Lời Kinh Thánh

Hãy tin Đức Chúa Jesus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Kinh Thánh - Công Vụ Các Sứ đồ 16: 31

Thứ Sáu, 26 tháng 7, 2013

PHIM: SỰ BIẾN ĐỔI CỦA ĐẢO QUỐC FIJI


FiJi là một quần đảo gồm 322 hòn đảo ở Nam Thái Bình Dương, là thiên đường của  trời xanh và sóng biển. Cuộc khủng hoảng năm 2000 đã đưa tất cả các tín hữu thuộc mọi giáo phái trên đất nước FiJi quyết định họp lại cầu nguyện với nhau. Các Hội Thánh đã đồng lòng hiệp ý cầu nguyện... Cả đất nước FiJi cầu xin Đức Chúa Trời tha thứ, đoái thăm và ban phước cho cho họ... 

Đức Chúa Trời đã nhậm lời và ban phước cho FiJi từ thuộc linh đến thuộc thể. Quốc đảo FiJi đã chứng kiến phép lạ chưa từng có trên đất nước mình. 

Xin giới thiệu với các Bạn Bộ Phim: Sự biến đổi của quốc đảo FiJi

Phần 1
Phần 2

Phần 3

Phần 4


Phần 5

Phần 6


Phần 7