Lời Kinh Thánh

Hãy tin Đức Chúa Jesus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Kinh Thánh - Công Vụ Các Sứ đồ 16: 31

Thứ Bảy, 9 tháng 6, 2012

Chuyến Tàu Đi vào Cõi Chết...

Hãy tưởng tượng bạn đi trên chuyến tàu định mệnh vào cõi chết. Tất cả mọi hành khách, trong đó có bạn, bị kết án và trên đường đến chỗ hành quyết. Khi con tàu gần đến đích của nó, từ đằng xa một thanh niên đang đứng giữa hành trình của con tàu. Anh ta đang vẫy một cờ màu đỏ, ra hiệu cho con tàu ngừng lại. Người điều khiển chuyến xe lửa phải khó khăn lắm mới làm con tàu dừng lại giữa tiếng gia chạm then thét của bánh xe đường rầy. Các nhân viên của xe lửa vội chạy về hướng con tàu để hỏi hạch người đàn ông cả gan này, và được biết lời thỉnh nguyện khá táo bạo

của anh ta - chết thay cho tất cả mọi người trên chuyến xe lửa! "Tôi đến đây để chận đứng cuộc hành quyết này," người thanh niên can đảm tuyên bố. Các viên cấp vừa ngạc nhiên vừa vội vàng chuyển lời thỉnh nguyện quá bất bình thường này tới vị thẩm phán đã ban hành lệnh hành quyết này.   Sau khi hạch vấn nguời thanh niên một hồi lâu, vị quan toà đồng ý để cho chàng thanh niên thế mạng cho tất cả những hành khách xấu số này, bởi vì lý lịch của anh ta hoàn toàn trong sạch không có một án phạt nào. Anh ta hoàn toàn vô tội căn cứ theo những hồ sơ cá nhân; và hơn nữa, anh ta bằng lòng tình nguyện để lãnh bản án của họ cho mình.  

Tình Yêu Cho Những Người Có Tội Được Biểu Lộ


Đang khi bạn và tất cả mọi người đang theo dõi, anh ta bị đem ra xử tử. Anh ta bị tra tấn và sĩ vả thay mặt cho tất cả những người đã hầu như đến gần với cái chết. Tôi muốn bạn dành chút ít thời giờ để suy nghĩ về hành vi cử chỉ này. Thật là cao diệu thay cho một người chịu chết cho kẻ xứng đáng bị tuyên án. Đang khi người thanh niên vô tội này bị treo trong trại tử vong, anh ta thét lên trong khổ ải đớn đau, nhưng sự giúp đở không bao giờ đến. Dĩ nhiên anh ta trút hơi thở cuối cùng. Tại sao vậy? Chỉ để cho những người trong chuyến tàu đi vào cõi chết được tha và sống. Vị quan tòa đưa ra một phán quyết về số phận những người trong chuyến tàu được tha bổng nếu có một người bằng lòng hy sinh chịu chết thế cho.

Thực Tế

Đây không phải chỉ là một câu chuyện; nó là một sự tương tự. Kinh thánh nói rõ rằng:
vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển (tiêu chuẩn) của Ðức Chúa Trời, (Rôma 3:23)
Vì tiền công của tội lỗi là sự chết (Rôma 6:23a) Lời tuyên án của Tối Cao Pháp Viện trên Thiên Đàng hàm ý rằng mọi người đều bị phạm tội, và tất cả phải bị kết án trong hỏa ngục, tách rời ra khỏi Chúa mãi mãi. Tất cả mọi người, không có trường họp ngoại lệ, đều ở dưới sự phán quyết của Đức Chúa Trời - đang ở trên con tàu dẫn đến sự chết để đời đời ở trong hỏa ngục.

Những Nỗ Lực của Con Người

Kinh Thánh đã đưa ra lời bác bỏ những cố gắng của con người toan tính minh chứng hành vi của mình trước mặt Thượng Đế. Có người có thể nói rằng, "Vâng, tôi cố gắng làm điều tốt." Kinh Thánh nói rằng: Chẳng có một người làm điều lành, dẫu một người cũng không.(Rôma 3:12b) Điều đó đưa người này đến đâu? Tuy nhiên người khác có thể tranh luận rằng, "Tôi cố gắng giữ mạng lệnh của Chúa." Một lần nữa Kinh Thánh có câu trả lời: Vì người nào giữ trọn luật pháp, mà phạm một điều răn, thì cũng đáng tội như đã phạm hết thảy.(Gia Cơ 2:10) Câu hỏi được đặt ra là: Bao nhiêu điều răn của Chúa một người phải giữ để hội đủ điều kiện được Chúa chấp nhận vào thiên đàng? Một lỗi vi phạm nhỏ không giữ được một trong những điều răn là vi phạm tất cả điều răn của Chúa (Gia Cơ 2:10). Ai là người hoàn toàn không phạm một tội cỏn con nào hết? Ai là người sống mỗi ngày hay mỗi tuần hay mỗi tháng mỗi năm mà không phải phạm tội bất tuân mạng lệnh của Đức Chúa Trời? Sự thật là: Không một người công bình, dẩu một người cũng không? (Rôma 3:10b). Có người còn cải lý rằng anh ta hay chị ấy cố gắng sống một cuộc đời ngay thẳng công minh. Một lần nữa, Kinh Thánh nói rằng: Chúng tôi hết thảy đã trở nên như vật ô uế, mọi việc công bình của chúng tôi như áo nhớp (Ê-sai 64:6a). Điều nầy rõ ràng không phải là tin vui cho bất cứ một ai. Tất cả mọi cố gắng của con người để được Chúa chấp nhận đều không hội đủ điều kiện. Vậy thì điều gì còn lại để biện luận?


Không Gì Cả! 
Có phải việc bác bỏ những biện luận của Chúa có nghĩa là không có ai được vào thiên đàng? Không phải như vậy. Điều đó chỉ muốn nói lên rằng những cố gắng của con người để vào thiên đàng chỉ là hư không. Chỉ còn có một hy vọng duy nhất, một giải pháp duy nhất là ân điển của Chúa. 
 Nhân Loại ở Trong Tình Trạng Bất Lực

Chúa là Đấng Sáng Tạo vạn vật là Đấng Thánh Khiết. Ngài là Đấng tuyệt đối công nghĩa và là Đức Chúa Trời tuyệt đối công minh. Trong sự thánh khiết của Ngài, Ngài không thể kết giao với tội lỗi và tội nhân (1 Giăng 1:5). Là Đức Chúa Trời công bằng, Ngài không thể và không bao giờ cho phép tội lỗi không bị trừng phạt. Không có một cách nào một con người bất toàn có thể có mối liên hệ với một Đức Chúa Trời hoàn toàn. Hầu như hoàn toàn không thể được với mọi cố gắng của con người. Với con người điều đó không thể được, nhưng với Chúa không có điều gì không thể làm được (Mathiơ 19:26b). Do đó, trong sự vật lộn với vận mệnh con người không thể và sẽ không thỏa mản tiêu chuẩn của Chúa trong sự thánh khiết của Ngài. Có người nghĩ rằng họ là một người "tốt" nhưng Chúa phán rằng, "Chẳng có một người làm điều lành, dẫu một người cũng không." (Rôma 3:12b). Người khác nghĩ rằng họ sống một đời sống tốt lành. Chúa đáp lại rằng, "Chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không." (Rôma 3:10). Một người khác nghĩ rằng anh ta có thể chứng minh rằng anh ta giữ luật pháp của Chúa. Chúa trả lời cho người đó rằng: "..Người ta được xưng công bình, chẳng phải bởi các việc luật pháp đâu" (Ga-la-ti 2:16a).  

Cuối cùng, con người không còn có lý cớ nỗ lực nào khác để trốn thoát được phán quyết thiên thượng của Chúa đỗ trên tất cả mọi người (Rôma 3:23). Không có một lối thoát nào khác khỏi sự phán xét của Chúa. Tất cả mọi người đều chịu phán xét, kết án, rồi bị giam hãm đời đời trong Địa ngục. Dầu có cố gắng đến đâu đi nữa để tránh thoát số phận này, một việc hầu như không thể làm được. Có phải điều này có nghĩa là chúng ta hoàn toàn tuyệt vọng không thể nào tránh thoát được phán quyết của Chúa? Tuyệt đối là không. Đức Chúa Trời chỉ cho phép một cách duy nhất để tránh thoát được việc này. Phương cách qua ân điển của Chúa. Làm theo đúng phương cách này sẽ được tha thứ, hay là lựa chọn việc khước từ nó và phải chịu đương đầu với cơn thạnh nộ đời đời của Đức Chúa Trời (Giăng 3:36).

Tin Mừng


Đang khi con người tìm đủ mọi cách để trốn thoát sự phán xét của Chúa, có một người đến để cứu vớt họ. Người đó là Chúa Jêsus Christ, Con độc sanh của Đức Chúa Trời. Ngài tự tình nguyện chính mình Ngài là Con vô tội không chỗ trách được, để thỏa mản những tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời, bằng lòng gánh lấy án phạt là sự chết của nhân loại vào cho chính Ngài. Nói về con người độc đáo này, là Đức Chúa Jêsus Christ, Giăng Báp Tít nói về sự độc nhất của Chúa Jêsus Christ như sau:

"Kìa, Chiên con của Ðức Chúa Trời, là Ðấng cất tội lỗi thế gian đi." (Giăng 1:29b). Sứ đồ Phi-e-rơ thêm vào, "Ngài gánh tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ, hầu cho chúng ta là kẻ đã chết về tội lỗi, được sống cho sự công bình; lại nhơn những lằn đòn của Ngài mà anh em đã được lành bịnh." (I Phi-e-rơ 2:24). Sứ đồ Phao-lô khẳng khắn tuyên bố rằng:" Nhưng Ðức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Ðấng Christ vì chúng ta chịu chết." (Rôma 5:8). Tác giả sách Hê-bơ-rơ nói rằng: "Ngài đã vào nơi rất thánh một lần thì đủ hết, không dùng huyết của dê đực và của bò con, nhưng dùng chính huyết mình, mà được sự chuộc tội đời đời." (Hê-bơ-rơ 9:12) 
Tin Mừng Nầy Có Thể Tốt Đẹp Như Thế Nào?

 


Giá của hình phạt tử hình đã được trả trọn vẹn. Chướng ngại giữa Đức Chúa Trời Thánh Khiết và con người bất chính đã được cất khỏi. Tội lỗi đã ngăn cách con người và Đức Chúa Trời.

Nhưng ấy là sự gian ác các ngươi làm xa cách mình với Ðức Chúa Trời; và tội lỗi các ngươi đã che khuất mặt Ngài khỏi các ngươi, đến nỗi Ngài không nghe các ngươi nữa.(Ê-sai 59:2). Chúa Jêsus Christ đã dời bỏ sự cản trở này bằng cái chết của Ngài trên Thập Tự Giá thay thế cho chúng ta. Lời r ủa ám nghiện đặt để trên con người vì sự bất lực của con người không thể giữ trọn luật pháp đã bị trút bỏ cũng qua sự chết thế cho này. Ðấng Christ đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa sả của luật pháp, bởi Ngài đã nên sự rủa sả vì chúng ta, vì có lời chép: Ðáng rủa thay là kẻ bị treo trên cây gỗ (Ga-la-ti 3:13b). Chỉ một mình Chúa Jêsus, không có một sự đóng góp nào của con người, làm sự giải hòa với Đức Chúa Trời (1 Ti-mô-thê 2:5). Cái trở ngại của bức tường khổng lồ và không thể xuyên qua được, do hậu quả thất bại của con người trong việc không tuân theo mạng lệnh của Chúa và những nỗ lực của con người không đủ sức để hoàn thành nguyện ước, đã được Chúa Jêsus Christ giải quyết trên Thập Tự Giá. Ngài đã xóa tờ khế lập nghịch cùng chúng ta, các điều khoản trái với chúng ta nữa, cùng phá hủy tờ khế đó mà đóng đinh trên cây thập tự (Cô-lô-se 2:14).
Vì, ấy chính Ngài là sự hòa hiệp của chúng ta; Ngài đã hiệp cả hai làm một, phá đổ bức thường ngăn cách, là sự thù nghịch đã phân rẽ ra, bởi vì Ngài đã đem thân mình mà trừ bỏ luật pháp của các điều răn chép thành điều lệ. (Ê-phê-sô 2:14, 15a).

Nhưng Ðức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Ðấng Christ vì chúng ta chịu chết.(Rôma 5:8).

Sự Giải Thoát Đáng NhớHãy suy nghĩ trở lại về sự tương tự của chuyến tàu nhắm vào hướng trại tử vong. Sau khi người đàn ông vô tội tình nguyện mạng sống của mình, vị quan tòa thiết đặt một điều kiện là những ai muốn rời chuyến tàu định mệnh phải xuyên qua một cửa ấn định. Cái lối ra này nói lên danh dự cho cái chết của người vô tội chết thay cho những người trên chuyến tàu. Một lối ra thật đáng nhớ! Hãy suy nghĩ về những gì xuyên qua tâm trí của những người bị kết án tuân theo lệnh của vị thẩm phán và đi ra được tự do. Cũng tương tự như vậy, Đức Chúa Trời đã ban hành một mệnh lệnh từ Tòa Án của Ngài trên thiên đàng. Quyết định duy nhất thỏa đáng theo công lý hoàn hảo của Ngài là đi vào theo một ngã DUY NHẤT. Không có sự dung hòa cho một cái lối nào khác. Mệnh lệnh của Đức Chúa Trời thật đúng đắn. Tất cả hành khách phải đi ra xuyên qua một cửa duy nhất. Bất cứ ai muốn vào thiên đàng phải đi qua một lối do Chúa ấn định. 


Lối  Vào Thiên Đàng

Nói về phán quyết của Thượng Đế, chính Đức Chúa Jêsus Christ cũng nói rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống, chẳng bởi Ta không ai được đến cùng Cha (Giăng 14:6).Bác sĩ Luca thêm vào:"Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu. (Công Vụ 4:12).Sự nhấn mạnh này có nghĩa là ngoài Đức Chúa Jêsus Christ, không có con người nào có thể được cứu cũng như được vào thiên đàng. Đức Chúa Jêsus Christ đã khẳng định tuyên bố về sự việc đó. Không có một ngã tắt nào khác. Thượng Đế nói lên điều Ngài muốn nói.Làm Thế Nào Để Được Cứu

Chỉ có một con đường để vào Thiên Đàng, đó là qua Đức Chúa Jêsus Christ. Ngài nói:
Ta là cái cửa: nếu ai bởi ta mà vào, thì sẽ được cứu rỗi (Giăng 10:9a).
Làm thế nào một người đi vào cái cửa mà anh ta không thể thấy? Vì Đức Chúa Jêsus Christ là cái cửa; cách duy nhất để đi vào cái cửa đó là qua đức tin trong Đức Chúa Jêsus Christ mà thôi. Một cái cửa, một lối vào, một đức tin vào chỉ một mình Đức Chúa Jêsus Christ mà thôi. Cần bao nhiêu đức tin? Rất ít "như một hạt cải" (Mathiơ 17:20).

Dẫn Chứng Về Đức Tin: 


Trong kinh thánh Cựu Ước có chép việc dân sự Y-sơ-ra-ên không vâng lời Chúa. Thượng Đế trong sự công chính của Ngài sai con rắn rửa đến cắn dân sự (Dân số 21:6). Con rắn cắn và giết chết rất nhiều dân sự. Dân Y-sơ-ra-ên đau khổ thú tội cùng Thượng Đế. Ngài đã có thể cho phép con rắn tiêu diệt dân sự, nhưng Ngài không làm điều đó. Ngài đã làm điều gì để thay thế vào đó? Trong tình yêu thương ân điển vô hạn của Ngài, Ngài bảo với ông Môi-se: ‘Hãy làm một con rắn lửa, và dựng nó trên cây cột; và khi có chuyện rắn cắn xẩy ra, khi người bị rắn cắn, nhìn vào con rắn lửa treo trên cột, sẽ không bị chết' (Dân số 21:8). Vì vậy Môi-se làm đúng như mạng lệnh Thượng Đế đã căn dặn. Các bạn có thấy không, Môi-se thi hành đúng mạng lệnh của Chúa không một chút sai trật. Rồi tới phiên dân sự Y-sơ-ra-ên theo đúng mạng lệnh của Thượng Đế cũng không sai trật, qua sự chỉ dẫn của Môi-se. Họ có sự chọn lựa: chỉ cần đơn giản làm theo lời của Thượng Đế hay là chết.
Đúng như lời Chúa dạy, tất cả những người bị rắn cắn, không có chất vấn về ân điển của Chúa hay là nghi ngờ về sự khôn ngoan của Ngài hoặc than phiền về sự quá đơn giản theo phương cách của Thượng Đế đưa ra, nhưng chỉ cần nhìn con rắn mà Môi-se làm, đều được sống (Dân số ký 21:9). Thật tuyệt vời làm sao, kỳ diệu làm sao, đơn giản làm sao ân huệ của Thượng Đế ban cho dân sự Y-sơ-ra-ên, quá đơn giản đến nỗi dầu người già hay người trẻ đã có thể nhìn vào con rắn - đều sống. Không cần phải một công lao nỗ lực nào để nhận được ân chỉ dẫn của Chúa. Không cần phải làm một lời hứa hẹn với Chúa, không cần phải làm một lời cam kết, không có sự cống hiến của hội chúng hay cần sự tái dâng hiến, không cần lễ báp têm hay đòi hỏi việc dâng một phần mười. Một giải pháp quá dễ dàng từ tòa án của một Thượng Đế yêu thương. Cùng một Thượng Đế đã đưa ra chỉ thị cho Môi-se hang ngàn năm trước đây, cũng đã đưa ra một giải pháp đơn giản khác tới cho nhân loại đang sống trong tình trạng bơ vơ tuyệt vọng.

Con Của Thượng Đế Bị Treo Lên  "Xưa Môi-se treo con rắn lên nơi đồng vắng thể nào, thì Con người cũng phải bị treo lên dường ấy, hầu cho hễ ai tin đến Ngài đều được sự sống đời đời." (Giăng 3:14,15
Chúa Jêsus bị treo lên Thập Tự Giá khi Ngài bị hình phạt. Cũng giống như dân Y-sơ-ra-ên nhìn con rắn do Môi-se treo lên, bạn có thể nhìn đến Thập Tự Giá và qua đức tin đơn thuần trong Đức Chúa Jêsus Christ  bạn được bảo đảm chính Thượng Đế bảo đảm rằng bạn được sự sống đời đời. Trong đồng vắng, dân sự nhìn vào con rắn. Có công trạng gì đòi hỏi nơi họ để được nhìn vào con rắn? Không gì cả. Tại Thập Tự Giá, chỉ cần tin. Một lần nữa, có công trạng gì để tin không? Thưa không. Tất cả công trạng đều thuộc về Chúa Jêsus Christ. Thượng Đế đã ban sự giải thoát trong đồng vắng dễ dàng như thế nào; Ngài cũng ban sự cứu chuộc dễ dàng như vậy? Thượng Đế làm cho công việc của Ngài dễ dàng đang khi đó Satan và các tòng sự của hắn làm cho ân điển cứu chuộc của Chúa trở thành phức tạp. Sự cứu chuộc là một việc rất đơn giản. Nó dễ dàng đơn giản đến nỗi: chỉ cần "TIN NHẬN NGÀI;" không phải "tin và chịu báp têm;" không phải "tin và gia nhập hội thánh;" không phải "tin rồi lập đi lập lại việc tin tưởng của mình;" không phải "tin rồi ăn năn rồi lại tin lại nữa;" không phải "tin và tôn Đức Chúa Jêsus Christ là Chúa." Ngài đã là Chúa. Không cần phải một lời hứa nguyện thêm vào đức tin. Chỉ thị của Thượng Đế về việc cứu rỗi đã được nêu lên rất rõ ràng: "Ai (trong đó có bạn) tin Con, thì được sự sống đời đời; ai không chịu tin Con, thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thạnh nộ của Ðức Chúa Trời vẫn ở trên người đó." (Giăng 3:36)
"Vì Ðức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời". (Giăng 3:16)

Nhưng các việc nầy đã chép, để cho các ngươi tin rằng Ðức Chúa Jêsus là Ðấng Christ, tức là Con Ðức Chúa Trời, và để khi các ngươi tin, thì nhờ danh Ngài mà được sự sống. (Giăng 20:31)

Sự Thành Tín Của Thượng Đế

Có thể nào Thượng Đế nói láo không? Tuyệt đối là không! Thượng Đế không phải là người để Ngài phải làm chuyện nói láo (Dân số ký 23:19).

Nếu Thượng Đế nói, "Ai tin Con thì được sự sống đời đời" (và Ngài đã nói như vậy trong Giăng 3:36), Ngài có ý định như vậy nên Ngài nói thật như lời. Nếu Ngài nói, "Dầu hễ ai tin Con ấy (tin Đức Chúa Jêsus Christ) không bị hư mất" (và đúng Ngài đã nói như vậy trong Giăng 3:16), Ngài muốn nói rằng bất cứ một cá nhân nào đặt lòng tin nơi Đấng Christ sẽ không phải bị quăng vào lửa địa ngục. Điều đó thật đơn giản. Về một mặt khác, nếu Thượng Đế nói, "ai đặt lòng tin nơi Đức Chúa Jêsus Christ, và tôn Ngài làm Chúa, và chịu báp têm và phải hứa nguyện theo Chúa sẽ không bao giờ bị hư mất," bạn phải làm đúng theo những điều đó nếu bạn mong mỏi có một đời sống vĩnh cữu. Thật là đở nhọc làm sao vì Thượng Đế không bao giờ nói hay đòi hỏi những điều đó! Một điều rất rõ ràng trong Lời Chúa: "Hãy tin Đức Chúa Jêsus (Christ) thì bạn sẽ được cứu" (Công Vụ 16:31). Đây chính là ân điển của Thượng Đế đang hành động. 
  
 Quyết Định Lớn Lao Nhất của Bạn

Ngay trong giờ phút này, bạn có thể làm một quyết định quan trọng nhất trong cuộc đời, sẽ vĩnh viễn thay đổi hoàn toàn hướng đi của đời sống bạn. Bằng cách nào? Bằng cách đơn giản nói với Đức Chúa Cha một cách lớn tiếng hay thầm lặng rằng ngay giờ phút này bạn tin nhận Đức Chúa Con, Ngài đã chịu treo trên Thập Tự Giá chịu chết thay thế cho bạn. Ngay lúc chính bản thân bạn đặt niềm tin trông cậy hoàn toàn vào Đấng Christ, bạn đã vâng theo Lời Chúa. Ngay chính lúc đó phép lạ của sự cứu rỗi bắt đầu. Đó là giây phút tuyệt vời nhất của đời sống bạn! Một cuộc đời được cứu chuộc đời đời một cách kỳ lạ qua ân điển của Thượng Đế.

"Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu" (Ê-phê-sô 2:8a).

Cái phép lạ đó là gì? Thượng Đế, để hoán đổi cho đức tin yếu đuối và sự công chính thối nát của bạn, ban cho bạn chính sự công nghĩa hoàn hão của Ngài (Rôma 3:22), là điều căn bản cho việc biện hộ xưng công nghĩa cho bạn. Trong số những điều khác, Ngài còn ban cho bạn sự sống đời đời của Ngài (Giăng 3:26).  Ngay chính lúc đó, bạn làm sở hữu chính sự công nghĩa của Thượng Đế. Bạn còn có sức sống của Ngài ở trong bạn. Những món quà quá dư dật này từ Thượng Đế làm cho bạn lần đầu tiên trong cuộc đời bạn, bạn hội đủ điều kiện để sống với Thượng Đế vĩnh viễn trên thiên đàng.

Bạn làm gì để nhận lãnh bất cứ món quà nào trong những thứ này? Không phải làm gì cả! Vì thế, bạn có thể kết luận dứt khoát rằng bạn không bao giờ giành được, làm được hay xứng đáng để được cứu ngoại trừ ân điển từ Thượng Đế. Điều này đưa vấn đề đến chỗ đơn giản: bạn không thể cải thiện những gì Chúa đã làm. Công việc của Thượng Đế đã hoàn tất và không thể thu hồi lại được (Rôma 11:29). Đó là một Tin Mừng. Cơ hội đã đến. Quyền quyết định là do bạn. Sự cứu rỗi là đức tin trong Đấng Christ, và trong Đức Chúa Jêsus Christ mà thôi. Đây là giải pháp duy nhất của Thượng Đế để giải quyết vấn đề tội lỗi. Chấp nhận ân điển Thượng Đế ban cho và được biến đổi hay là khước từ ân điển của Ngài và phải đối phó với những hậu quả của kiếp đọa đầy đời đời ở hỏa ngục. Phán quyết của Thượng Đế vẫn là:

"
Ai tin Con, thì được sự sống đời đời; ai không chịu tin Con, thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thạnh nộ của Ðức Chúa Trời vẫn ở trên người đó" (Giăng 3:36).Sự chọn lựa là do chính bạn lựa chọn; vì thế, bạn nên làm điều này:

Lại Cha trên trời, chúng tôi cảm tạ Ngài qua món quà ân điển của Ngài; Ngài ban Con Một của Ngài chịu chết trên Thập Tự Giá. Chúng tôi cảm tạ Ngài đã làm cho sự cứu chuộc rất đơn giản để mọi người trên thế gian đều có thể nhận được. Chúng tôi cầu nguyện cho những người đọc sứ điệp này nhưng chưa làm một quyết định quan trọng nhất trong cuộc đời họ. Chúng tôi cầu nguyện rằng họ có thể đi đến chỗ hoàn toàn thấu hiểu chính xác những gì có ý nghĩa ở trong đó để chấp nhận hay từ khước lời mời về ân điển cứu chuộc đời đời của Ngài. Cha ôi! Xin hãy vui lòng thách thức những ai chưa có tin nơi Đấng Christ một cách cá nhân; hãy thách thức họ để họ tiếp tục suy gẫm về sứ điệp này. Trong danh Đấng Christ, Amen.

 

Cho Những Ai Đã Tin

Thượng Đế đòi hỏi rằng bạn phải tăng trưởng trong ân điển (2 Phi-e-rơ 3:18). Ngài muốn rằng bạn phải có lòng khao khát sự giảng dạy đúng phải lẽ (1 Phi-e-rơ 2:2). Nếu bạn muốn nhận được truyền đạo đơn này và những sách cơ bản khác để chúng có thể giúp bạn trong đời sống thuộc linh không phải tốn kém gì cả, xin hãy xem mục sách ấn phẩm của chúng tôi.

Xin Nhớ Cầu Nguyện (Dành cho tín hữu)

Phải bền đổ và tỉnh thức trong sự cầu nguyện, mà thêm sự tạ ơn vào. (Cô-lô-se 4:2).
Người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện, thật có linh nghiệm nhiều (Gia-cơ 5:16b)
Cũng hãy cầu nguyện cho chúng tôi, xin Ðức Chúa Trời mở cửa cho sự giảng đạo, hầu cho tôi được rao truyền lẽ mầu nhiệm của Ðấng Christ (Cô-lô-se 4:3). 
  

Moses C. Onwubiko_Anh Châu