Lời Kinh Thánh

Hãy tin Đức Chúa Jesus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Kinh Thánh - Công Vụ Các Sứ đồ 16: 31

Thứ Năm, 24 tháng 12, 2015

KHÔNG CÓ CHỖ CHO CHÚA JESUS

Kinh Thánh, Lu-ca 2: 1 - 7 

Image result for giáng sinhHôm nay, chiều Noel, người viết chợt nhớ đến một buổi chiều cách đây hơn 2.000 năm, khi Giô-sép và Ma-ry đã không tìm được chỗ trọ trong nhà quán Bết-lê-hem. Cuối cùng Chúa Jesus phải Giáng sinh trong chuồng chiên, máng cỏ. Giữa không khí Lễ hội vui tươi đang diễn ra hôm nay, chúng ta có chỗ cho Chúa Cứu Thế Jesus hay không?

KHÔNG NHẬN BIẾT CHÚA JESUS

Kinh Thánh chép rằng: “Vào thời ấy, Hoàng Đế Au-gút-tơ ra chiếu chỉ kiểm tra dân số khắp đế quốc La Mã. Đây là cuộc kiểm tra đầu tiên được thực hiện, khi Qui-ri-ni-u làm thống đốc Sy-ri. Mọi người đều phải về quê quán đăng ký” (Lu-ca 2: 1 – 3).