Lời Kinh Thánh

Hãy tin Đức Chúa Jesus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Kinh Thánh - Công Vụ Các Sứ đồ 16: 31

Thứ Ba, 20 tháng 8, 2013

NASA VÀ KINH THÁNH


  Đây là một sự thật dành cho những nhà khoa học và cho tất cả những sinh viên nào đang gặp khó khăn trong việc thuyết phục người khác về mức độ xác thật của Kinh Thánh. Và đây cũng là một trong những điều đã tỏ ra Đức Chúa Trời là Đấng sáng tạo lạ lùng, và Ngài đã tể trị trên muôn vật.

 Bạn có biết rằng có một chương trình không gian đang bận rộn chứng minh rằng điều được gọi là "hoang tưởng" trong Kinh thánh là sự thật không?

Hãy Tỉnh Thức                                  Ms Lê Văn Thể
·    Kinh Thánh: Mác 13: 3-13

·    Câu gốc: “Sự cuối cùng muôn vật đã gần; vậy hãy khôn ngoan tỉnh thức mà cầu nguyện.(I Phierơ 4: 7)

Giới thiệu

Người nông dân làm ruộng thì thường chú ý đến thời tiết; vì nó liên quan việc gieo giống, cày cấy, gặt hái, v.v… Khi người ta nhìn thấy các dấu hiệu như cái mống, chim én bay liệng, những đám mây đen kéo cuồn cuộn thì biết trời sẽ có mưa.   Khi nghe tiếng thác gầm thét, gió đông mạnh, bầu trời có mây kéo ngang, kiến làm tổ trên cây cột cao, thì báo hiệu lũ lụt sắp đến.  Người nông dân khi nhìn thấy những dấu hiệu đó thì biết rằng không thể gieo giống hay cày cấy được, mà phải lo thu hoạch các vụ mùa đem cất vào kho, chuẩn bị ghe thuyền, neo nhà cửa để chống bão lụt.  Đó là sự cảnh giác của người nông dân.  Cũng một thể ấy, khi con dân Chúa nhìn thấy những dấu hiệu mà Kinh Thánh  cho biết