Lời Kinh Thánh

Hãy tin Đức Chúa Jesus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Kinh Thánh - Công Vụ Các Sứ đồ 16: 31

Thứ Tư, 12 tháng 3, 2014

CÔNG VIỆC CỦA ĐỨC THÁNH LINH

·       Kinh Thánh: Giăng 16: 1- 11
      
      Câu Gốc: “Lúc nào Thần lẽ thật sẽ đến, thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật; vì Ngài không nói tự mình, nhưng nói mọi điều mình đã nghe, và tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến.” (Giăng 16:13)

        Giới thiệu

        Một câu hỏi được đặt ra cho chúng ta hôm nay, và cũng đã từng được đặt ra trong nhiều thập niên qua đó là:  Tại sao Hội Thánh cứ mãi trì trệ, rất ít phát triển? Tin Lành được giảng ra khắp nơi bằng mọi phương tiện; nhưng số người tin Chúa thật khiêm tốn, nhất là Tin Lành hải ngoại!