Lời Kinh Thánh

Hãy tin Đức Chúa Jesus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Kinh Thánh - Công Vụ Các Sứ đồ 16: 31

Chủ Nhật, 31 tháng 8, 2014

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI

"Thực Hành Viết Luận Văn Thần Học"

Các bạn sinh viên thần học thân mến,

Như tôi đã hứa với các bạn về việc xuất bản tài liệu mà chúng ta đã từng học qua môn học Phương Pháp Nghiên Cứu Thần Học. Nay quyển "Thực Hành Viết Luận Văn Thần Học" đã có phiên bản điện tử. Phiên bản điện tử để sử dụng trên điện thoại Android, Iphone, Ipad, và máy tính.

Các bạn có thể mua tại apple.itunes store, hoặc kobo, hoặc smashwords.com theo các link sau đây. Hiện tại đang giảm giá còn 2.99 USD.

Các bạn có thể mua tại

https://www.smashwords.com/books/view/457202 

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI

PHẢN ỨNG CUỐI CÙNG CỦA GIÓP                 Price: $4.99 USD

Phản ứng của Gióp trong bối cảnh Đức Giê-hô-va trả lời qua các bài thuyết giảng, được xem là hành động ăn năn và phủ phục trước Giê-hô-va Đức Chúa Trời, từng là đề tài được nghiên cứu và tranh luận gay gắt. Nhiều học giả từ thời kỳ Cải Chánh cho đến thế kỷ hiện đại đã cố gắng đưa ra lời giải thích cho những câu trả lời khó hiểu này, tuy nhiên họ đều đưa đến những kết luận khác nhau bởi sự khác biệt về giả thuyết nghiên cứu và phương pháp luận.

Bài nghiên cứu sau đây muốn lý luận cho thấy rằng những phản ứng của Gióp cần được giải nghĩa trong bối cảnh bài thuyết giảng của Đức Giê-hô-va, như là một cuộc đối thoại thần học giữa Đức Chúa Trời và con người. Với mục đích này, tác giả sẽ sử dụng phương pháp giải nghĩa Kinh Thánh theo cách phân tích ngữ pháp và cấu trúc bản văn, để tìm hiểu những câu trả lời của Gióp trong bối cảnh.