối tiếc những ngày
Đôi ta đưa đón người từ DC
Đơn sơ một ổ bánh mì
Mỗi bên một nửa, còn chi vui bằng!

Jesus là Chúa của Hội Thánh

                                                                                            Mục sư Lê Văn Thể
·       Kinh Thánh:  Mathiơ  16: 16-19
·    Câu gốc: “Nguyền Ngài được vinh hiển trong Hội Thánh , và trong Đức  Chúa Je-sus Christ, trải các thời đại, đời đời vô cùng! Amen.” (Ê-phê-sô 3: 21)

           Kính thưa quý tôi tớ Chúa, quý ông bà an chị em yêu mến!
         Trước hết, cho phép tôi được gửi đến quý ông bà anh chị em lời chào hỏi thân thương nhất trong tình yêu của Chúa Jesus. Hội Thánh chúng ta một lần nữa cùng dâng lên Ba Ngôi Đức Chúa Trời sự biết ơn Ngài về tình yêu thương, quan phòng và dẫn dắt chúng ta trong đường lối của Chúa.