Lời Kinh Thánh

Hãy tin Đức Chúa Jesus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Kinh Thánh - Công Vụ Các Sứ đồ 16: 31

Thứ Bảy, 8 tháng 9, 2012

Cất Cánh Bay Cao"Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng; chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi." (Ê-sai 40:31)


Những gì Union University of California sẽ thực hiện trong vài năm tới đòi hỏi nỗ lực tốt nhất của chúng ta. Chúng ta muốn cung cấp một nền giáo dục thần học và đào tạo lãnh đạo Hội Thánh có chất lượng cho các mục sư và các lãnh đạo Hội Thánh khó có thể nhận được sự giáo dục tuyệt vời này. Chúng ta muốn cung cấp giáo dục trong khả năng chi trả của học viên ở bất kỳ hoàn cảnh nào, dành cho những người không thể thay đổi chỗ ở để học tập, và bằng các ngôn ngữ mà sinh viên thông thạo nhất. Xây dựng trên cơ sở vững chắc của những năm khi còn là Viện Thần Học Tin Lành Việt Nam, và gần đây đã bao gồm thêm Viện Thần Học Nam Dương (Indonesian School of Theology), chúng ta ước muốn trung tín với sự hướng dẫn của Chúa để trở thành một trường đại học thần học đa ngôn ngữ. Điều này đòi hỏi sự mở rộng đáng kể về ban giảng viên, nhân viên và ngân sách trong khoảng thời gian chuyển tiếp này. Đó chính là trách nhiệm của tôi với tư cách là hiệu trưởng của UUC để khuyến khích sự trung tín của chúng ta với khải tượng này, và giám sát nỗ lực của chúng ta để hoàn thành tất cả những gìChúa kêu gọi chúng ta làm và trở thành.

Tôi biết rằng mình không thể làm được điều này bằng sức của riêng tôi. Tôi biết rằng chúng ta không thể làm được điều này bằng sức mạnh tổng hợp của chúng ta như là một đội nhóm. Chúng ta chỉ có thể đạt được khải tượng này từ Chúa của chúng ta bằng năng lực của Ngài Câu Kinh Thánh trong Êsai 40 nhắc nhở chúng ta rằng ngay cả những kẻ trai trẻ cũng phải mòn mỏi mệt nhọc khi cuộc hành trình đầy thách thức và nhiệm vụ trở nên rất lớn lao . Nếu chúng ta dựa vào sức riêng, những kỹ năng, sự hiểu biết uyên thâm các mạng lưới internet , các  nguồn lực  trí tuệ của chính mìnhthì   chúng ta sẽ không hưởng được tất cả những gì Đức Chúa Trời đã hình dung cho chúng ta và cho thế giới. Tôi rất ý thức về điều này do khối u não của tôi, và trong lễ nhậm chức của tôi hồi Tháng Năm vừa qua tôi đã nói rằng chúng ta cần phải mong đợi từ Chúa nhiều hơn chúng ta thường làm, nếu không thì thật là chẳng khôn ngoan chút nào để mời một ngườilàm hiệu trưởng mà có tuổi đời ít hơn cách đáng kể so với sự mong muốn cho một hiệu trưởng mới. Trong 8 tháng qua, chúng ta đã bắt đầu nhìn thấy Chúa đang can thiệp một cách phi thường để hoàn thành các mục đích của Ngài qua UUC, và có thể gia tăng năm tháng của đời sống tôi vượt xa hơn những gì đã được dự kiến ​​ cho một người có khối u trong não như vậy.

Trong thập kỷ cuối cùng của cuộc đời tôi, trong giờ bồi linh cá nhân và tìm kiếm Chúa, Chúa đã phán với tôi nhiều lần “hãy giang rộng đôi cánh của con.” Tôi đãhiểu điều này có nghĩa là Chúa bảo tôi tin vào một khải tượng lớn hơn, dấn thân cho những sự dẫn dắt của Chúa mà tôi không chắc là mình có đủ sức hoặc đủkỹ năng để hoàn thành, cũng đừng hạn chế những điều đáng kinh ngạc  Chúa muốn làm qua chức vụ của tôi. Những lời này nhắc nhở tôi đặt sự tin cậy củamình vào Đấng Bởi quyền lực cảm động trong chúng ta, có thể làm trổi hơn vô cùng mọi việc chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng” (Ê-phê-sô 3:20).


Tôi tin thông điệp “Hãy giang rộng đôi cánh của con” chính là thông điệp của Chúa dành cho UUC tại thời điểm này trong mục vụ của chúng ta. Tôi tin rằng lý domà tôi được mời làm hiệu trưởng của UUC tại thời điểm này, và lý do tôi đã được nghe thông điệp này từ Chúa trong 10 năm, là hiệu trưởng của UUC, tôi có thể cho quý vị biết rằng làm nhân viên, giảng viên và sinh viên của UUC chúng ta được  kêu gọi để tin vào đấng có thể làm trổi hơn vô cùng mọi việc chúng ta có thểsuy tưởng và tin tưởng, để giang rộng đôi cánh của chúng ta . Hãy ôm chặt lấy sự kêu gọi của chúng ta, mặc dù nó quá lớn so với chúng ta. Nhưng Đức Chúa Trời th à nh tín làm trổi hơn vô cùng mọi việc chúng ta c ó thể cầu xin và suy tưởng .


Thực tế là con đại bàng bay lên cao đến độ cao tuyệt đỉnh không bởi vì nó rất mạnh mẽ hoặc bởi vì đôi cánh của  rất mạnh. Nhưng nó bay lượn lên rất cao bởivì nó giang rộng đôi cánh của m ì nh ra và để cho các lực đẩy nâng nó lên . Với UUC cũng vậy , nếu các mục đích của Đức Chúa Trời phải được hoàn thành qua chúng ta. Không phải bằng sức riêng của chúng ta, nhưng bằng chính sức của Chúa. Không phải chúng ta làm thành nhờ ân tứ hoặc sự khôn ngoan hoặc sự làm việc siêng năng của mình , nhưng là chúng ta làm cho chính mình sẵn sàng như thế nào cho Chúa qua đức tin của mình.

Chim ưng giang rộng đôi cánh và được nâng lên cao bởi lực đẩy vô hình trên bầu trời xung quanh nó thể nàoThì UUC cũng sẽ như thế ấy khi chúng ta giang rộng đôi cánh của mình và được Thánh Linh Chúa nâng chúng ta lên cao bởi đức tin của mình nơi Đức Chúa Trời, đấng đã hứa sẽ làm trổi hơn vô cùng mọi sựchúng ta có thể suy tưởng? Thật là phấn khởi làm sao. Và Chúa sẽ làm thành qua chúng ta trổi hơn vô cùng điều chúng ta đã từng dám cầu xin.


Tháng 2 năm 2012
Mục sư Dale Sewall, D.D.
Hiệu trưởngUnion University of California.

Theo http://vtc.uuc.edu/?q=node/87