Lời Kinh Thánh

Hãy tin Đức Chúa Jesus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Kinh Thánh - Công Vụ Các Sứ đồ 16: 31

Chủ Nhật, 27 tháng 9, 2015

THỜI ĐIỂM QUYẾT ĐỊNH


Image result for boaz and ruthKinh Thánh: Ru-Tơ 2:17-23

Tôi thích câu chuyện về chương trình cứu chuộc, và cả những câu chuyện xa xưa như “Những Người Khốn Khổ” và Oliver Twist. Thường thì sự giải cứu trong những câu chuyện và các phim này xuất hiện khi mà những thảm họa kinh hoàng đã xảy ra và mọi sự hy vọng không còn nữa. Khi mọi sự dường như đã tuyệt vọng thì một vị anh hùng bỗng xuất hiện và giải quyết vấn đề.

Sách Ru-tơ là một câu chuyện giải cứu kinh điển. Quyển Kinh Thánh dành cho người nghiên cứu mô tả câu chuyện này như là “một tuyệt tác của nghệ thuật văn chương Hê-bơ-rơ”. Nó chứa đầy những chi tiết về một câu chuyện quyền năng: thảm họa và tuyệt vọng, mối tình lãng mạn và sự giải cứu. Tất cả những điều đó gắn liền với một thời điểm quan trọng nằm ở giữa câu chuyện. Câu 20 của phân đoạn Kinh thánh hôm nay là thời điểm đó. Sau khi làm việc suốt ngày, Ru-tơ mang về cho mẹ chồng mình một bao đầy lúa mì. Khi Na-ô-mi mở to mắt nhìn số lượng lương thực, Ru-tơ nói cho bà biết tên người chủ của đồng ruộng mà cô đã mót lúa. Na-ô-mi tỏ cho Ru-tơ biết rằng hoàn cảnh vô vọng của họ đang sắp được thay đổi. Khi Na-ô-mi nghe đến tên của Bô-ô thì bà nói: “Nguyện Đức Giê-hô-va ban phước cho người, vì Ngài không dứt làm ơn cho kẻ sống và kẻ chết! ” (c. 20).

Image result for boaz and ruth
Vượt hơn sự hiểu biết của Ru-tơ, cô đã chọn đi mót lúa trong đồng ruộng không chỉ của một người giàu có tử tế, nhưng còn là người “bà con có quyền chuộc lại sản nghiệp” của Ru-tơ. Trong xã hội thời đó, không có tổ chức an sinh xã hội để lo cho người đàn bà góa; nhưng họ có luật lệ về người bà con có quyền chuộc sản nghiệp. Điều này có nghĩa là người nam có quan hệ bà con với người đàn bà góa, phải có trách nhiệm với người đó và tài sản của người thân đã qua đời trong gia đình người đó. Trong câu chuyện bi thảm này, cuộc gặp gỡ giữa Ru-tơ và Bô-ô người bà con có quyền chuộc lại sản nghiệp, là thời điểm quyết định chuyển từ tuyệt vọng sang hy vọng nơi Đức Chúa Trời. 

ÁP DỤNG 

Đức Chúa Trời hành động trong đời sống của Na-ô-mi dù khi bà vẫn nghĩ rằng mình vẫn còn trong giai đoạn khó khăn. Có rất nhiều đồng ruộng Ru-tơ có thể chọn để đi mót lúa nhưng Ru-tơ lại chọn cánh đồng của Bô-ô. Như đã được mô tả trong 2:3; “té ra” Ru-tơ nhận thấy mình đang mót lúa trong ruộng của Bô-ô. Nghĩa bóng của từ “té ra” cho thấy sự tể trị của Chúa.

Bạn có nhìn cuộc đời mình như là một câu chuyện? Đức Chúa Trời, trong quyền tể trị tuyệt đối của Ngài, viết nên trang sử của đời bạn trước khi bạn sinh ra. Thi Thiên 139:16; chép rằng: “Mắt Chúa đã thấy thể chất vô hình của tôi; số các ngày định cho tôi, đã biên vào sổ của Chúa trước khi chưa có một ngày trong các ngày ấy ”.

Câu chuyện của cuộc đời bạn hiện nay có vẻ hy vọng, hay có vẻ như là một thảm kịch? Chủ đề xuyên suốt Kinh thánh là sự giải cứu cho hoàn cảnh vô vọng của chúng ta bởi người bà con có quyền chuộc lại sản nghiệp, chính là Chúa Giê-xu.  

LỜI CẦU NGUYỆN  

Cha kính yêu, tạ ơn Cha đã ban Chúa Giê-xu như là người bà con có quyền chuộc lại sản nghiệp con. Hôm nay, cho dù con không nhìn thấy điều này, nhưng xin giúp con tin cậy Chúa rằng Ngài đang thực hiện chương trình giải cứu cho câu chuyện của cuộc đời con. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu. Amen.

Người bà con rất lớn có quyền chuộc lại sản nghiệp của loài người sa ngã, là Chúa Giê-xu Christ … trở nên Đấng duy nhất có thể mua chuộc chúng ta ra khỏi tình trạng tội lỗi. 

Tiến sĩ Lester Hutson