Lời Kinh Thánh

Hãy tin Đức Chúa Jesus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Kinh Thánh - Công Vụ Các Sứ đồ 16: 31

Thứ Tư, 10 tháng 9, 2014

NGÀI BAN CHO THÊM ƠN - HE GIVETH MORE GRACE


Không lạ gì khi các tác giả tìm nguồn cảm hứng nơi những người đi trước họ, cũng thế, không lấy làm ngạc nhiên khi biết rằng Bill và Gloria Gaither1 nhận ra sự đồng cảm ở một Annie Johnson Flint can đảm.  Gloria nói: "Các bài hát của Annie luôn nhìn cuộc sống từ viễn cảnh đời đời, thấy sự việc trong ngữ cảnh rộng hơn – bức tranh lớn. Chúng ta đang hát và yêu thích nghệ thuật của cô!"

Bài tường thuật tiểu sử của nữ thi sĩ và tác giả thánh ca Annie Johnson Flint (1866-1932) là câu chuyện của cả nỗi đau buồn xé lòng lẫn sự đắc thắng. Sinh ra vào đêm Nô-en ở một thị trấn nhỏ thuộc Vineland, New Jersey, cô được ông bà Eldon và Jean Johnson