Lời Kinh Thánh

Hãy tin Đức Chúa Jesus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Kinh Thánh - Công Vụ Các Sứ đồ 16: 31

Chủ Nhật, 8 tháng 7, 2012

John Preston - Một Linh Mục Trở Lại Với Tin LànhTừ Công Lao Riêng Tới Ánh Sáng của Lời Chúa

"Các ngươi sẽ biết chân lý, và chân lý sẽ giải phóng các ngươi." (Giăng 8:32). Lời Chân Lý của Đức Chúa Jêsus đã giải phóng hàng triệu triệu người khỏi ngục tù của tội lỗi, đắng cay, và lo âu. Đây là bằng chứng rõ ràng của lời ngay thật của Kinh Thánh "vì đây là quyền năng của Đức Chúa Trời để cứu mọi người tin" (Rôma 1:16). Câu chuyện của tôi được giải phóng ra khỏi sự tối tăm của giáo hội Công Giáo La-mã để "được giải phóng khỏi thân phận nô lệ cho sự hư nát, để chung hưởng sự tự do trong vinh quang của con cái Đức Chúa Trời." (Rôma 8:21) chỉ là một bằng chứng hùng hồn khác của chính quyền năng đó.

Không có cái gì nổi bật trong sự hoán chuyển niềm tin của tôi, không có một sự thay đổi bất ngờ hay là một biến cố kỳ lạ để thúc đẩy tôi từ bỏ giáo hội Công Giáo La Mã và đầu phục Đấng Christ. Nó chỉ là một sự làm việc một cách im lặng nhưng chắc chắn của ân điển Chúa, và một sự nhận thức hàng ngày về sự sai lầm của một hệ thống gọi là Thiên Chúa giáo và Cơ Đốc Nhân. Không Tìm Thấy Bảo Đảm của Sự Tha Thứ

Được sanh ra ở phía Bắc của nước Ý trong một gia đình theo Công giáo La mã, tôi được rửa tội và được chính thức công nhận là giáo dân của giáo hội đó. Vào năm tôi mười hai tuổi, tôi được Chúa kêu gọi để trở thành một linh mục và tôi đi vào chủng viện, nơi đó tôi được huấn luyện một cách cam go và khắc khổ. Trong những năm tháng này một sự khủng hoảng sâu sắc và lâu dài làm cho tôi nhận thức được sự vô dụng của việc thú tội theo cách thức của giáo hội công giáo La-mã. (Thú tội với các ông cha qua một bức màn kín). Tâm hồn tôi tràn đầy tối tăm của tội lỗi và linh hồn tôi bị cấu xé bởi sự nghi ngờ. Tôi tìm kiếm một cách tuyệt vọng sự thoải mái và bình an. Tôi đi xưng tội hầu như mỗi ngày, mong rằng qua đó tôi tìm thấy sự tha thứ và sự vui mừng, nhưng dầu cho tôi có cố gắng đến đâu đi nữa hay tôi có thường xuyên đến xưng tội với vị  linh mục "Ông Cha Xưng Tội" của tôi, không có một sự bảo đảm về sự tha thứ ban cho tôi, không có một sức mạnh nào tuôn trào vào trong tâm hồn tôi để giữ tôi được trong sạch không phải sa vào thêm những tội lỗi xấu xa.Thật là vui mừng về sự trái ngược của đời sống quá khứ và đời sống hiện tại của tôi!  Bây giờ tôi đặt lòng tin cậy vào trong Đấng Christ; bây giờ "...vì tôi biết đã tin Đấng nào, chắc rằng Đấng ấy có quyền phép giữ sự tôi đã phó thác cho đến ngày đó." (II Timothê 1:12); bây giờ tôi trực tiếp xưng tội với Chúa, Ngài rửa sạch mọi tội lỗi của tôi và cho tôi một tấm lòng mới và Ngài dựng nên tôi một con người mới qua quyền năng huyết báu của Cứu Chúa Jêsus .

Tìm Kiếm Sự Cứu Rỗi Qua Việc Làm

Với tấm lòng mong vượt qua cơn khủng hoảng tinh thần lẫn thuộc linh này tôi quyết đinh dâng mình vào một cuộc sống hy sinh khắc khổ hơn bằng cách sống giữa vòng những người ở Phi Châu. Vì thế tôi gia nhập vào một tổ chức có tên là Missionary Orders, mà ở Ý có tên tự hào là "Mấy Con của Thánh Tâm Chúa Jêsus - The Sons of the Sacred Heart of Jesus" và ở nước Anh được biết đến dưới cái tên "mấy Ông Cha Verona - Verona Fathers".

Mặc dầu tôi vô cùng chân thành cảm tạ các Giáo Phụ Verona về sự ân cần giúp đở mà họ đã dành cho tôi trong suốt năm năm cuối của sự giáo huấn, tôi không thể bỏ qua cách thức mà họ chuẩn bị các ứng cử viên trong chức vụ tôn giáo và trong chức vụ linh mục. Trọng tâm của việc đào tạo quay quần qua các công tác, làm điều này việc kia. Sự cứu rỗi hoàn toàn tùy thuộc vào những công thành chánh quả, chứ không phải qua việc hy sinh cứu chuộc của Đức Chúa Jêsus. Chúng tôi đáng sống đời đời hay sa vào hỏa ngục muôn kiếp là do chúng tôi. Chúa Jêsus không còn là "là cội rễ và cuối cùng của đức tin", là "là An-pha và Ô-mê-ga, là thứ nhứt và là sau chót, là đầu và là rốt." Hành động của chúng tôi, giá trị của chúng tôi, lời cầu nguyện của chúng ta, năm tháng bố thí của chúng tôi và việc đền tội của chúng tôi đưa chúng ta vào thiên đàng, không phải Chúa Giêsu. Đó là lý do tại sao trong hai năm tập làm thầy tu của tôi, tôi được khuyến khích quay quần lao công hết sức mình và ngay cả hôn sàn của phòng ăn hoặc bàn chân của người mới vào tu. "

Thấy Được Ánh Sáng của Lời Chúa

Sau khi chấm dứt thời gian học làm thầy tu của tôi, tôi được huấn luyện bốn năm về thần học và được tấn phong ở Milan năm 1952. Sau một năm ở trong chức vụ và được ủy nhiệm ở phía bắc và trung bộ nước Ý, tôi được gởi đến thủ đô Asmara của xứ Eritrea gần biển Đỏ ở Phi Châu với tư cách là giáo sĩ và giảng sư trong một trường cao cấp lớn của giáo hội Công Giáo La-mã. Ở đó tôi mới bắt đầu liên lạc với các giáo sĩ Tin Lành và được cho các tài liệu để đọc. Cũng ở đó tôi nhận thức hơn lúc nào hết sự chuyên chế của giáo hội Công Giáo La-mã.

Hai năm sau tôi đến Luân-Đôn để trao giồi thêm Anh ngữ, tôi học hỏi nghiên cứu thêm đức tin căn cứ theo lời Kinh Thánh và cầu xin Chúa soi sáng tôi. Ở đó tôi thỉnh thoảng có dịp nghe những diễn giả Tin Lành trong chương trình gọi là "Speakers' Corner" ở Hyde Park, sự phơi trần dũng cảm và táo bạo của họ về sự dị giáo của giáo hội Công Giáo La-mã đã giúp tôi từ bỏ vĩnh viễn giáo hội Công Giáo. Ông P. Pengilly, một diễn giả chánh của Liên Hiệp Tin Lành, là một trong những người đã gây ảnh hưởng trong đức tin mới của tôi.

Để kết luận, tôi muốn bảo đảm với quý vị rằng khi viết bài làm chứng này tôi không có cố ý trách móc một ai. Trái lại, tôi ước ao với cả tấm lòng tôi, và luôn luôn cầu nguyện (Roma 10:1) rằng nhiều giáo dân thuộc giáo hội Công Giáo La-mã thấy được ánh sáng của lời Chúa như tôi đã tìm thấy và được sự vui thỏa qua sự nhận biết Đức Chúa Jêsus là Chúa và Cứu Chúa một cách cá nhân. Đó là niềm vui tuyệt vời của sự khám phá thuộc linh này và lòng ham muốn truyền đạt niềm vui đó cho người khác thúc đẩy tôi viết những dòng chữ này, mong rằng Chúa nhận được sự vinh hiển.  
Cập nhật ( 17/07/2011 )


  (TNPA)