Lời Kinh Thánh

Hãy tin Đức Chúa Jesus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Kinh Thánh - Công Vụ Các Sứ đồ 16: 31

Chủ Nhật, 27 tháng 9, 2015

THỜI ĐIỂM QUYẾT ĐỊNH


Image result for boaz and ruthKinh Thánh: Ru-Tơ 2:17-23

Tôi thích câu chuyện về chương trình cứu chuộc, và cả những câu chuyện xa xưa như “Những Người Khốn Khổ” và Oliver Twist. Thường thì sự giải cứu trong những câu chuyện và các phim này xuất hiện khi mà những thảm họa kinh hoàng đã xảy ra và mọi sự hy vọng không còn nữa. Khi mọi sự dường như đã tuyệt vọng thì một vị anh hùng bỗng xuất hiện và giải quyết vấn đề.

Sách Ru-tơ là một câu chuyện giải cứu kinh điển. Quyển Kinh Thánh dành cho người nghiên cứu mô tả câu chuyện này như là “một tuyệt tác của nghệ thuật văn chương Hê-bơ-rơ”.