Lời Kinh Thánh

Hãy tin Đức Chúa Jesus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Kinh Thánh - Công Vụ Các Sứ đồ 16: 31

Thứ Tư, 30 tháng 10, 2013

NGƯƠI YÊU TA CHĂNG...???


Kinh Thánh: Phúc âm Giăng 21: 1 -17

Sau kinh nghiệm đầy đau thương trong đêm Chúa Jesus chịu thương khó, Phi-e-rơ đã ăn năn khóc lóc cách cay đắng. Ông biết rằng chính mình rất yêu Chúa Jesus (Giăng 13: 37), tuy nhiên sức riêng của ông không có khả năng để thực hiện tình yêu đó như đã hứa với Ngài. Dù đã được gặp Chúa Jesus sống lại một vài lần nhưng vết thương lòng của Phi-e-rơ vẫn tiếp tục... Trong bối cảnh nản lòng đó, Phi-e-rơ không có lựa chọn nào khác hơn là đi đánh cá. Trong sự hầu việc Chúa, lắm lúc sự thất bại, buồn chán, nản lòng dễ đưa chúng ta trở lại với lao nhọc trong thế gian. Một đêm thức trắng với hai tay không. Bi kịch của Phi-e-rơ dường như bị đưa đến đỉnh điểm…

Tuy nhiên Chúa yêu thương đã hiện ra với ông đúng lúc, Ngài cung ứng cho ông ba điều: