Lời Kinh Thánh

Hãy tin Đức Chúa Jesus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Kinh Thánh - Công Vụ Các Sứ đồ 16: 31

Thứ Năm, 30 tháng 1, 2014

TUYẾT TAN


          Tám giờ.  Bóng tối đổ xuống thật nhanh. Thành phố Alexandria im  ắng trong cái lạnh se sắt của tháng Giêng.  Một nhóm người đến đúng giờ để tham dự lớp học Kinh Thánh nhóm nhỏ của ban Trung Tráng Niên.   Đêm nay là đêm đầu tiên họ phải dời lớp học đến một tiệm làm móng tay của một đôi vợ chồng trẻ trong nhóm.

                     Trong những giây phút đầu dường  như ai cũng cảm thấy trống trải; vì số người tham dự chỉ còn lại một phần ba trong số hai mươi mốt người trước đây một vài tháng.  Có những biến cố bất ngờ xảy ra mà không ai có thể biết trước.   Lớp học bắt đầu từ nhà một chị em được mục sư quản nhiệm uỷ thác việc hướng dẫn.