Lời Kinh Thánh

Hãy tin Đức Chúa Jesus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Kinh Thánh - Công Vụ Các Sứ đồ 16: 31

Thứ Bảy, 8 tháng 9, 2012

Trang Bị Để Phục Vụ


Xuất Ê-díp-tô Ký 3:4-16; Công-vụ Các Sứ-đồ 7:20-36

"Môi-se được học hỏi tất cả sự khôn ngoan của Ai Cập... Bốn mươi năm sau một thiên sứ hiện ra với Môi-se trong ngọn lửa nơi bụi gai đang bốc cháy tại hoang mạc gần núi Si-nai" (Công-vụ Các Sứ-đồ 7:22a, 30).

Câu hỏi suy ngẫm: Làm sao để ông Môi-se được học sự khôn ngoan của Ai Cập? Để trở nên người giải phóng tuyển dân của Ngài, Đức Chúa Trời trang bị ông Môi-se như thế nào? Khi được biết rõ Chúa và quyền năng của Ngài, ông Môi-se đã phục vụ Chúa và dân tộc ông như thế nào? Bạn được trang bị để phục vụ trong những môi trường nào? Bạn phục vụ cách nào?
Là con nuôi của công chúa Pha-ra-ôn, nên ông Môi-se được học hỏi, trang bị tất cả khôn ngoan của người Ai Cập, vì vậy lời nói và việc làm đều có tài năng (Công-vụ Các Sứ-đồ 7:20-22). Dù vậy ông cũng không quên những bài học đầu đời khi còn ở trong nhà cha mẹ: ông là người Ít-ra-ên, một dân tộc đang bị áp bức. Lớn lên, ông đã giết người Ai Cập áp bức đồng bào mình, nên phải chạy trốn vào hoang mạc Ma-đi-an. Tại đó, ông Môi-se trở thành người chăn chiên cho ông gia mình, có cơ hội gặp Đức Giê-hô-va trong bụi gai cháy và Ngài đã kêu gọi ông trở về Ai Cập để giải cứu đồng bào mình. Ông Môi-se đã nghe nói về Đức Giê-hô-va, nhưng lần này ông được gặp Ngài cách riêng tư, Ngài đã tỏ cho ông biết Danh Ngài là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu. Kinh nghiệm này chắc chắn giúp đỡ ông trong việc lãnh đạo dân Chúa sau này.


Dù vậy, ông Môi-se còn lưỡng lự vì ông sợ mình thiếu quyền năng để phục vụ Chúa. Do đó, ông đã xin Chúa một dấu để biết "ơn Chúa đối cùng ông." Chúa nhậm lời ban cho ông quyền năng để chứng minh cho dân Chúa thấy là Ngài đã kêu gọi ông giải phóng họ. Thế nhưng, ông vẫn thoái thác với lý do không có tài ăn nói, sẽ không thuyết phục được người nghe. Chúa biết ông cũng cần được trang bị Lời Ngài mới có thể phục vụ Ngài được nên Ngài đã phán với ông: "Ta sẽ ở cùng miệng ngươi và dạy ngươi những lời phải nói" (Xuất Ai Cập 4:12). Nhờ những trang bị đó mà ông Môi-se đã đi hết con đường Chúa sai ông đi. Dù chịu nhiều sự ngăm dọa của kẻ thù, chịu nhiều sự bức hại từ anh em mình và cũng chịu những sự cứng lòng bội phần của dân Ngài, nhưng ông đã thắng hơn tất cả để làm trọn trọng trách mà Chúa giao cho ông.

Nhìn lại từng ngày tháng qua trong cuộc đời mình, mỗi chúng ta đều được Chúa trang bị để phục vụ trong địa vị Chúa đặt để. Có thể đó là địa vị của một người con với tất cả sự kính trọng, thương yêu, kiên nhẫn chăm sóc cha mẹ đã già yếu. Có thể đó là vai trò làm cha, làm mẹ trong gia đình với những đứa con cần được dạy dỗ để biết Chúa, tin Chúa. Có thể đó là học sinh, sinh viên, một thư ký, giám đốc, y tá, kỹ sư, mục sư... Chúa trang bị và đặt chúng ta trong vị trí đó để phục vụ Chúa và tha nhân. Trong tất cả sự trang bị thì việc trang bị Lời Chúa là cần nhất để chúng ta phục vụ Ngài cách hiệu quả. Đồng thời, "Ngài cũng ban cho thêm ơn khi giao phó ta thêm trọng trách." Bạn có sẵn sàng trang bị các vũ khí thuộc linh (Ê-phê-sô 6) để phục vụ Chúa chưa? Chúa sẽ trang bị khi bạn sẵn sàng cho Ngài.

Lạy Chúa, xin trang bị cho con Thánh Linh Ngài cùng mọi sự khôn ngoan, ân tứ để con được phục vụ Ngài cách kết quả và trọn thành. Xin sử dụng cuộc đời con cho Ngài trong thời kỳ cuối rốt này.

Trong danh thánh Cứu Chúa Jêsus Christ. Amen.


http://vtc.uuc.edu/?q=node/84