Lời Kinh Thánh

Hãy tin Đức Chúa Jesus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Kinh Thánh - Công Vụ Các Sứ đồ 16: 31

Thứ Bảy, 27 tháng 7, 2013

Nếu em không đốt lửa


Nếu em không đốt lửa

Ai sẽ cùng ta nhen lại đốm than hồng?

Để đốt cuộc đời, đốt những hư không

Đốt danh, lợi, quyền; đốt bề ngoài giả trá


       Nếu em không đốt lửa

Chỉ mình ta sao chống nổi cường quyền?

Chống ngôn từ làm ra vẻ thiêng liêng

Hò hét, kêu la  tự cho mình là thánh!

       Ta cũng muốn gào lên

      Trình dâng cho Chúa

Ôi! bọn giả hình mặc áo Pha-ri-si

 Này em, hãy cùng ta nhen nhút lửa

 Để đốt cuộc đời, đốt những gian ngoa

 Ta tìm ta trong lời của Chúa

  Ngọt ngào, êm dịu vết thương đau


                Ms  Lê Nguyễn  Hà Vy