Lời Kinh Thánh

Hãy tin Đức Chúa Jesus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Kinh Thánh - Công Vụ Các Sứ đồ 16: 31

Thứ Ba, 23 tháng 7, 2013

Mười Điều Luật Chúa & Gia Đình Chúng Ta - Bài 1


Có lẽ quý vị còn nhớ, vào mùa thu năm 2003, báo chí và đài truyền hình Mỹ bàn rất nhiều về việc vị Chánh Thẩm Phán của Tối Cao Pháp Viện bang Alabama trưng bày bảng Mười Điều Luật Chúa tại Tối Cao Pháp Viện.

Vì nhất quyết không dời bảng Mười Giới Răn tại công đường mà tháng 11 năm 2003 ông Roy Moore, Chánh Thẩm Phán Tối Cao Pháp Viện của Alabama đã bị cách chức. Trước đó ông Moore tuyên bố rằng ông thà mất chức chứ không thể cất bỏ bảng Mười Điều Luật Chúa, là nền tảng những luật lệ đạo đức của con người.


 
Nửa năm sau đó, vào tháng 5 năm 2004, một viên chức cao cấp khác của văn phòng Thương Mại bang Alabama cũng bị cách chức chỉ vì đeo trên áo huy hiệu bảng Mười Điều Răn. Ngoài hai nhân vật vừa kể, nhiều người khác cũng gặp khó khăn nơi sở làm hoặc bị mất việc chỉ vì chưng bày bảng Mười Điều Luật Chúa trong văn phòng, nơi họ làm việc.

Mười Điều Luật Chúa là gì, dạy những gì và có ảnh hưởng như thế nào trên đời sống mà người ta phải dành nhiều thì giờ, giấy mực bàn luận, phải lên tiếng chống đối hoặc phải hy sinh chức nghiệp và quyền lợi cá nhân để bênh vực cho Mười Điều Luật Chúa? Chúng tôi thiết nghĩ, dù có đạo hay không chúng ta cũng cần biết về Mười Điều Luật Chúa và tầm quan trọng của những điều luật này trong đời sống hằng ngày, vì trực tiếp hay gián tiếp Giới Răn của Chúa đều ảnh hưởng đến đời sống mỗi chúng ta.

Khi nghe nói đến Mười Điều Luật Chúa hay Mười Giới Răn trong Kinh Thánh, một số người nghĩ rằng luật của Chúa thì chỉ liên quan đến những người theo Đạo, tức là con dân Chúa chứ không có quan hệ đến người khác. Trong số người tin Chúa, khi nghe đến Mười Điều Luật Chúa cũng có người nghĩ rằng đó là những luật lệ dành cho người Do Thái thời trong thời Cựu Ước là thời kỳ luật pháp, còn chúng ta ngày nay sống trong hồng ân của Chúa, những luật lệ đó không quan hệ đến chúng ta.
Tại sao nhiều người có cái nhìn phiến diện về Mười Điều Luật Chúa như vậy? Lý do là vì chúng ta không rõ nội dung điều luật của Chúa là gì và luật của Chúa quan hệ đến đời sống chúng ta như thế nào. Chính vì thế mà có người nghĩ rằng Mười Giới Răn là những luật lệ Đức Chúa Trời ban riêng cho người Do Thái nên không quan hệ đến chúng ta. Người thì nói rằng Mười Điều Răn là những luật lệ trong thời Cựu Ước, ngày nay chúng ta sống trong thời kỳ ân sủng. Chúng ta được cứu là nhờ đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu vì thế không phải vâng giữ luật pháp. Một số người khác không để ý đến Mười Điều Luật Chúa vì cho rằng con người chỉ cần sống theo sự hướng dẫn của lương tâm, tiếng nói của lương tâm cũng đủ để giúp con người sống đạo đức và ngay thẳng. Thật ra, đây là lý luận của những người không nhìn biết Đức Chúa Trời và không muốn sống theo luật lệ của Chúa.
Nếu đọc lại Kinh Thánh chúng ta sẽ thấy, cả Chúa Giê-xu lẫn các vị sứ đồ, đều không phủ nhận giá trị của Mười Giới Răn, cũng không dạy rằng trong thời kỳ ân sủng con người không cần phải giữ luật pháp hoặc luật pháp đã bị loại bỏ. Trái lại Chúa Giê-xu tuyên bố: Các ngươi đừng tưởng ta đến đặng phá luật pháp hay là lời tiên tri; ta đến không phải để phá, song để làm cho trọn (Ma-thi-ơ 5:17). Sứ đồ Phao-lô cũng dạy: Vậy, chúng ta nhân đức tin mà bỏ luật pháp hay sao? Chẳng hề như vậy! Trái lại, chúng ta làm vững bền luật pháp(Rô-ma 3:31).

Tại Sao Chúng Ta Cần Biết Mười Điều Luật Chúa ?

Tại sao trong thế kỷ 21 này mà chúng ta còn nói về Mười Điều Luật Chúa, là điều đã xưa cũ và hầu như không còn thích hợp với con người trong thời đại văn minh nữa? Sau đây là những lý do cho thấy vì sao ngày nay chúng ta vẫn cần phải nói đến Mười Điều Luật Chúa.

Lý do thứ 1: Ngày nay con người không chống Đạo Chúa về mặt thần học nhưng về tiêu chuẩn đạo đức

Ngày nay không còn bao nhiêu người phân tích và phê bình nền thần học của Cơ Đốc giáo, nhưng rất nhiều người chống lại những nguyên tắc luân lý và đạo đức của Cơ Đốc giáo, đặc biệt là trong xã hội văn minh chúng ta đang sống. Nhiều người đang cố gắng bằng mọi cách để loại bỏ tiêu chuẩn đạo đức của Kinh Thánh ra khỏi xã hội con người, là những tiêu chuẩn xưa nay vẫn được chấp nhận. Họ viện lẽ rằng tiêu chuẩn của Kinh Thánh chỉ là tiêu chuẩn của một tôn giáo, không thể đem áp dụng cho tất cả mọi người. 

Thật ra, Mười Giới Răn mà Đức Chúa Trời ban cho con người từ ngàn xưa, ngày nay đang được nhiều người chú ý bàn thảo, hoặc để học hỏi và áp dụng như tại nước Nga và các nước lân cận, hoặc để bài bác và loại bỏ ra khỏi tiêu chuẩn đạo đức chung, như tại Hoa Kỳ, Gia-nã-đại và một số nước ở châu Âu. Vì lý do đó, chúng ta cần học biết về Mười Điều Luật Chúa, để có cái nhìn chính xác và biết rõ rằng khi chúng ta chấp nhận hay loại bỏ Giới Răn của Đức Chúa Trời ra khỏi đời sống, cá nhân cũng như gia đình chúng ta sẽ chịu những ảnh hưởng hay hậu quả nào. Đối với những người đã tin Chúa, chúng ta cần hiểu rõ Mười Giới Răn để có thể giải thích cho những người muốn học hỏi, cũng như để trả lời cho những người muốn loại bỏ luật của Chúa ra khỏi đời sống.
Lý do thứ 2: Mười Điều Luật Chúa có giá trị tuyệt đối và trường tồn qua mọi thời đại
Các luật lệ do con người đặt ra thường chỉ có giá trị trong một thời gian, đối với vài thế hệ, sau đó, bị những thế hệ sau tu chính hoặc loại bỏ. Luật của Đức Chúa Trời trái lại, tồn tại và giá trị mãi mãi. Dù cho có người phê bình, chống đối hay tìm cách bài bác, Mười Điều Luật Chúa vẫn là nền tảng cho hầu hết các bộ luật trên thế giới, và là căn bản cho tiêu chuẩn đạo đức của con người. Đó là lý do vì sao hết thế hệ này đến thế hệ khác, con người ở khắp nơi trên thế giới vẫn tiếp tục học hỏi và giảng giải Mười Điều Luật Chúa.
Lý do thứ 3: Ngày nay con người thường nhân danh tự do để chống lại kỷ luật

Hơn bao giờ hết, con người trong thời đại văn minh đòi hỏi quyền tự do một cách vô giới hạn. Trong một số quốc gia, hai chữ tự do đã trở thành cái giấy phép cho con người quyền làm tất cả những gì mình muốn, kể cả việc hủy hoại sinh mạng và tài sản của người khác. Chính vì thế, chúng ta cần học biết và truyền dạy Mười Điều Luật Chúa cho mọi người. Con người có quyền tự do chấp nhận hay phủ nhận Mười Điều Luật Chúa, nhưng trước khi quyết định, mọi người cần biết rằng, Đức Chúa Trời, Đấng tạo dựng nên con người, đã ban cho con người một tiêu chuẩn sống rõ ràng và tốt đẹp. Ai sống theo tiêu chuẩn của Chúa sẽ được hưởng bình an, hạnh phúc. Ai loại bỏ tiêu chuẩn của Chúa để tự do sống theo bản tính tự nhiên của con người tội lỗi sẽ không tránh khỏi bất an và đau khổ.

Tổng Quát Về Mười Điều Luật của Chúa
Thánh Kinh ghi lại rằng, khi đưa người Do Thái ra khỏi Ai cập, Đức Chúa Trời bảo Môi-se, lãnh tụ của người Do Thái, lên gặp Chúa tại núi Si-nai. Và tại đó, Đức Chúa Trời đã trao cho Môi-se mười tiêu chuẩn sống bất di dịch với thời gian. Mười tiêu chuẩn đó chính là Mười Điều Răn hay Mười Giới Răn chúng ta có ngày nay. Đây là tiêu chuẩn cho tất cả các mối quan hệ trong đời sống con người. Bảng Mười Điều Luật Chúa ngày nay vẫn là mẫu mực toàn hảo mà mọi người phải noi theo nếu muốn có đời sống bình an và hạnh phúc, bất luận chúng ta thuộc chủng tộc nào, sống ở đâu và trong hoàn cảnh như thế nào.
Nội Dung Mười Điều Luật Chúa

Bảng Mười Điều Luật Chúa được ghi trong Thánh Kinh Cựu Ước: Sách Xuất Ê-díp-tô Ký chương 20 và Phục Truyền Luật Lệ ký chương 5. Sau khi truyền phán Mười Giới Răn cho tiên tri Môi-se tại núi Si-na-i, Đức Chúa Trời đã viết lại Mười Giới Răn đó vào hai bảng đá và trao cho Môi-se (Xuất 31:18). Những giới răn đó gồm có mười điều, tóm tắt như sau:
1.Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác.

2. 
Ngươi chớ làm tượng chạm ... chớ quỳ lạy trước các hình tượng đó và cũng đừng hầu việc chúng nó.

3. 
Ngươi chớ lấy danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi mà làm chơi.

4. 
Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh.

5. Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi.
6. Ngươi chớ giết người.
7. Ngươi chớ phạm tội tà dâm.

8. 
Ngươi chớ trộm cướp.

9. 
Ngươi chớ nói chứng dối cho kẻ lân cận mình.

10. 
Ngươi chớ tham lam.

(Còn tiếp...)