Lời Kinh Thánh

Hãy tin Đức Chúa Jesus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Kinh Thánh - Công Vụ Các Sứ đồ 16: 31

Thứ Bảy, 9 tháng 6, 2012

TIẾP NHẬN SỰ CỨU RỖI


alt
Mỗi người đều thờ phượng một điều gì đó. Một số người thờ phượng các khách thể, một số thờ phượng con người, một số khác thờ phượng các hình tượng trong khi một số khác thì thờ phượng chính bản thân họ. 

Con người bày tỏ sự sùng bái  đối với các thần tượng của họ trong nhiều cách khác nhau. Trong khi vô số người bày tỏ sự sùng kính đối với các vị thần của họ thì một số khác vẫn còn khát khao và kêu van một đối tượng thờ phượng nào đó từ trong nơi sâu thẳm của lòng. Những người này có khả năng tìm thấy một sự trợ giúp tạm thời cho sự kêu van của linh hồn và một chút ít can đảm để đối mặt với tương lai. Sự thất vọng của họ trong tương lai thì cũng tương tự như trong quá khứ. Các thần tượng mà họ thờ phượng không có khả năng lấp đầy những khoảng trống trong lòng của họ.

Các bạn thờ phượng ai? Các thần của bạn sống ở đâu? Những thần tượng này có còn sống hay không? Và những thần tượng đó làm được gì cho các bạn hôm nay? Các bạn nói chuyện với các thần tượng đó hôm nay? Những thần tượng đó trả lời cho những lời kêu cầu của các bạn? Như vậy thì các bạn tin vào điều gì?

Hãy để tôi giới thiệu với các bạn một Đức Chúa Trời chân thật là Đấng đã đánh bại Sa-tan – kẻ thù lớn nhất của chúng ta. Ngài là Đức Chúa Trời của sự sáng tạo, là Đấng chỉ phán bằng lời khiến mọi vật hiện hữu. Kinh Thánh sẽ nói cho các bạn biết về một Đức Chúa Trời thiên thượng đã sáng tạo con người từ bụi đất. Hãy đọc chương 1 và 2 của sách Sáng thế ký.

Ngài là Đức Chúa Trời đời đời. Ngài không có bắt đầu và không có kết thúc. Ngài bất biến, chẳng đổi thay trong quá khứ, hiện tại và tương lai.  Ngài là Đấng sáng tạo hoàn vũ, Đấng duy trì vạn vật, Đấng nâng đỡ tất cả mọi vật (Công vụ 17: 22-34).

Đức Chúa Trời vĩ đại đang ở trên thiên đàng nhưng Ngài cũng quan tâm đến từng con người riêng biệt như bạn. Ngài nhìn thấy bạn giữa vòng vô số người trên mặt đất. Ngài yêu thương và chăm sóc bạn. Ngài muốn trở nên thiết hữu của bạn. Ngài đã sai con Ngài đến trần gian làm Cứu Chúa của bạn. Ngài muốn sống với bạn và thậm chí nhiều hơn như thế là Ngài muốn sống trong bạn. Ngài phán: “Hãy cứ ở trong ta, thì ta sẽ ở trong các ngươi” (Giăng 15:4).

Nếu Ngài không cư trú trong tấm lòng bạn thì ai sẽ ở đó? Hãy nhìn chung quanh, chúng ta không khó lắm khi nhận ra Sa-tan đang cai trị và tàn phá đời sống của nhiều người. Nó đang cai trị những tấm lòng này. Nó là tác giả của tất cả những điều ác như là: nói dối, ăn cắp, tham dục, hỗn xược, mưu toan trả thù và tự tôn. Nếu Sa-tan sống trong lòng của bạn, và lôi kéo bạn vào trong tất cả mọi tội ác này thì tại sao bạn không chạy đến với Đức Chúa Trời là Đấng đã sai Con độc sanh của Ngài là Chúa Jesus Christ xuống trần gian chịu chết vì tội lỗi của bạn và toàn thể nhân loại.

Có lẽ bạn sẽ hỏi: “Làm thế nào để tôi biết điều này là sự thật? Làm thế nào mà một Đấng toàn năng vĩ đại như vậy lại có thể cư ngụ trong tấm lòng của tôi” (Ê-sai 57:15)?

Nếu bạn đang vật vả, mệt mõi vì tội lỗi thì tại sao bạn không kêu cầu Chúa và ăn năn? Bởi đức tin nơi Đức Chúa Trời và qua dòng huyết vô tội của Đấng Christ tội lỗi của bạn sẽ được tha thứ và bạn sẽ trở nên một tạo vật mới. Sau đó Sa-tan vẫn còn đến để cám dỗ nhưng bạn sẽ kinh nghiệm hiện diện của Đấng toàn năng. Ngài sẽ hướng dẫn bạn trong mỗi chi tiết của đời sống và dạy dỗ bạn mọi điều (Giăng 14:26).

Trong Giăng 10:10 Chúa Jesus hứa ban cho bạn một đời sống sung mãn. Tặng phẩm này cứ mãi thuộc về bạn khi bạn tiếp tục trung tín và vâng lời Ngài. “Nếu các ngươi sẵn lòng vâng lời, sẽ ăn được sản vật tốt nhất của đất” (Ê-sai 1:19).  

NHV SUU TAM