Lời Kinh Thánh

Hãy tin Đức Chúa Jesus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Kinh Thánh - Công Vụ Các Sứ đồ 16: 31

Thứ Hai, 25 tháng 6, 2012

Sự Yên Nghỉ Cho Những Kẻ Mệt MỏiTiến bước trong cuộc đời là một điều khó khăn, khi chúng ta nhất định muốn đi tới thật mau. Chúng ta làm cho  mình mệt mỏi khi vội vã như vậy. Đôi lúc khi Chúa khiến chúng ta phải dừng lại, đó là một trong những điều nhân từ nhất mà Ngài có thể làm. Điều này không có nghĩa là chúng ta đã làm điều gì sai, trên thực tế có thể đó là điều ngược lại. Đó là lúc chúng ta sắp bước vào điều gì vĩ đại mà Chúa dành cho cuộc đời chúng ta mà chúng ta cần nghỉ ngơi để lấy sức.


Hãy xem về câu chuyện trong Kinh-Thánh ở trong I Các Vua 18. Tôi mô tả cảnh tượng cho bạn, Êli là tiên tri của Đức-Chúa-Trời, thách thức những tiên tri của Ba-Anh chứng minh ai là chân thật. Tất cả mọi người điều tụ tập lại. Những tiên tri Ba-Anh lập một bàn thờ và cầu xin thần của họ đỗ lửa từ trời xuống. Không có điều gì xãy ra. Tiên tri Êli cũng làm điều tương tự và lửa từ trời giáng xuống từ trời một cách lạ lùng. Đó là một sự đắc thắng vẻ vang. Nhưng sau đó tiên tri Êli làm điều gì? Êli bỏ chạy ngồi dưới gốc cây giếng riêng và nói thôi quá đủ cho tôi rồi: “Lạy Chúa, xin cất lấy mạng sống tôi” I Các-Vua 19:4. Rồi ông ngũ thiếp đi. Rồi Chúa đánh ông bằng một cơn sấm sét. Thế là chấm dứt. Bạn có thể nghĩ điều này là hợp lý.
Không, không phải là điều đã xãy ra. Thay vào đó Đức-Chúa-Trời sai một thiên sứ đến chăm sóc cho Êli, mang đồ ăn đến cho ông và đảm bảo là ông nghỉ ngơi đủ. Rồi thiên sứ nói: “Hãy chổi dậy và ăn vì đường xa qúa cho ngươi”. Sau bữa ăn đó, Êli có sức lực để đi suốt 40 ngày. Sau cuộc hành trình đó, Chúa bày tỏ chính mình Ngài trong cuộc đời Êli một cách mạnh mẽ.

Chúa biết chúng ta chỉ là con người. Chúa biết chúng ta sẽ mệt mỏi. Đôi lúc Ngài nói: “Hãy nghỉ một chút đi”. Tôi có những người bạn có những đứa con nhỏ, và giờ ngũ trưa không phải là giờ chúng ưa thích. Những đứa trẻ luôn phản đối giờ này. Nhưng cuối cùng những người bạn của tôi phải nhất định là những đứa con nhỏ của họ có được sự nghỉ ngơi mà chúng cần vì lợi ích của chúng.

Chúng ta có thể giống như những đứa trẻ này. Chúng ta nhất quyết  muốn đi đến nơi mà chúng ta muốn đi đến. Do đó chúng ta không muốn có một giấc ngũ trưa chút nào. Nhưng Cha Thiên Thượng của chúng ta  trong sự thương yêu vô tận của Ngài biết rằng đôi lúc sự  nghỉ ngơi là điều chúng ta cần nhất.

N.Y. H_TNPA chuyển ngữ theo “ Rest for the weavy” trích trong homelife