Lời Kinh Thánh

Hãy tin Đức Chúa Jesus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Kinh Thánh - Công Vụ Các Sứ đồ 16: 31

Thứ Sáu, 3 tháng 6, 2016

ĐỨC CHÚA TRỜI LÀ ĐẤNG NHÌN THẤY...

Image result for kinh thanh
Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 6: 1 – 16.
Câu gốc: “Cha ngươi, là Đấng thấy trong chỗ kín nhiệm, sẽ thưởng cho ngươi…” Ma-thi-ơ 6: 4, 6, 18.
Là một Cơ-đốc-nhân, trên một phương diện đời sống chúng ta cần bày tỏ ra việc lành để mọi người nhìn thấy và tôn vinh Cha trên trời. Tuy nhiên trên phương diện khác, nếu mọi hoạt động Cơ đốc của chúng ta đều được mọi người biết thì người ấy không được phần thưởng gì nơi Đức Chúa Trời.
Kinh Thánh không tự mâu thuẫn nhưng đang nói đến hai phương diện của một vấn đề, đời sống người Cơ đốc giống như cái cây, một phương diện cây phải ra hoa và kết quả (trái Thánh Linh), nhưng phương diện kia cây phải có bộ rễ vững chắc (bám vào Đấng Christ). Bông trái mọi người đều nhìn thấy, nhưng bộ rễ thì ẩn giấu. Đoạn Kinh Thánh trên đang nói đến “bộ rễ” tức đời sống ẩn giấu của Cơ đốc nhân. Chúa Jesus đề cập đến ba lĩnh vực:
Thứ nhất là bố thí. Sự bố thí của người Cơ-đốc một mặt phải có người nhìn thấy, tuy nhiên nếu tất cả hoạt động dâng hiến, làm từ thiện đều khoe ra thì đó là một đời sống nông cạn. Chúa Jesus khẳng định nếu ai bố thí mà thổi kèn thì họ chẳng được phần thưởng gì nơi Đức Chúa Cha. Dâng hiến, làm từ thiện cách kín giấu là của báu thật trước mặt Đức Chúa Trời. Câu Kinh Thánh này đem chúng ta đối diện với chính mình qua tấm gương trong Kinh Thánh.
Thứ hai, vấn đề cầu nguyện, những người Pha-ri-si khi xưa thường ngày thứ năm (ngày họp chợ trong tuần), họ đứng nơi góc đường, ngã ba để cầu nguyện, hầu cho nhiều người qua lại có thể nhìn thấy. Hành động này là vô giá trị trước mặt Đức Chúa Trời. Cầu nguyện dài trước nhiều người mà chỉ qua loa trước mặt Chúa thì đó là giả hình. Nếu chúng ta hôm nay chỉ có cầu nguyện trước mặt mọi người tại nhà thờ hoặc trong gia đình lễ bái mà không có sự gặp gỡ riêng tư với Chúa, đời sống người ấy nông cạn và vô dụng. Hậu quả là không nhận được phần thưởng nào từ Đức Chúa Trời.
Cuối cùng là sự kiêng ăn. Người Pha-ri-si ngày xưa khi kiêng ăn, họ dùng một thứ bột màu vàng bôi lên mặt khiến cho gương mặt càng thêm xanh xao, tạo hiệu ứng buồn bã hơn… Thủ thuật này tuy được con người khen ngợi nhưng bị Chúa Jesus lên án gay gắt: “Bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi.”
Đời sống người Cơ-đốc đúng đắn có hai phương diện: đời sống bề trong là nền tảng cho đời sống bề ngoài. Người bề trong cần tiếp xúc, gặp gỡ Đức Chúa Trời cách kín giấu, thường xuyên… Kết quả sẽ bày tỏ ra trong nếp sống đạo hàng ngày. Nếu không có thực tế của đời sống bề trong mà chỉ bước theo mô thức của đời sống bề ngoài, tìm kiếm sự khen ngợi của con người mà không có thực tế thuộc linh trước mặt Chúa, thì đó là đời sống Cơ đốc phá sản.
Đức Chúa Trời không thấy công tác từ thiện nơi ồn ào kèn thổi nhưng Ngài thấy sự bố thí cách kín giấu. Đức Chúa Trời không thấy sự cầu nguyện dài dòng nơi nhà thờ hay ngã ba nhưng Ngài nhìn thấy sự cầu nguyện trong phòng riêng. Đức Chúa Trời không thấy sự kiêng ăn bề ngoài nhưng Ngài nhìn thấy sự kiêng ăn trong lòng.
Image result for kinh thanhHôm nay, mỗi chúng ta đang cầu nguyện, bố thí và kiêng ăn trước mặt con người hay trước mặt Đức Chúa Trời? Mọi hoạt động Cơ đốc là vì được loài người khen ngợi hay Đức Chúa Trời ngợi khen? Người viết nghĩ rằng mỗi chúng ta có thể tự trả lời với với chính mình trong giờ phút này.
Chính Chúa Jesus khẳng định: “Cha ngươi thấy trong chỗ kín nhiệm sẽ thưởng cho ngươi.” Đây là một lời hứa cũng là lời bảo đảm của Chúa Jesus. Mong ước rằng mỗi chúng ta có đời sống bước đi với Chúa hàng ngày cách đúng đắn qua sự cầu nguyện, dâng hiến, bố thí hay kiêng ăn. Mong ước rằng mỗi hành động sống đạo của chúng ta sẽ được Đức Chúa Trời đẹp lòng. Chắc chắn Ngài sẽ ban thưởng cho chúng ta.
An Joseph.