Lời Kinh Thánh

Hãy tin Đức Chúa Jesus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Kinh Thánh - Công Vụ Các Sứ đồ 16: 31

Thứ Tư, 31 tháng 7, 2013

Chết Là Hết?


Câu hỏiCó nhiều người cho rằng không có Thượng Đế, và con người sau khi chết là hết.
 • Tôi đồng ý Thượng Đế mà bạn nghĩ ra thật đã chết, vì Thượng Đế đó chỉ có trong tưởng tượng hoặc giống như những Thượng Đế trong phim ảnh mà người Việt Nam mình đã xem hoặc nghe. Và tôi cũng tin rằng Thượng Đế đã chết trong lòng một số người nào đó trong một hoàn cảnh hoặc cố ý hoặc vô tình đã coi Ngai như đã chết.

Tôi không biết bạn có những bằng cớ nào chứng minh KHÔNG CÓ THƯỢNG ĐẾ. Theo tôi, bằng cớ mà vài người không tin có Thượng Đế là vì họ bảo KHÔNG THẤY THƯỢNG ĐẾ.
Thực tế cho thấy có rất nhiều điều mắt chúng ta không thấy nhưng chúng ta vẫn tin là có. Thí dụ:

 • Không khí: chúng ta không thấy không khí, nhưng chúng ta vẫn tin là có không khí.
 • Tình yêu: không ai thấy tình yêu nhưng tình yêu vẫn hiện hữu và vẫn làm vô số người sung sướng, đồng thời vẫn làm vô số người đau khổ.
 • Tôi sẽ kể cho bạn nghe một truyện cổ tích Việt Nam nói về “Trí Khôn” là điều mà chúng ta không thấy nhưng vẫn phải nhìn nhận Trí Khôn có thật ***Truyện con cọp đò xem Trí Khôn bị người chăn trâu trói đánh chết***
Tôi mong rằng qua chương trình này bạn sẽ cho tôi những lý do mà bạn tin KHÔNG CÓ THƯỢNG ĐẾ, để bây giơ bạn cho tôi trình bày những bằng cớ chứng minh CÓ THƯỢNG ĐẾ, hay chúng tôi thường gọi Danh xưng của Ngài là Đức Chúa Trời, trước nhé.
 • Vũ trụ làm chứng có Đức Chúa Trời:
 • Nhìn vào những điều kỳ diệu của vũ trụ từ các vì sao trên trời đến trái đất này, bạn há không tin rằng có một Đấng Khôn Ngoan đã dựng nên và điều khiển nó sao? Bạn có thể tin chiết đồng hồ trên tay của bạn với bao nhiêu bánh xe chạy quanh trục đã được một kỹ sư thiết kế nó, thì làm sao bạn cho rằng Bộ Máy Vũ Trụ vĩ đại, kỳ diệu kia không do một Đấng Tạo Hóa làm ra?
 • Con người của chúng ta làm chứng có Thượng Đế hay Đức Chúa Trời.
 • Bạn nhìn vào cấu tạo kỳ diệu của cơ thể bạn thì chắc chắc bạn phải tin rằng có một Đấng Khôn Ngoan, Toàn Năng đã sáng tạo nên cơ thể bạn, từ sợi tóc, đến mắt mũi, lỗ tai, ngay cả tế bào nhỏ nhặt của bạn,… Dù khoa thẩm mỹ học của loài người có tiến bộ đến đâu cũng không cải sửa, có chăng chỉ làm cho đúng theo tự nhiên.
 • Ngôn ngữ của loài người làm chứng:
 • Bất cứ dân tộc nào dù văn minh hay lạc hậu, có thể họ thiếu từ ngữ để chỉ về một vật hoặc một tư tưởng nào đó, nhưng kỳ diệu thay, tất cả điều có danh từ chỉ về Đấng Tạo Hóa là Đức Chúa Trời. Đặc biệt là tiếng Việt Nam của chúng ta luôn gắn liền với TRỜI: qua những hiện tượng thiên nhiên và trong những hoàn cảnh vui buồn của đời mình: khổ cũng kêu Trời, vui sướng cũng kêu Trời, vấp té cũng kêu Trời, oan ức cũng kêu Trời, buồn giận cũng trách Trời.
 • Tôn giáo của loài người làm chứng:
 • Tất cả tôn giáo, ngay cả đạo thờ Sa-tan là mà quỉ, cũng tin rằng có Đức Chúa Trời. Kinh Thánh phán:Ngươi tin rằng chỉ có một Đức Chúa Trời mà thôi, ngươi tin phải; ma quỷ cũng tin như vậy và run sợ (Gia-cơ 2:19).
 • Kinh Thánh làm chứng Đức Chúa Trời có thật.
 • Ngay câu đầu tiên trong Kinh Thánh đã khẳng định Đức Chúa Trời thực hữu và dựng nên vũ trụ, muôn loài, trong đó có bạn và tôi. Suốt cả Kinh Thánh ghi lại công việc của Đức Chúa Trời từ khi dựng nên trời đất muôn vật đến khi loài người phạm tội chối bỏ Chúa đi theo ma quỉ, nhưng Đức Chúa Trời vẫn yêu thương loài người và thế giới trong đó có bạn, nên chính Ngài đã đến thế gian vào 2011 năm trước chịu chết đền tội cho tôi và bạn. Kinh Thánh cũng ghi lại lời của Đức Chúa Trời phán với con người trong đó có tôi và bạn bằng lòng yêu thương của Ngài rằng: Hãy ăn năn tội lỗi và tin Chúa Jêsus để được thoát khỏi sự chết mà đến sự sống. Lời Chúa cũng phán: Nếu các ngươi không ăn năn thì hết thảy sẽ bị hư mất. Kinh Thánh cũng ghi lại Lời Chúa phán với bạn: Đức Chúa Trời không muốn một người nào, trong đó có bạn,phải chết mất, nhưng muốn mọi người, trong đó có bạn, ăn năn và được cứu.
Dù còn nhiều bằng cớ nữa, nhưng tôi tin rằng với bao nhiêu bằng cớ mà bạn là người thông minh, chắc chắn đồng ý Đức Chúa Trời có thật và nhận Ngài cho cuộc đời mình. Giữa thế giới hỗn loạn, tối tăm nầy, nếu bạn không có Đức Chứa Trời làm Cha của bạn, bạn sẽ làm sao?
 • Điều thứ hai trong câu hỏi của bạn làm cho tôi thắc mắc là BẠN CHƯA CHẾT THÌ TẠI SAO BIẾT CHẾT LÀ HẾT?
Trong khi đó có nhiều bằng cớ chứng minh sau sự chết thân thể này vẫn còn:
 • Ngôn ngữ Việt Nam chứng minh: Bạn là người Việt Nam nên chắc chắn bạn đã từng nghe và cũng từng nói những từ ngữ: Từ trần, Qua đời, Băng hà, Đi rồi,… khi nói một người chết.
 • Từ Trần là gì? Là từ giã cõi này để đi đâu đó. Vậy là chết rồi vẫn còn đi tiếp.
 • Qua Đời là gì? Là qua đời này đến một đời khác. Vậy là cò một đời nữa.
 • Băng Hà là gì? Là đi qua một dòng sông. Đây là từ ngữ dùng cho một vị vua, hàm ý qua sông để đến một chổ mới. Vậy là chết vẫn còn, dù đó là một ông vua.
 • Đi Rồi là gì? Người Việt Nam nào cũng biết lời đó báo tin người thân đã chết, đi đâu đó.
 • Các tôn giáo làm chứng chết rồi vẫn còn:
Bất cứ tôn giáo nào cũng tin rằng chết rồi vẫn còn, hoặc còn khổ hoặc được sung sướng, nghĩa là hoặc Niết Bàn cực lạc hay Thiên đàng, hoặc Địa ngục, Hoả ngục, kể cả tôn giáo Duy Vật.
 • Luật Công Bình làm chứng chết rồi vẫn còn:

Bạn tưởng tượng nếu chết là hết thì thế giới này sẽ chắc chắn không còn từ ngữ CÔNG BÌNH nữa, vì những sự bất công sẽ không làm sao giải quyết. Thí dụ một người làm việc tốt, việc thiện, nhưng chết đi không ai biết thì bất công quá. Một người bị chết oan, nếu chết là hết thì ai sẽ binh vực cho họ? Kẻ làm ác, tham ô, chết là hết thì kẻ đó sẽ làm ác thỏa thích vì chết là hết.

Chắc chắn chết rồi phải còn, bởi đó khiến người làm lành tiếp tục làm dù đời này không ai biết, nhưng người làm lành hi vọng đời sau; kẻ ác sẽ sợ mà bớt ác đi vì biết rằngđời này không bị phạt nhưng đời sau không thoát nổi.

 • Kinh Thánh là Lời Đức Chúa Trời làm chứng:
Điều quan trọng là Kinh Thánh là Lời của Đức Chúa Trời Tạo Hóa luôn cảnh báo con người, trong đó có bạn và tôi rằng, chết chưa phải là hết mà là bắt đầu một giai đoạn mới:
 • Hê-bơ-rơ 9:27, theo như đã định cho loài người phải chết một lần rồi chịu phán xét, nghĩa là người chết rồi sẽ đến trước Ngai Phán Xét của Đức Chúa Trời Tạo Hóa.
 • Lu-ca 16:19-31, bạn chưa chết nhưng bạn hãy nghe lời một người nhà giàu lúc còn sống trong quan tâm đến Đức Chúa Trời và cũng nghĩ như bạn, chết là hết, đã chết rồi, từ trong Âm phủ thốt lên: “Tôi ở trong lửa này khổ quá đổi.”

Còn nhiều bằng cớ nữa chứng minh chết không phải là hết. Duy có một điều tôi đồng ý với bạn CHẾT LÀ HẾT những phương diện sau đây: Chết là bạn hết cơ hội để ăn năn tội lỗi của mình và hết cơ hội để bạn tin nhận Chúa Jêsus Christ làm Đấng Cứu Thế của cuộc đời của bạn hầu cho bạn không bị Đức Chúa Trời Tạo Hóa đoán phạt nơi địa ngục đời đời.

Thế thì bạn hãy nghe Lời Chúa phán: Kìa hiện nay là thì thuận tiện; kìa hiện nay là thì cứu rỗi (2 Cor. 6:2b).

Có một bài hát gởi đến bạn:

Giờ này qua đời anh sẽ đến đâu, về cõi phước hay vực sâu?
Nên nhớ khánh phước, tai ương luôn còn.
Giờ này anh khá mau chọn.