Lời Kinh Thánh

Hãy tin Đức Chúa Jesus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Kinh Thánh - Công Vụ Các Sứ đồ 16: 31

Chủ Nhật, 3 tháng 4, 2016

BẢY ĐỨC TÍNH CẦN THIẾT CỦA CƠ ĐỐC NHÂN

Chính vì cớ ấy anh em hãy ân cần mọi bề mà thêm cho đức tin mình đức hạnh, cho đức hạnh tri thức, cho tri thức tiết chế, cho tiết chế nhẫn nại, cho nhẫn nại kỉnh kiền, cho kỉnh kiền tình kính mến anh em, cho tình kính mến anh em lòng thương yêu.” (Bản Nhuận Chánh - II Phi-e-rơ 1: 5 - 7).
Vậy nên, về phần anh em, phải gắng hết sức thêm cho đức tin mình sự nhân đức, thêm cho nhân đức sự học thức, thêm cho học thức sự tiết độ, thêm cho tiết độ sự nhịn nhục, thêm cho nhịn nhục sự tin kính, thêm cho tin kính tình yêu thương anh em, thêm cho tình yêu thương anh em lòng yêu mến.” (Bản Truyền Thống)
Khi Cơ-đốc-nhân tin Chúa, đức tin (như hạt cải) cần phải lớn lên từng ngày qua các sự học biết, kinh nghiệm về Chúa, khi ấy các mỹ đức, các đức tính được thêm vào, nhân lên. Mỗi Cơ-đốc-nhân phải hiệp tác với Thánh Linh mỗi ngày để đức tin này được lớn lên, phát triển và trưởng thành...
(1) Đức tin sống động cần được gia tăng qua 7 bước: đức tin, nhân đức, học thức, đạo đức thuộc linh, nhịn nhục, tin kính, lòng yêu thương... Mỗi Cơ-đốc-nhân hãy xem chính mình có thêm những đức tính này sau bao năm tin Chúa chưa? Nếu chưa, nếu ít, cần phải gia tăng thêm lên...
(2) Sau đức tin là sự nhân đức. Một người tin Chúa phải có lòng nhân, thậm chí phải tốt hơn người Pha-ri-si. Mỗi người cần soi gương chính mình xem chúng ta có lòng nhân đức hay chưa?

Image result for tri thức(3) Sau nhân đức cần phải thêm tri thức thuộc linh, hiểu biết về Chúa... Có đức tin, có đạo đức rồi cần phải biết Kinh Thánh, học biết về Chúa nhiều hơn… Sự phát triển thuộc linh mang tính tiệm tiến.
(4) Học nhiều, biết nhiều nhưng không được kiêu ngạo, ở đây cần thêm sự tiết độ. Tiết độ trong cách nghĩ, lời nói, hành động... thậm chí trong tình yêu thương... (II Tim 1:7).
(5) Thêm nhịn nhục, đây là điều cao hơn tiết độ, tức chịu bắt bớ trong nghịch cảnh. Nhịn nhục để tiến lên trên bước đường theo Chúa. Người không nhịn nhục bỏ cuộc giữa đường (Giăng 6: 67).
(6) Tin kính cao hơn đạo đức (đức tính 2), Cơ-đốc-nhân cần trở nên giống như Chúa Jesus, kinh nghiệm thực tế thánh khiết trong đời sống hàng ngày (I Tim 4: 8)
(7) Tình yêu thương anh em là điều cao nhất trong bảy đức tính, một người có thể tin Chúa (đức tin), nhưng đức tin đó mãi ấu trĩ, không lớn lên vì không phát triển cách đầy đủ... cho đến bậc cao nhất: tình yêu anh em. Điều răn lớn nhất của Tân Ước là yêu Chúa và yêu anh em. Nếu chúng ta không yêu anh em là người thấy được làm sao chúng ta yêu Chúa là Đấng không thấy được? (I Giăng 4: 20)

Image result for tình yêu anh em trong ChúaTình thương yêu anh em (không phải thương yêu xác thịt, ngây ngất đa cảm, tình dục...) là đỉnh cao nhất (the highest level) trong bảy bậc tăng trưởng thuộc linh và được Chúa đánh giá cao. Yêu thương là bằng chứng cho thấy một người được tái sanh thật (I Giăng 3: 14). Yêu thương là bằng chứng cho thấy chúng ta là môn đồ thật, là con thật của Đức Chúa Trời (Giăng 13: 35). Tình yêu thương trong Chúa là điều quan trọng đến nỗi Kinh Thánh dạy đừng mắc nợ ai chi hết chỉ trừ tình yêu mà thôi, hơn nữa trong yêu thương ko có sự sợ hãi (I Giăng 4: 18), Yêu thương là làm trọn luật pháp (Roma 13: 8). Yêu thương là phó mạng sống mình vì bạn hữu (Eph 5:25),
Cơ đốc giáo hôm nay có quá nhiều nan đề: Mục su, chấp sự, tín hữu đấu đá với nhau vì cớ đời sống tâm linh không phát triển, họ không tạo điều kiện để đức tin của mình lớn lên mỗi ngày theo lời Chúa dạy. Nếu ai cũng có bảy đức tính này thì Hội Thánh hôm nay thật sự là Thiên Đàng nơi hạ giới!
Nếu mỗi chúng ta tiếp tục học tập, kinh nghiệm bảy bước tăng trưởng này thì người ấy chắc chắn sẽ kết quả cho Chúa (kết quả là tự nhiên, không phải cố gắng). Sứ đồ Phi-e-rơ khẳng dịnh: “Anh em sẽ thảnh thơi vào Nước Trời" (câu 11 – Bản Nhuận Chánh). Khi Chúa Jesus tái lâm, có một số người thảnh thơi, vui mừng vào nước Chúa, đồng thời sẽ có một số người “mệt nhọc” vào nước Trời, vì họ được cứu dường như qua lửa mà thôi.
Anh em thuộc loại người nào? Tôi nghĩ rằng mỗi người đều có thể trả lời với Chúa ngay hôm nay!

Joseph An
Apr 03, 2016.