Lời Kinh Thánh

Hãy tin Đức Chúa Jesus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Kinh Thánh - Công Vụ Các Sứ đồ 16: 31

Thứ Năm, 13 tháng 9, 2012

Phước Hạnh & Sự Trừng Phạt


                                                                                                         Pastor The Le Van
       “Nước nào có Giê-hô-va làm Đc Chúa Tri mình,
      “Dân t
c nào được Ngài chn làm cơ nghip mình có phước thay!
         (Kinh Thánh Cựu Ước - Thi Thiên: chương 33, câu 12)
        Kính chào quý vị và các bạn trong tình yêu của Chúa Jê-sus!

        Bất cứ thời đại nào, xã hội nào cũng có những con người sống gian xảo, bất trung, dối trá, bội bạc, tham lam, láo xược, vô lễ, khoe khoang, gian dâm, ngoại tình, rượu chè, trộm cắp, kiêu hãnh, ham mê giàu sang, nịnh bợ kẻ quyền thế, phô trương bề ngoài, vô liêm sỉ…

       Kinh Thánh đã bày tỏ trong sách Thi Thiên: chương 53, câu 1-3 như sau:

       " Kẻ ngu dại nói trong lòng rằng: Chẳng có Đức Chúa Trời
       " Chúng nó đều bại hoại, phạm tội ác gớm ghiếc
       " Chẳng có ai làm điều lành
       " Đức Chúa Trời từ trên trời ngó xuống con loài người, 
       " Đặng xem thử có ai thông sáng,
       " Tìm kiếm Đức Chúa Trời chăng.
       " Chúng nó thay thảy đều lui lại, 
       " Cùng nhau trở nên ô uế
       " Chẳng có ai làm điều lành,
      " Dầu một người cũng không.

         Chính vì vậy, Kinh Thánh dạy dỗ cho những ai thuộc về Chúa, yêu mến Đức Chúa Trời, tránh xa điều ác, sống khiêm nhường, đạo hạnh, bước đi trong sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, để sống xứng đáng là con của Đấng Toàn Năng, Đấng đã dựng nên vũ trụ và muôn loài vạn vật.

         Hãy biết rằng mọi thứ vật chất, tình thần, và giá trị của cuộc đời này sẽ đi qua rất nhanh. Điều quí nhất của mỗi chúng ta không nằm ở những thứ phù du đó!  Hãy trả lời câu hỏi quan trọng này:

        Sau khi chết, linh hồn bạn sẽ về đâu?  Bạn có muốn linh hồn bạn bị ném vào trong hỏa ngục chăng?  Đáp án cho câu hỏi trên: Chính Chúa Jê-sus, là Con của Đức Chúa Trời, vì tội lỗi và gian ác của loài người, Ngài đã bằng lòng chịu đóng đinh trên thập tự giá để chuộc tội lỗi cho loài người.  Hễ ai tin nhận Ngài thì nhận được sự cứu rỗi linh hồn, không bị ném vào trong hỏa ngục mà nhận được sự sống đời đời.

         Kinh Thánh Tân Ước, sách Giăng chép:

         “Cha yêu con, và đã giao hết mọi vật trong tay Con. Ai tin Con, thì được sự sống đời đời; ai không chịu tin Con, thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó.”
                                                                                        (Giăng 3: 35, 36)

      Quí vị và các bạn muốn nhận được sự sống đời đời hay muốn nhận lấy sự hình phạt của Đức Chúa Trời?   Điều này hoàn toàn tùy thuộc vào thái độ và sự quyết định chọn lựa của chính tấm lòng bạn.
  
       Cầu xin Chúa mở cửa lòng bạn tiếp rước Chúa Jê-sus và thờ phượng Ngài, để nhận được cuộc sống phước hạnh, tự do thật, hạnh phúc thật, hy vọng tràn trề trong tình yêu của Cứu Chúa Jê-sus!

      Thân ái kính chào quý vị và các bạn. Cầu xin mọi sự tốt đẹp và một ngày mới an lành đến với quí vị và các bạn.

 Xin gửi đến quý vị và các bạn những câu Kinh Thánh sau đây:

         “Tôi sẽ hát xướng về sự nhơn từ và sự công bình; Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi sẽ hát ngợi khen Ngài.
        “Tôi sẽ ăn ở cách khôn ngoan trong đường trọn vẹn;
         Ồ! Chúa chừng nào sẽ đến cùng tôi? – Tôi sẽ lấy lòng trọn vẹn mà ăn ở trong nhà tôi.
       “Tôi sẽ chẳng để điều gì đê mạt trước mặt tôi;
       “Tôi ghét công việc của kẻ bất trung:  Việc ấy sẽ không đính vào tôi.
      “Lòng gian tà sẽ lìa khỏi tôi; tôi sẽ chẳng biết sự ác.
      “Tôi sẽ diệt kẻ lén nói hành người lân cận mình;
     “Còn kẻ nào có mắt tự cao và lòng kiêu ngạo, tôi chẳng chịu cho nổi.
     “Mắt tôi sẽ chăm xem người trung tín trong xứ
     “Hầu cho họ ở chung với tôi;
     “Ai đi theo đường trọn vẹn, nấy sẽ hầu việc tôi.”

       (Kinh Thánh Cựu Ước-  Thi Thiên 101: 1-6)

      Thân ái kính chào quý vị và các bạn. Cầu xin mọi sự tốt đẹp và một ngày mới an lành đến với quí vị và các bạn!