Lời Kinh Thánh

Hãy tin Đức Chúa Jesus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Kinh Thánh - Công Vụ Các Sứ đồ 16: 31

Thứ Ba, 30 tháng 4, 2013

Sự lo lắng


                             ·      Ms Lê Văn Thể

·         Kinh Thánh: Mathiơ: (6:24-34)
·         Câu gốc:
 “Hãy phó thác đường lối mình cho Đức Giê-hô-va , thì mưu ý mình sẽ được thành công.”  (Châm ngôn 16:3)


              
         Kính thưa quý ông bà anh chị em!

            Cuộc sống của mỗi con người chúng ta trên đất là một cuộc chạy đua không ngừng nghỉ.  Ở bất cứ lứa tuổi nào chúng ta cũng có những nỗi lo toan.  Dường như đó là con bịnh nan y không thuốc chữa.  Cho dù y học ngày nay đã phát triển vượt bực, có thể thay gan, ghép thận, thông tim và dùng những phương  tiện kỹ thuật, máy móc tối tân để soi rọi chẩn đoán tìm ra căn nguyên của con bịnh.  Thế mà sự lo lắng dường như khoa học cũng đành bó tay.  Tuy nhiên, có một toa thuốc không hề tốn tiền, mà lại hiệu quả lại tìm thấy được từ trong Kinh thánh Tân ước (Ma-thi-ơ 6: 24-34).

Hội Thánh Của Đức Chúa Trời
 Ms Lê Văn Thể
 
·        Kinh Thánh: Ê-phê-sô 5: 23- 27
·        Câu gốc: … như Đấng christ đã yêu Hội thánh, phó chính mình vì Hội thánh.” (Ê-phê-sô 5: 23b)


        Thưa quý ông bà anh chị em!


        Nhiều người vẫn thường nói: Hội Thánh của tôi, Hội Thánh của mục sư này, của giáo phái kia v.v…Thực ra Hội Thánh không thuộc về con người; nhưng thuộc về Đức Chúa Trời và ở trong Đức Chúa Trời.  Chính Ngài là Đấng thành lập Hội Thánh, chứ không phải là sản phẩm do con người làm ra.