Lời Kinh Thánh

Hãy tin Đức Chúa Jesus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Kinh Thánh - Công Vụ Các Sứ đồ 16: 31

Thứ Sáu, 19 tháng 4, 2013

Bổn Phận Về Sự Yêu Thương


                                                                                                          Mục sư Lê Văn Thể

·         Kinh Thánh:  Rô-ma 12: 9-16  

·         Câu gốc: Hãy vui với kẻ vui và khóc với kẻ khóc.” ( Rô-ma 12: 15)

Chào hỏi, cảm ơn Chúa và Hội Thánh:

          * Trước hết, chúng tôi dâng lên Ba Ngôi Đức Chúa Trời đã dẫn dắt, sắp đặt mọi sự, kêu gọi chúng tôi đến đây để phục sự Hội Thánh trong chương trình tốt đẹp nhất.  Cảm ơn Chúa đã cho chúng tôi một chuyến bay bình an và phước hạnh.

          * Cảm ơn quý ông bà anh chị em đã yêu mến, tin cậy, thể hiện qua sự bỏ phiếu tín nhiệm, để mời chúng tôi về đây cùng góp phần với quý ông bà anh chị em;  xây dựng Hội Thánh của Đức Chúa Trời trong tinh thần yêu thương, hiệp một, tăng trưởng và làm sáng danh Đức Chúa Trời.

Hội Thánh Của Đức Chúa Trời


          Ms Lê Văn Thể
 
·         Kinh Thánh: Ê-phê-sô 5: 23- 27
·         Câu gốc: “… như Đấng christ đã yêu Hội thánh, phó chính mình vì Hội thánh.” (Ê-phê-sô 5: 23b)

Dẫn nhập:

        Thưa quý ông bà anh chị em!

        Nhiều người vẫn thường nói: Hội Thánh của tôi, Hội Thánh của mục sư này, của giáo phái kia v.v…Thực ra Hội Thánh không thuộc về con người; nhưng thuộc về Đức Chúa Trời.  Chính Ngài là Đấng thành lập Hội Thánh, chứ không phải sản phẩm do con người làm ra.