Lời Kinh Thánh

Hãy tin Đức Chúa Jesus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Kinh Thánh - Công Vụ Các Sứ đồ 16: 31

Thứ Năm, 19 tháng 7, 2012

QUẢ BÍ ĐỎ


Một người kia hỏi cô bạn làm việc của mình, "Chị nghĩ trở thành một Cơ đốc nhân là thế nào?"

Cô bạn trả lời, "Nó giống như là một trái bí đỏ vậy. Chúa chọn chị từ trong đám bí đỏ ngoài vườn, đem vào nhà, rửa sạch sẽ tất cả những đất đá bám vào chị. Sau đó, Ngài cắt cái cuốn đi, rồi múc hết những cái ruột bèo nhèo ở trong ra.Rồi Ngài loại bỏ hết mấy cái hột của sự nghi ngờ, ghen ghét và tham lam. Ngài lại khắc lên chị một cái mặt cười dễ thương và cuối cùng là đặt ánh sáng của Ngài trong chị, để chị chiếu sáng cho cả thế gian thấy."

Câu chuyện này được gửi đến tôi từ một quả bí đỏ khác. Giờ thì tôi gửi cho những quả bí đỏ chung quanh tôi đây!!