Lời Kinh Thánh

Hãy tin Đức Chúa Jesus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Kinh Thánh - Công Vụ Các Sứ đồ 16: 31

Thứ Tư, 8 tháng 8, 2012

CHỈ CÓ JESUS


   

  Ai cho tôi bình an
  Khi ba đào cuộn sóng
  Ai cho tôi khát vọng
  Trong cuộc sống từng ngày?
  Chỉ có Jêsus đây
  Ngài cho tôi tất cả
  Dầu cuộc đời xiêu ngã
  Ngài vẫn hằng bên tôi.
  Xin hát mãi không thôi
  Bản tình ca yêu Chúa
  Trọn đời đi bên Chúa  Trên đường hẹp từ nay.

  Chỉ có Jêsus đây
  Toàn năng, quyền trên hết
  Yêu tôi không mỏi mệt
  Như biển trời bao la.
  Tôi lại hát bài ca
  Lòng hân hoan Chúa hỡi
  Xin cho con sức mới
  Theo chân Chúa từng ngày.  Còn ai bên tôi đây
  Lạc đường trong tăm tối
  Xin tìm về bên lối
  Có con đường Jêsus.
  Bao bóng tối thâm u
  Theo tay Ngài tan biến
  Nào bạn ơi hãy tiến
  Ta đến cùng Jêsus

  THU THẢO

  Đuốc Thiêng tháng 8 năm 2008

  Nguồn: tinlanhauchau.com