Lời Kinh Thánh

Hãy tin Đức Chúa Jesus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Kinh Thánh - Công Vụ Các Sứ đồ 16: 31

Thứ Bảy, 19 tháng 12, 2015

Người Ðược Ơn Chúa

Image result for merry christmasDưới ngòi bút của sử gia Lu-ca, sự kiện thiên sứ Gáp-ri-ên báo tin cho trinh nữ Ma-ri đầy những chi tiết lạ lùng. Những câu chào, những lời đối đáp tiết lộ tâm trạng Ma-ri trong niềm vui sâu xa giữa một tình huống đặc biệt khó xử. Rồi chuyến Ma-ri đi thăm Ê-li-sa-bét ở miền đồi núi Giu-đa đã khiến Ma-ri cảm hứng thốt lên bài ca có nhiều ý tưởng sâu sắc phi thường. Chúng ta sẽ lần theo những giòng lịch sử quí giá này để làm sống lại những ý nghĩa thiêng liêng của biến cố Giáng Sinh.

"Ðến tháng thứ sáu, Ðức Chúa Trời sai thiên sứ Gáp-ri-ên đến thành Na-xa-rét, xứ Ga-li-lê, tới cùng một người nữ đồng trinh tên là Ma-ri, đã hứa gả cho một người nam tên là Giô-sép, về dòng vua Ða-vít. Thiên sứ vào chỗ người nữ ở, nói rằng: Hỡi người được ơn, mừng cho ngươi; Chúa ở cùng ngươi. Ma-ri nghe nói thì bối rối, tự hỏi rằng lời chào ấy có nghĩa gì. Thiên sứ bèn nói rằng: Hỡi Ma-ri, đừng sợ, vì ngươi đã được ơn trước mặt Ðức Chúa Trời. Nầy, ngươi sẽ chịu thai và sinh một con trai mà đặt tên là Giê-xu. Con trai ấy sẽ nên tôn trọng, được xưng là Con của Ðấng Rất Cao, và Chúa là Ðức Chúa Trời sẽ ban cho Ngài ngôi Ða-vít là tổ phụ Ngài. Ngài sẽ trị vì đời đời nhà Gia-cốp, nước Ngài vô cùng." (Lu-ca 1: 26-33)

Đấng Giáng Sinh

Image result for christmasMột lần nữa, mùa Giáng Sinh lại về với chúng ta. Dầu đang ở đâu, đang ở trong tâm trạng hay hoàn cảnh nào, xin chúng ta hãy dừng lại suy nghĩ rằng vào lúc này trên khắp thế giới, hàng bao nhiêu triệu người khác đang hân hoan giữ lễ Giáng Sinh trong một hình thức nào đó - trong những ngôi thánh đường uy nghi ở thành phố lớn, trong các nhà nguyện thô sơ tại các làng mạc Phi châu, hay thầm lặng trong các buôn làng hẻo lành vùng cao nguyên nước ta. Dù khung cảnh khác nhau, nhưng tinh thần chung của lễ Giáng Sinh vẫn là những nét đơn sơ giống nhau, tại đó người ta kể lại câu chuyện giáng sinh thật âm thầm ở một làng quê Do Thái, trong chuồng chiên chật hẹp đàng sau quán trọ, với thôn nữ Ma-ri, với người thợ mộc Giô-sép và tất nhiên có hài nhi Giê-xu quấn khăn, nằm trong máng cỏ. Trong khung cảnh đơn sơ, âm thầm đó, những khách thăm đầu tiên lại là các mục tử bần hàn. Họ là những người đầu tiên được nghe thiên sứ báo tin lành, cũng là những sứ giả đầu tiên loan truyền tin đó.