Lời Kinh Thánh

Hãy tin Đức Chúa Jesus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Kinh Thánh - Công Vụ Các Sứ đồ 16: 31

Thứ Hai, 4 tháng 9, 2017

LÀM THẾ NÀO ĐỂ KẾT NỐI VỚI THÁNH LINH?

Mục sư Rick Warren

Image result for Holy spiritVì ấy chính Đức Chúa Trời cảm động lòng anh em vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài.” (Phi-líp 2:13).

Đó là công việc của Thánh Linh làm sản sinh trong bạn đức tính giống như Đấng Christ.

Kinh Thánh ghi, “Chúng ta ai nấy đều để mặt trần mà nhìn xem vinh hiển Chúa như trong gương, thì hóa nên cũng một ảnh tượng Ngài, từ vinh hiển qua vinh hiển, như bởi Chúa, là Thánh Linh”. (2 Cô 3:18). Quá trình thay đổi chúng ta trở nên giống Chúa Giê-xu gọi là sự nên thánh.

Bạn không thể bắt chước các đặc tính của Chúa Giê-xu bằng sức mạnh của riêng mình. Quyết định của năm mới, sức mạnh của ý chí, và ý định tốt nhất đều không đủ. Khi Chúa muốn làm việc trong đời sống của bạn, chỉ Thánh Linh mới có sức mạnh làm thay đổi bạn. Kinh Thánh ghi, “Vì ấy chính Đức Chúa Trời cảm động lòng anh em vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài”. (Phi-líp 2:13).

Đề cập đến “quyền năng của Thánh Linh”, và nhiều người nghĩ rằng cần bày tỏ các phép lạ và có cảm xúc mãnh liệt. Nhưng phần lớn thời gian quyền năng của Thánh Linh được xuất phát từ cuộc sống của bạn trong trạng thái yên tĩnh, cách yên lặng bạn không hề biết hoặc cảm thấy. Ngài thường tác động đến chúng ta với “tiếng êm dịu nhỏ nhẹ” (I Các Vua 19:12b).

Đấng Christ không được hình thành bằng cách mô phỏng nhưng ở trong chúng ta. Chúng ta bằng lòng để Chúa sống qua chúng ta. “Đây là sự mầu nhiệm:“Đấng Christ ở trong anh em, là sự trông cậy về vinh hiển” Cô-lô-se 1:27).

Làm thế nào điều nầy xảy ra trong thực tế? Thông qua việc lựa chọn của chúng ta. Chúng ta lựa chọn để làm điều đúng trong mọi hoàn cảnh và sau đó tin rẳng Thánh Linh ban cho chúng ta năng lực, tình yêu, đức tin, và trí sự khôn ngoan của ngài, để thực hiện điều đó. Kể từ khi Thánh Linh của Chúa sống trong chúng ta, tất cả mọi việc luôn được Chúa đáp ứng khi chúng ta kêu cầu.

RICK WARREN 
(Phỏng theo Hy Vọng Mỗi Ngày) TTV vietchristian.com