Lời Kinh Thánh

Hãy tin Đức Chúa Jesus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Kinh Thánh - Công Vụ Các Sứ đồ 16: 31

Thứ Năm, 19 tháng 7, 2012

NGƯƠI PHẢI TỰ LẤY BỤI ĐẤT CỦA NGƯƠI


Một nhóm các nhà khoa học quyết định rằng con người không cần đến Chúa nữa. Vì thế, họ đã gửi một đại diện đến gặp Chúa.

Anh ta đứng một cách kiêu hãnh trước mặt Chúa và nói rằng, "Chúa ơi, chúng tôi đã tiến bộ vượt bậc và chúng tôi không cần đến Ngài nữa! Chúng tôi đã tìm ra bí mật của cuộc sống."


Chúa mỉm cười và nói, "Thế ư? Hãy chứng minh điều đó cho Ta xem sao."

Nhà khoa học cười một cách ngạo mạn và chọn một ít bụi từ mặt đất. Anh ta bắt đầu công việc tạo sự sống. Nhưng Chúa phẩy tay về phía nhà khoa học và với giọng vang như sấm rền. Ngài bảo, "Không được, không được. Ngươi phải tự lấy bụi đất của ngươi đi!"
 Sáng thế ký 1:1


"Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất"

Nếu như bạn đã từng nghĩ rằng mình không cần Chúa nữa, hãy nghĩ lại một lần nữa!