Lời Kinh Thánh

Hãy tin Đức Chúa Jesus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Kinh Thánh - Công Vụ Các Sứ đồ 16: 31

Thứ Hai, 17 tháng 10, 2016

ÂN ĐIỂN ĐẦY ĐỦ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI

Image result for God saved man“Nhưng Chúa phán rằng: Ân điển ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. Vậy tôi sẽ rất vui lòng khoe mình về sự yếu đuối tôi, hầu cho sức mạnh của Đấng Christ ở trong tôi” (2Cor 12:9).
Sức mạnh con người là một rào cản vững chắc đối với đức tin nơi Chúa Cứu Thế. Khi chúng ta cậy vào sức riêng, của cải và kiến thức của mình, chúng ta cho rằng mình có thể giải quyết nhiều tình huống mà không cần Đức Chúa Trời giúp đỡ. Chúng ta có xu hướng chia những nan đề mình ra thành hai loại: những nan đề cần Đức Chúa Trời giúp đỡ và những nan đề chúng ta nghĩ rằng tự mình có thể giải quyết được.
Phao-lô có một tính cách ngoan cường và một ý cho mạnh mẽ khác thường. Ông đã gan dạ đương đầu với nhóm người quá khích khi ông đi hết nơi này đến nơi khác để đẩy mạnh mục tiêu của Cứu Chúa. Phao-lô đã dành nửa cuộc đời mình hầu việc Đức Chúa Trời bằng sức riêng, nhưng một khi nhận biết Đức Chúa Trời, ông đã biết dựa vào sức Chúa.
Phao-lô khổ sở vì một cái giằm xóc thịt (2Cor 12:7). Dù “cái giằm” này là gì đi nữa nó cũng làm ông hạ mình. Ông đã thực hiện những phép lạ kỳ diệu thậm chí gọi kẻ chết sống lại; nhưng ông không thể xua đi nổi đau khổ mà Đức Chúa Trời đã đem đến cho ông, sự đau khổ đó đã khiến ông nương cậy nơi Đức Chúa Trời.
Thế gian đã nhìn thấy những việc Phao-lô có thể làm bằng sức riêng của ông, và chúng rất đáng kinh hãi! Giờ đây Đức Chúa Trời muốn tỏ quyền năng Ngài qua đời sống Phao-lô. Khi Phao-lô nghĩ rằng mình mạnh mẽ, ông không còn nhớ phải nương cậy sức mạnh của Đức Chúa Trời. Chỉ khi ông yếu đuối, Phao-lô mới hoàn toàn tin nơi Chúa.
Nếu bạn cảm thấy mình mạnh mẽ trong một khía cạnh nào đó của đời sống mình, hãy cẩn thận! Thường thường sự mạnh mẽ, chứ không phải sự yếu đuối của bạn ngăn cản bạn tin cậy Đức Chúa Trời. Ngài sẽ đem bạn đến thời điểm yếu đuối của bạn khi cần, để bạn có thể tin cậy Ngài. Đừng xem thường sự yếu đuối của bạn, vì nó khiến bạn nương dựa nơi sức mạnh của Đức Chúa Trời.
Henry & Richard Blackaby