Lời Kinh Thánh

Hãy tin Đức Chúa Jesus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Kinh Thánh - Công Vụ Các Sứ đồ 16: 31

Thứ Bảy, 20 tháng 5, 2017

10 KỶ LUẬT CỦA NGƯỜI NỮ TIN KÍNH CHÚA

Image result for women love lordSứ đồ Phao-lô nhắc đến vai trò của kỷ luật đối với đời sống thuộc linh: “Hãy tự luyện tập lòng tin kính” – đề cập đến việc luyện tập đời sống thuộc linh – vì “còn sự tin kính ích lợi mọi mặt, vì có lời hứa cho đời nầy và cả đời sau nữa” (I Ti-mô-thê 4: 7-8). Nữ Cơ đốc nhân cần tập chú vào việc đầu phục ý chí và mọi lĩnh vực đời sống mình theo ý muốn của Đức Chúa Trời.
1. Kỷ luật Phúc Âm – ngọn nguồn của sự tin kính
“Đấng Christ chịu chết vì tội lỗi chúng ta theo lời Kinh Thánh” (I Cô-rinh-tô 15: 3).
Để trở thành người nữ tin kính, bạn phải biết Phúc Âm là gì, biết tin cậy và đặt Phúc Âm vào vị trí trung tâm của đời sống. Đừng bao giờ ngừng kinh ngạc trước sự kỳ diệu của Phúc Âm. Câu Kinh Thánh Giăng 3:16

SỨC MẠNH CẦU NGUYỆN CỦA NGƯỜI MẸ

Image result for hannah prayedNói đến sự cầu nguyện của người mẹ thì phải kể đến An-ne. Bà là người mẹ cầu nguyện tiêu biểu, xuất sắc trong Cựu ước. Bởi qua sự cầu nguyện của bà, nan đề cá nhân được giải quyết, Nhà của Đức Chúa Trời được củng cố và quốc gia Y-sơ-ra-ên được vững mạnh. Tấm gương cầu nguyện của An-ne luôn là câu chuyện hấp dẫn, là nguồn cổ vũ lớn lao, đồng thời là sự khích lệ cho con dân Chúa trải các thời đại.