Lời Kinh Thánh

Hãy tin Đức Chúa Jesus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Kinh Thánh - Công Vụ Các Sứ đồ 16: 31

Thứ Sáu, 26 tháng 9, 2014

HÒM GIAO ƯỚC ĐƯỢC TÌM THẤY

Image result for photo of the ark of covenantThời kỳ cuối đã đến, sự huyền bí trong Đaniên đã được tiết lộ, HÒM GIAO ƯỚC ĐÃ ĐƯỢC PHÁT HIỆN.


Bạn có biết khi Chúa Giêsu chết trên thập tự thì màn của đền thánh được xé ra từ trên xuống dướ,i nhưng bên trong KHÔNG CÓ HÒM GIAO ƯỚC vì nó đã bị "Thất Lạc" 600 năm trước đó. Đức Chúa Trời là Đấng Toàn Năng Ngài hằng bảo vệ hòm giao ước khỏi tay những kẻ xâm lăng, có lẽ nào nó đã bị thất lạc.... trừ khi...

Ngài cố tình giấu kín nó tại một nơi mà không ai ngờ cả!

Những người phát hiện ra hòm giao ước trong thời kỳ sau rốt có lệnh từ Chúa phải tiếp tục giữ kín bí mật cho đến LUẬT CỦA ANTICHRIST được công bố.

Hiện nay thời kỳ đã đến cho nên bí mật được cho phép tiết lộ, chính miệng những người giữ bí mật nhiều năm qua đã công bố nó.

Hòm Giao Ước đã được chôn sâu tại một hang đá ngay bên dưới đồi Gôgôtha và khoảng 20 feet (6 mét) ngay dưới chân thập tự giá mà Chúa Giêsu bị đóng đinh. Lúc Ngài tắt hơi, có một cơn động đất lớn làm mặt đất bị nứt ra và huyết của Chúa --"Nước và Huyết" đã chảy theo lằn nứt của khe đá và tựu lại ngay trên nấp hòm tại chỗ Ngôi của sự Tha Thứ (nắp thi ân).
Người ta xác nghiệm DNA của huyết và phát hiện loại huyết người vô cùng lạ lùng -một loại huyết không có Chromosome X --chỉ có ý nghĩa là dòng gene chỉ đến từ NGƯỜI MẸ, không có sự hiện diện của GENE người Cha.

Ảnh của Enoch Nguyen.Việc ứng nghiệm chính xác nghi lễ lập giao ước mà khi xưa Môi se cũng đã từng làm, ông lấy Huyết, Nước, dây nhung đỏ tía và nhành ngưu mà rảy trên sách cùng trên cả dân chúng.
Ảnh của Enoch Nguyen.

Ảnh của Enoch Nguyen.Ảnh của Enoch Nguyen.Ảnh của Enoch Nguyen.
"Ấy vậy, chính giao ước trước nào chẳng phải là không dùng máu mà lập. Lúc Môi-se phán mọi điều răn của luật pháp cho dân chúng, có lấy MÁU của bò con và dê đực, với NƯỚC, dây nhung đỏ tía và nhành ngưu tất rảy trên sách cùng trên cả dân chúng, mà nó rằng: Nầy là huyết của sự giao ước mà Đức Chúa Trời đã dạy lập với các ngươi. Đoạn, người cũng lấy huyết rảy đền tạm cùng mọi đồ thờ. Theo luật pháp thì hầu hết mọi vật đều nhờ huyết mà được sạch: không đổ huyết thì không có sự tha thứ." (Hêbơrơ 9:18-22)

Việc còn lại là chúng ta phải biết hiện nay AntiChrist đang sống và nó đã bước vào ĐỀN THÁNH và TỰ XƯNG LÀ ĐỨC CHÚA TRỜI. Nó là KẺ DỖ DÀNH, CHIÊN ĐỘI LỚP DÊ, lẻn vào trong vòng HỘI THÁNH. HỘI THÁNH CHÍNH LÀ ĐỀN THÁNH. Và nó thống trị hội thánh, thống nhất hội thánh và lấy quyền hạn THAY THẾ cho Đức Chúa Trời. Nhiều tín đồ sẽ Nghe theo lời của Nó và của Giáo hội hơn là LỜI CHÚA. Nó sẽ cho ra những nghị luật đi ngược lời Chúa, ví dụ luật cho phép đồng tính luyến ái, luật cho phép in dấu hiệu của nó vào tay phải hoặc trán của người ta v.v Nó đã biến thánh lễ báp tem thành báp tem trẻ con, làm vô nghĩa sự ăn năn tội và nhiều tín đồ trở thành kẻ đạo dòng, không hề thật sự có niềm tin. Nó đã cắt xén nhiều phân đoạn trong kinh thánh và thêm nhiều sách khác vào đó. Thay đổi các điều răn (Đây là những việc làm bị ĐỨC CHÚA TRỜI NGUYỀN RỦA vì một chấm một nét không thể thay đổi) Khiến nhiều người không còn khả năng vâng giữ các điều răn nữa (vì đã bị thay đổi) nhất là lệnh cấm thờ các hình tượng, ĐIỀU MÀ ĐỨC CHÚA TRỜI GỚM GHIẾC NHẤT. Và điều đáng tiếc nhất là nó đã thay đổi ý nghĩa của SỰ CỨU RỖI. Người ta không còn được cứu nhờ sự đổ huyết của Chúa Giêsu nữa, nhưng dựa vào công đức riêng kể cả sự lừa đảo rằng phải ăn bánh thánh rước lễ là điều họ cần phải làm hằng tuần và bởi Việc làm đó họ được cứu chứ không còn là huyết thật của Chúa nữa. Họ đã cố tình biến Lẽ Thật thành hình bóng và cho hình bóng là lẽ thật thay vì ngược lại cho rằng bánh thánh đó chính là huyết Chúa thay vì chỉ là hình bóng và họ nhờ cậy bánh đó để được cứu thay vì sự cứu rỗi mà bánh đó tượng trưng.

Những người nào chọn tôn Chúa Giêsu làm chủ và không thờ lạy hoặc tôn thờ bất cứ một con người nào khác, giáo chủ nào khác, lãnh tụ nào khác ngoài Ngài thì sẽ được cứu.
NẾU NHƯ KHÔNG CÓ SỰ “CAI NGHIỆN THUỘC LINH”, SỰ CẢI TẠO THUỘC LINH, SỰ PHỤC HỒI KHỎI TỘI LỖI THÌ CHÚNG TA KHÔNG THỂ BƯỚC CHÂN VÀO NƯỚC CHÚA.
XIN CÁC BẠN HÃY CHIA SẺ THÔNG TIN VÔ CÙNG QUAN TRỌNG NÀY
KHẨN CẤP


Nguồn:  Angel toa sang

(Còn nữa)