Lời Kinh Thánh

Hãy tin Đức Chúa Jesus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Kinh Thánh - Công Vụ Các Sứ đồ 16: 31

Thứ Bảy, 27 tháng 9, 2014

Ân Điển Và Luật Pháp Trong kế Hoạch Đời Đời Của Đức Chúa Trời

Từ sau cuộc cải chánh giáo hội, các học giả Kinh thánh vẫn luôn tranh luận để kết luận chủ đề chính của Kinh thánh là gì. Người thì nói Kinh thánh chép về câu chuyện cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Người khác bảo Kinh thánh là cuốn sách đạo đức, là áng văn chương tuyệt mỹ chép nhiều câu châm ngôn hay ho. Số người khác cho rằng kinh thánh là sách tiên tri, sách đạo đức học, sách lịch sử, hay sách khoa học gì đó, vì rằng những phát minh, khám phá của khoa học vẫn đi sau các tuyên bố về mặt khoa học từ Kinh thánh. Trường phái khác lại cho rằng Kinh thánh là câu chuyện tình thần thượng giữa Đức Chúa Trời và loài người. Người Do thái cho rằng Kinh thánh chủ yếu chép về luật pháp.


Hôm nay tôi lấy một chủ đề “Ân điển và luật pháp trong kế hoạch đời đời của Đức Chúa Trời” để bàn bạc cùng các bạn:


Tôi không amen với một số người thay đổi chữ “luật pháp” (law) trong kinh thánh thành chữ “kinh luật”. Epheso 2: 15  chép, “nhờ ở trong xác thịt Ngài mà Ngài đã bãi bỏ sự thù nghịch, là luật pháp bằng điều răn và giới mạng (ordinaces)”. Chữ “Luật pháp” theo tiếng Hê-bơ-rơ là Torah, được chép 216 lần trong Cựu ước; còn hai chữ “điều răn” và “giới mạng” cũng chép khá nhiều lần. Điều răn ám chỉ 10 điều răn, giới mạng là các luật lệ phụ thuộc. Tất cả gọi chung là luật pháp. Thí dụ Xuất hành chương 21 đến 23 chép về các giới mạng (ordinaces) bổ túc cho 10 điều răn. Nhưng tất cả cũng gồm chung trong luật pháp (Torah) của Đức Chúa Trời.

Thứ Sáu, 26 tháng 9, 2014

HÒM GIAO ƯỚC ĐƯỢC TÌM THẤY

Image result for photo of the ark of covenantThời kỳ cuối đã đến, sự huyền bí trong Đaniên đã được tiết lộ, HÒM GIAO ƯỚC ĐÃ ĐƯỢC PHÁT HIỆN.


Bạn có biết khi Chúa Giêsu chết trên thập tự thì màn của đền thánh được xé ra từ trên xuống dướ,i nhưng bên trong KHÔNG CÓ HÒM GIAO ƯỚC vì nó đã bị "Thất Lạc" 600 năm trước đó. Đức Chúa Trời là Đấng Toàn Năng Ngài hằng bảo vệ hòm giao ước khỏi tay những kẻ xâm lăng, có lẽ nào nó đã bị thất lạc.... trừ khi...

Ngài cố tình giấu kín nó tại một nơi mà không ai ngờ cả!

Những người phát hiện ra hòm giao ước trong thời kỳ sau rốt có lệnh từ Chúa phải tiếp tục giữ kín bí mật cho đến LUẬT CỦA ANTICHRIST được công bố.