Lời Kinh Thánh

Hãy tin Đức Chúa Jesus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Kinh Thánh - Công Vụ Các Sứ đồ 16: 31

Thứ Ba, 21 tháng 5, 2013

PHIM ĐA-VÍT --- GÔ-LI-ÁT

Các bạn thân mến,

Đa-vít và Gô-li-át là bộ phim mô tả một cuộc chiến không cân sức giữa chàng trai trẻ Đa-vít và gã khổng lồ Gô-li-át. Gô-li-át cậy sức mạnh của riêng mình, còn Đa-vít nhờ cậy nơi Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời hằng sống của dân Y-sơ-ra-ên. Đây là cuộc rất chiến nổi tiếng, thậm chí trở nên câu tục ngữ nơi đầu môi của nhân loại. Phim đem lại cho người xem những bất ngờ và nhiều thích thú. Mời các bạn bắt đầu xem phim.

An Joseph