Lời Kinh Thánh

Hãy tin Đức Chúa Jesus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Kinh Thánh - Công Vụ Các Sứ đồ 16: 31

Thứ Sáu, 3 tháng 6, 2016

ĐỨC CHÚA TRỜI LÀ ĐẤNG NHÌN THẤY...

Image result for kinh thanh
Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 6: 1 – 16.
Câu gốc: “Cha ngươi, là Đấng thấy trong chỗ kín nhiệm, sẽ thưởng cho ngươi…” Ma-thi-ơ 6: 4, 6, 18.
Là một Cơ-đốc-nhân, trên một phương diện đời sống chúng ta cần bày tỏ ra việc lành để mọi người nhìn thấy và tôn vinh Cha trên trời. Tuy nhiên trên phương diện khác, nếu mọi hoạt động Cơ đốc của chúng ta đều được mọi người biết thì người ấy không được phần thưởng gì nơi Đức Chúa Trời.