Lời Kinh Thánh

Hãy tin Đức Chúa Jesus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Kinh Thánh - Công Vụ Các Sứ đồ 16: 31

Chủ Nhật, 29 tháng 7, 2012

AUTUMN WOODS


I like the woods
In autumn
When dry leaves hide the ground,
When the trees are bare
And the wind sweeps by
With a lonesome rushing sound
I can rustle the leaves


In autumn
And I can make a bed
In the thick dry leaves
That have fallen
From the bare trees
Overhead.
JAMES S. TIPPETT


**********

RỪNG THU


Tôi yêu những cánh rừng thu
Khi trên mặt đất lá khô phủ đầy
Khi cây trơ trụi hao gầy
Và cô đơn tiếng gió bay xạc xàoThu về vun lá khô vào
Tôi làm giường ấm với bao lá vàng
Lá thu rơi rất nhẹ nhàng
Bỏ cây trơ lại võ vàng trên cao.TÂM MINH NGÔ TẰNG GIAO 

chuyển ngữ