Lời Kinh Thánh

Hãy tin Đức Chúa Jesus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Kinh Thánh - Công Vụ Các Sứ đồ 16: 31

Thứ Bảy, 9 tháng 6, 2012

Nhật Thực


Quý vị có quan sát hiện tượng nhật thực hôm chiều Chúa Nhật vừa qua không? Các nhà khí tượng cho biết khoảng 20 năm mới xảy ra những trường hợp nhật thực tương tự nghĩa là mặt trăng che phủ hoàn toàn ánh mặt trời chỉ chừa lại một vòng sáng chung quanh.shutter16Theo tuần hoàn của vũ trụ, vận hành của các thiên thể mà các hiện tượng nhật thực, nguyệt thực, trăng khuyết, trăng tròn, thủy triều lên xuống theo đúng chu kỳ. Nhờ đó người ta có thể đo lường, tính toán và cho biết đích xác ngày tháng những hiện tượng nầy xảy ra. Rõ ràng là vũ trụ vạn vật hoạt động theo một thứ tự đầy đủ, rõ ràng, chính xác điều đó cho thấy có Đấng Tạo Hóa tạo dựng, thiết kế, điều khiển và nâng đỡ vũ trụ vạn vật ngược lại với điều người ta nói rằng thế giới nầy tự nhiên mà có và tất cả những hiện tượng trong trời đất chỉ do ngẫu nhiên mà thành chứ không có Đấng Tạo Hóa nào cả. Chỉ cần quan sát những hiện tượng thiên nhiên là chúng ta cũng đã biết được có Đấng Tạo Hóa toàn năng, tạo dựng vũ trụ vạn vật, tạo dựng con người chúng ta, ban cho chúng ta sự sống, hơi thở và mọi nhu cầu của đời sống. Kinh Thánh là Lời của Chúa dạy như sau:

Các tầng trời rao truyền vinh quang của Đức Chúa Trời, bầu trời bày tỏ công việc tay Ngài làm. Ngày nầy giảng về vinh quang của Đức Chúa Trời cho ngày kia, đêm nầy truyền tri thức về Đức Chúa Trời cho đêm nọ. Chẳng có tiếng, chẳng có lời nói, cũng không ai nghe âm thanh của chúng nhưng tiếng của chúng dội vang khắp đất và lời của chúng truyền đến tận cùng thế giới (Thánh Vịnh 19:1-4)

Sứ đồ Phao-lô khi rao giảng Phúc Âm tại A-thên trong thế kỷ thứ nhất đã nói cho các triết gia thời đó những lời như sau:

shutter5Đức Chúa Trời là Đấng đã dựng nên thế giới và mọi vật trong đó là Chúa của đất trời không ngự trong các đền miếu bởi tay người làm nên. Ngài cũng chẳng cần tay người phục vụ như thể Ngài cần điều gì vì chính Ngài là Đấng ban sự sống, hơi thở và mọi thứ khác cho mọi người. Từ một người, Ngài đã làm nên mọi dân tộc và khiến họ sống trên khắp mặt đất. Ngài cũng ấn định thời kỳ và ranh giới cho họ cư trú… Vì ở trong Ngài chúng ta được sống, hoạt động và hiện hữu (Công vụ 17:24-28)

Quý vị đang nghe Câu Chuyện Phúc Âm trong Chương Trình Phát Thanh Tin Lành và Phúc Âm hay Tin Lành là tin mừng của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Tin Lành hay tin mừng đó đến từ Đức Chúa Trời là Cha của nhân loại. Ngài là Đấng đã tạo dựng vũ trụ vạn vật và con người chúng ta. Chúa đã ban cho chúng ta sự sống, hơi thở và mọi điều nuôi sống chúng ta. Vì Đức Chúa Trời tạo dựng chúng ta, ban ơn cho chúng ta, chúng ta phải sống tôn thờ Chúa. Nhưng con người chúng ta đã phủ nhận Thiên Chúa, bất tuân những điều Thiên Chúa phán dạy. Đó là con đường lầm lạc, hư vong, tội lỗi. Vì yêu thương chúng ta, không muốn chúng ta đi mãi trong con đường hư vong để rồi phải lãnh lấy án phạt đời đời nên Đức Chúa Trời đã thiết lập giải pháp để cứu rỗi con người. Đức Chúa Trời phải có một giải pháp cứu rỗi để thỏa mãn hai bản tính công chính và yêu thương của Ngài. Công chính buộc Đức Chúa Trời phải hình phạt toàn thể nhân loại nhưng vì yêu thương, Ngài cũng muốn cứu toàn thể nhân loại. Giải pháp để có thể thỏa mãn cả hai bản tính ấy là phải có một người mang hình phạt thay thế cho con người. Khi có người mang hình phạt thay thế thì đức công chính của Đức Chúa Trời được thực hiện vì tội lỗi bị hình phạt. Qua hình phạt thay thế đó, con người có thể được ơn tha thứ và cứu rỗi và như vậy đức yêu thương của Đức Chúa Trời được thực hiện nếu con người nhận tội của mình, ăn năn quay bước và đặt lòng tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu là giải pháp của Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu có thể mang hình phạt cho toàn thể nhân loại vì Ngài là Đấng vô tội. Chỉ người vô tội mới có thể gánh tội thế cho con người. Hơn nữa, Chúa Giê-xu chính là Đức Chúa Trời trong thân xác con người. Chỉ Đức Chúa Trời mới có quyền cứu con người. Và quyền năng đó được xác định rõ ràng trong sự phục sinh của Chúa Giê-xu.

Chúa Cứu Thế Giê-xu chẳng những mang tội của con người, chịu chết thế cho con người trên thập giá. Chúa Giê-xu cũng đã phục sinh chứng tỏ quyền năng của Ngài. Quyền năng có thể cứu con người và tái tạo con người.

shutter9Nước Mỹ mà chúng ta đang sống bắt đầu với những người di dân vì muốn được tự do tôn thờ Thiên Chúa đến lập nghiệp hơn 400 năm trước nhưng con cháu của những người di dân nầy, đặc biệt là trong những thế hệ gần đây đã phủ nhận Thiên Chúa, gạt bỏ Ngài sang một bên, nghĩ rằng mình không cần đến Chúa nữa hay cho rằng không có Thiên Chúa. Nhưng sự thật bao giờ cũng là sự thật. Thiên Chúa bao giờ cũng hiện hữu, Ngài đã tạo dựng và vẫn tiếp tục điểu khiển, bảo vệ vũ trụ Ngài tạo dựng. Con người chúng ta phủ nhận hay công nhận Thiên Chúa thì Ngài vẫn luôn luôn hiện hữu, yêu thương, chăm sóc chúng ta và luôn luôn muốn chúng ta quay trở lại tôn thờ Ngài. Hiện tượng nhật thực trong tuần qua là một nhắc nhở cho chúng ta nhớ rằng Thiên Chúa đang cầm quyền trên toàn cõi vũ trụ và con người. Kinh Thánh cũng dạy như sau:

Chính Ngài thay đổi thì giờ và mùa, phế lập các vua. Ngài ban khôn ngoan cho người khôn ngoan và hiểu biết cho người hiểu biết (Sách tiên tri Đa-ni-ên 2:21)

Thiên Chúa luôn luôn ngự trên ngai, cầm quyền trên toàn cõi vũ trụ nhưng Ngài cũng là Đức Chúa Trời có lòng thương xót, luôn luôn ở gần với những người có tấm lòng đau thương, thống hối, biết sai lầm, tội lỗi của mình, ăn năn và quay lại với Chúa. C.S. Lewis, một con người vô thần trong thế kỷ trước nhưng sau nầy tin nhận Chúa và qua kinh nghiệm, ông viết: “Thiên Chúa thì thầm qua khoái lạc của chúng ta, Ngài phán dạy qua lương tâm của chúng ta và Ngài la thật lớn qua đau khổ của chúng ta. Đau khổ là cái máy khuếch âm Đức Chúa Trời dùng để đánh thức cả một thế giới đang làm ngơ làm điếc trước mặt Ngài.” Đức Chúa Trời dùng mọi cách để kêu gọi con người chúng ta quay lại với Ngài. Hiện tượng nhật thực trong tuần qua cho thấy Đức Chúa Trời thực hữu, đang cầm quyền và cầm cân nảy mực trên vũ trụ do Ngài tạo dựng. Con người chúng ta là tạo vật của Ngài cần nghe tiếng kêu gọi của Chúa để quay lại với Ngài trước khi quá muộn vì sẽ đến một ngày, mỗi chúng ta sẽ phải trình diện trước mặt Chúa là Đức Chúa Trời là Đấng tạo dựng chúng ta. Quý vị sẽ thưa gì với Chúa khi đứng trước mặt Ngài trong ngày đó? Kinh Thánh dạy:

Hãy tưởng nhớ đến Đấng Tạo Hóa trước khi thân xác trở về với cát bụi và thần linh trở về với Đức Chúa Trời là Đấng đã ban nó (Sách Truyền Đạo 12:6)
Con người chúng ta được Đức Chúa Trời tạo dựng từ cát bụi sẽ trở về với cát bụi nhưng linh hồn, phần tâm linh sẽ phải trình diện với Đấng Tạo Hóa của mình. Quý vị có sẵn sàng cho ngày đó không? Hãy trở về với Đấng Tạo Hóa của mình hôm nay, ăn năn tội và đặt lòng tin nơi Chúa vì sẽ đến một lúc quý vị sẽ không còn cơ hội nữa.
Mục sư Nguyễn Thỉ
Chương Trình Phát Thanh Tin Lành