Lời Kinh Thánh

Hãy tin Đức Chúa Jesus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Kinh Thánh - Công Vụ Các Sứ đồ 16: 31

Thứ Năm, 30 tháng 5, 2013

CÓ ĐỌC KINH THÁNH KHÔNG?

Ngày kia, vua nước Anh cải trang, vào nhà người dân nọ. Lúc trò chuyện, thấy trên đầu tủ có quyển Kinh thánh cũ bám bụi, liền hỏi: Ông có đọc Kinh thánh không? Gia chủ trả lời: "Tôi đọc mãi mà không chán, ngày nào cũng đọc, tôi yêu lời Chúa lắm." Một lúc, nhân khi gia chủ bước ra có việc, vua đặt rải rác vào quyển Kinh thánh ấy 10 tờ giấy 10 bảng Anh, rồi xếp lại và để vào chỗ cũ.
Nhiều ngày sau, vua trở lại, vẫn cải trang, vua hỏi gia chủ: Ông có đọc Kinh thánh không? Như lần trước, gia chủ trả lời mạnh dạn: "Ồ, có chứ! Ngày nào không đọc, làm sao tôi sống được!”