Lời Kinh Thánh

Hãy tin Đức Chúa Jesus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Kinh Thánh - Công Vụ Các Sứ đồ 16: 31

Thứ Hai, 4 tháng 9, 2017

PHÉP LẠ LỚN NHẤT

MS Nguyễn Văn Huệ

Image result for phep la"Kẻ nào tin Ta cũng sẽ làm việc Ta làm; lại cũng làm việc lớn hơn nữa, vì Ta đi về cùng Cha." Giăng 14: 12.

Tôi luôn tự nhắc mình lý do tại sao tôi phải tham gia công tác truyền giáo cho quê hương?

Bạn thấy có phương pháp nào tốt nhất để giúp tôi truyền giáo kết quả nhiều hơn không?

Hôm nay Chúa cho tôi thấy một lý do mới thúc giục tôi góp phần truyền giáo cho quê hương. Không chần chờ. Không mệt mỏi. Không bỏ cuộc.

Giáo sĩ William Carey, người đầu tiên gây nên phong trào truyền giáo thế giới thời hiện đại, đã nêu lên một lý do và tôi rất đồng ý với lý do nầy. Ông nói, "Hãy ao ước làm việc lớn cho Chúa và hãy bắt đầu làm việc lớn cho Chúa!" 

Bạn có muốn tham gia làm việc lớn cho Chúa không?

Chúng ta đang sống trong một thế giới lạ lùng mà nhiều khi chúng ta không để ý. Chúng ta quen với đời thường và hay coi thường phép lạ. Chúng ta nằm ngủ buổi tối và thức dậy buổi sáng. Chúng ta chứng kiến 4 mùa xuân hạ thu đông. Chúng ta thấy mặt trời, chúng ta thấy mặt trăng, chúng ta thấy các ngôi sao. Chúng ta hít thở không khí, chúng ta ăn uống, chúng ta suy nghĩ, chúng ta nói, chúng ta viết, chúng ta đi. Chúng ta cứ xem đó là chuyện bình thường. Chúng ta đang kinh nghiệm các phép lạ hằng ngày mà chúng ta không biết.

Tôi thấy các môn đồ của Chúa lẫn cả dân chúng đương thời Chúa Giê-su đều nô nức muốn thấy, muốn biết việc Chúa làm, họ tỏ ra thích thú khi nghe lời Chúa dạy và họ tỏ ra kinh ngạc về những phép lạ Chúa làm.

"Những người đó lấy làm lạ, nói rằng: Người nầy là ai mà gió và biển đều vâng lịnh người?" (Ma-thi-ơ 8: 27).

"Mọi người đều sững sờ, nói cùng nhau rằng, "Ấy là đạo gì đó?" (Lu-ca 4: 36).

"Người chết vùng ngồi dậy và khởi sự nói. Ai nấy đều sợ hãi, và ngợi khen Đức Chúa Trời" (Lu-ca 7: 16).

Còn chúng ta thì sao? Chúng ta đã đánh mất khả năng kinh ngạc trước việc Chúa đang làm. Chúng ta không muốn thấy, chúng ta không muốn nghe, chúng ta không muốn biết những câu chuyện nói về Chúa. Chúng ta chỉ lo nghĩ làm việc của mình. Chúng ta quên làm việc của Chúa. Chúng ta thích danh mình vinh hiển, chúng ta quên làm vinh danh Chúa. Chúng ta không muốn nói về việc của Trời. Chúng ta chỉ bàn việc của người. Chúng ta suy nghĩ cách nào để mình tự cứu. Nhiều người càng không muốn nói về công tác cứu người. Ít người nghĩ đến việc làm phép lạ. Làm phép lạ để cứu mình và làm phép lạ để cứu người.

Tôi tin rằng ngày nay chúng ta có thể làm phép lạ. Muốn làm phép lạ thì chúng ta hãy bắt chước Phê-rô. Khi Chúa Giê-su đi bộ trên biển mà đến với các sứ đồ đang kinh hãi ngồi trên thuyền. Mọi người đều biết ấy là Chúa nhưng chỉ có một mình ông Phê-rơ cầu xin Chúa cho ông đi trên mặt biển đến cùng Ngài. Chúa cho phép và ông đã làm được phép lạ khi đi trên mặt biển. Một bài học cho tôi ngày nay là muốn đi bộ trên mặt biển bạn phải dám bước ra khỏi chiếc thuyền.

Hãy có đức tin vào Chúa, chúng ta mới thấy việc Chúa làm, mới nghe lời Chúa nói.

Chúa vẫn còn làm phép lạ ngay hôm nay và chúng ta có thể tham gia làm phép lạ như Chúa đang làm, vì lời Chúa hứa, "Kẻ nào tin Ta cũng sẽ làm việc Ta làm; lại cũng làm việc lớn hơn nữa, vì Ta đi về cùng Cha." Giăng 14: 12.

Kinh Thánh ghi chép đầy dẫy những phép lạ, những việc phi thường mà chỉ có Chúa, Đấng Tạo Hóa vũ trụ mới làm được.

1. Sự sáng tạo vũ trụ.

Hãy cùng tôi suy nghĩ và kinh ngạc trước quyền năng sáng tạo của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh từ đầu đã chép, "Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất" (Sáng thế 1:1). Sách Tin Lành Giăng còn nói cụ thể thêm về việc Chúa Cứu Thế Giê-su đã làm,

Image result for vu4 tru5"Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời. Ban đầu Ngài ở cùng Đức Chúa Trời. Muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài" (Giăng 1:1-3).

Sách Thi Thiên cũng ca ngợi việc Chúa đã làm trong vũ trụ, "Các từng trời rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, bầu trời giãi tỏ công việc tay Ngài làm." (Thi Thiên 19:1).

Sách Hê-bơ-rơ tóm lược sự sáng tạo,

"Bởi đức tin, chúng ta biết rằng thế gian đã làm nên bởi lời của Đức Chúa Trời, đến nỗi những vật bày ra đó đều chẳng phải từ vật thấy được mà đến" (Hê-bơ-rơ 11:3)

Chúng ta kinh ngạc về sự to lớn vĩ đại của việc Chúa làm, chúng ta cũng kinh ngạc về việc rất nhỏ mà mắt thường chúng ta không thấy được. Vũ trụ mênh mông gần như vô tận nhưng trật tự, hài hòa, bền vững theo thời gian. Vũ trụ cũng nhỏ bé đến kinh ngạc mà chỉ kính hiển vi tối tân ngày nay mới nhìn thấy. Sự sống là phép lạ. Tạo ra sự sống là làm phép lạ.

2. Sự sáng tạo loài người.

Sứ đồ Phao-lô gồm tóm việc Chúa sáng tạo loài người và định hướng cho loài người,

"Đức Chúa Trời đã dựng nên thế giới và mọi vật trong đó, là Chúa của trời đất… Ngài cũng chẳng dùng tay người ta hầu việc Ngài dường như có cần đến sự gì, vì Ngài là Đấng ban sự sống, hơi sống, muôn vật cho mọi loài. Ngài đã làm cho muôn dân sanh ra bởi chỉ một người và khiến ở khắp trên mặt đất, định trước thì giờ đời người ta cùng giới hạn chỗ ở, hầu cho tìm kiếm Đức Chúa Trời, và hết sức rờ tìm cho được, dẫu Ngài chẳng ở xa mỗi một người trong chúng ta" (Công vụ 17: 24-27).

Hảy cùng tôi suy nghĩ đến mục đích của đời người. "Mục đích đời người là làm vinh hiển Đức Chúa Trời và vui hưởng chính mình Ngài mãi mãi."

Hãy cùng tôi suy nghĩ đến sự diệu kỳ Chúa làm qua bộ óc, đôi mắt, đôi tai, cái đầu, cái lưỡi, cái tay, cái chân, cái hệ tuần hoàn, hệ bài tiết, hệ tiêu hóa, hệ hô hấp, hệ thần kinh, hệ gân cốt, rồi còn nhiều cái hệ thống khác gắn chặt, luân lưu, liên kết nhau tạo nên mỗi thân thể con người chúng ta.

Hãy cùng tôi suy nghĩ đến hôn nhân, đến gia đình, đến sự dưỡng dục, sự trưởng thành, cưới vợ gã chồng, vợ chồng yêu nhau, lấy nhau, có thai, mang con, sinh con, nuôi con ăn học, giáo dục, bảo vệ con… biết bao nhiêu huyền nhiệm của sự sống mà con người được góp phần sáng tạo cùng với Đức Chúa Trời.

Loài người càng ngày càng đạt đến văn minh tiến bộ, nhưng loài người vẫn mang trong mình cái ách của sự chết chưa ai giải thoát. Chỉ có Chúa sống mới giải thoát loài người khỏi án chết mà thôi.

3. Các phép lạ thời dân Israel xuất Ai-cập.

Sự thành hình và sự tồn tại của dân tộc Israel là một phép lạ. Chúa đã làm phép lạ để cứu người Israel trong lịch sử. Khi nhắc lại những ngày Chúa giải cứu dân Israel thoát họa nô lệ 400 năm tại Ai-Cập, chúng ta thấy nhiều phép lạ Chúa đã làm. Chúa đổ xuống Ai Cập 10 tai vạ nhằm thúc vua Ai-cập "Hãy để cho dân Ta đi." Rồi Chúa rẽ Biển Đỏ cho dân Israel đi qua biển giống như đi trên đất khô. Rồi phép lạ Chúa dẫn dắt dân Israel trong Sa Mạc, ban ngày bằng Trụ Mây, ban đêm bằng Trụ Lửa, mỗi ngày có thức ăn Ma-na, có nước uống văng ra từ tảng đá… phép lạ kéo dài suốt 40 năm. Tôi gọi đó là chùm phép lạ thứ nhất. Chúa làm phép lạ để giải cứu.

4. Các phép lạ thời Tiên tri Ê-li.

Image result for eli prophetDân Israel tiến vào Đất Hứa. Họ sống qua thời Giô-suê, Ca-lép, họ sống qua thời các Quan Xét, họ sống qua thời các Vua Ê-sau, Vua Đa-vít, rồi Vua Sa-lô-môn. Họ bị cám dỗ thờ hình tượng tà thần, họ phôi pha lòng yêu mến Chúa. Họ bỏ Chúa để đi theo thỏa hiệp với các thần khác. Họ vừa muốn thờ Trời những cũng muốn thờ người. Giai đoạn bi đát cực đỉnh chọc giận Đức Chúa Trời là thời vua A-háp, một vị vua cực ác của dân Israel khi vua đã cưới Hoàng Hậu Giê-sa-bên của dân ngọai, người đàn bà quỷ quyệt đã du nhập vào xứ Israel vị tà thần tên là thần Ba-anh. Họ tin đây là một vị thần kích thích sinh sản. Một hệ thống thờ tà thần với quy mô tôn giáo quốc gia của gần 500 thầy tư tế sống và làm việc ở thủ đô.

Đức Chúa Trời đã dấy lên vị tiên tri tên Ê-li để đem lòng dân Israel quay trở lại thờ Đấng Chân Thần. Tiên tri đã làm phép lạ phi thường bằng phương pháp thông thường. Ông cầu nguyện xin Trời đừng mưa trong 3 năm 6 tháng. Đức Chúa Trời nhậm lời không cho trời mưa xuống đứng 3 năm 6 tháng, rồi khi làm xong việc Chúa sai làm, ông cầu nguyện cho lửa giáng xuống thiêu đốt của lễ thiêu, lửa giáng xuống ngay, các tư tế tà thần bị hủy diệt, lòng dân trở lại, và tiên tri Ê-li khẩn cầu Chúa ban mưa, Đức Chúa Trời giáng mưa xuống theo lời cầu nguyện của Ê-li, đất đai lại sinh hoa kết quả… dân chúng được ấm no. Tất cả là nhờ ơn Chúa làm việc lạ lùng.

Đây là chùm phép lạ thứ hai Chúa làm nhằm giải cứu dân Israel thoát khỏi nạn thờ tà thần để trở về thờ Trời, Đấng Chân Thần duy nhất. Bạn muốn làm phép lạ ư? Hãy suy nghĩ đến mục đích của các phép lạ.

5. Phép lạ thời Hoàng Hậu Ê-xơ-tê.

Chúa còn cứu dân Israel thoát nạn diệt chủng. Cả sách Ê-xơ-tê, không ai thấy chữ phép lạ hay chữ Đức Chúa Trời, nhưng đàng sau dòng lịch sử của thời kỳ nầy khi dân Israel sống tha hương ở xứ Ba Tư, tôi thấy cả chùm phép lạ bảo vệ duy trì của Chúa dành cho dân Israel thoát họa diệt vong. Tôi gọi đây là chùm phép lạ thứ ba. Chúa đã dùng một phụ nữ đẹp, gốc dân Israel, thân phận mồ côi, được tôn làm Hoàng hậu xứ Ba-Tư và đã bà đã dạn dĩ quyết tâm hy sinh để cứu dân tộc mình. Dân Israel đã thoát họa diệt vong nhờ một người phụ nữ yêu dân, yêu nước và can đảm. Tôi gọi đây là chùm phép lạ thứ ba. Hãy để ý Chúa dùng phép lạ để cứu người. Chúa muốn cứu cả một dân tộc.

Sau chùm phép lạ tứ ba, Chúa yên lặng. Chúa yên lặng suốt 400 năm trong thời Cựu Ước từ sau sách Ma-la-chi cho đến sách Ma-thi-ơ. Cho đến thời Giăng Báp-tít.

Ngày nay dân Israel đang giữ lễ Phu-rim và Lễ Vượt Qua hằng năm để kỷ niệm hai biến cố giải phóng dân tộc nầy. Chúa luôn luôn làm việc lạ nhằm mục đích giải cứu.

6. Phép lạ từ chết sống lại của Chúa Giê-su.Chúa Giê-su làm phép lạ.

Khi Chúa Giê-su giáng sinh và đi ra thi hành chức vụ, Đức Chúa Trời lại làm phép lạ. Tôi gọi đây là chùm phép lạ thứ nhất thời Tân Ước. Phép lạ Chúa hóa thân thành người. Học giả C. S. Lewis gọi đây là phép lạ lớn nhất: "Incarnation." Đức Chúa Trời đã trở thành người trong thân vị Chúa Cứu Thế Giê-su. Chùm phép lạ chia đôi dòng lịch sử: TC và SC.

Chúa Giê-su đã làm các phép lạ để chứng tỏ Ngài là Con Đức Chúa Trời. Chúa hài lòng khi mọi người biết Ngài là Đức Chúa Trời giáng thế. Các phép lạ đã làm cho Chúa được vinh hiển.

Image result for Jesus raise"Đoàn dân thấy phép lạ đó, thì ai nấy đều sợ hãi, và ngợi khen Đức Chúa Trời đã cho người ta được phép tắc dường ấy" Ma-thi-ơ 9:8.

"Ngài về đến quê hương, rồi dạy dỗ trong nhà hội, đến nỗi ai nghe cũng lấy làm lạ, mà nói rằng: Bởi đâu mà người nầy được khôn ngoan và những phép lạ nầy?" Ma-thi-ơ 13:54.

"Ở đó, Ngài không làm nhiều phép lạ, vì chúng không có lòng tin."

Dân Israel đã nhìn thấy những việc làm lạ lùng của Chúa Giê-su. Họ thấy Chúa có quyền trên thiên nhiên, trên bệnh tật, trên ma quỷ và đặc biệt là trên sự chết. Ngài đã làm cho dân chúng kinh ngạc và nhiều người đã trở lại tin cậy Ngài là Đấng Cứu Thế. Ngài khiến một em gái 12 tuổi mới chết và đã sống lại, Ngài khiến một thanh niên đã chết và đang được khiên đem chôn sống lại, Ngài khiến một người đàn ông trung niên tên là La-xa-rơ đã chết và thân xác có mùi hôi vì nằm trong mộ 4 ngày, ông nầy đã nghe tiếng Chúa gọi, đã sống lại và đã bước ra khỏi mộ. Thật là một phép lạ lớn lao, kỳ diệu. Điều kỳ lạ là có người tin Ngài khi nhìn thấy La-xa-rơ sống nhưng cũng có những người muốn giết chết La-xa-rơ. Chính sự sống lại của La-xa-rơ đã khiến nhiều người trở lại thờ Trời. Việc nầy đã làm cho những người vô tín ghen ghét. Đó là những người chỉ muốn bảo vệ các tôn giáo và truyền thống. Đó là những người đang mang ách nô lệ và không muốn tự do. Họ không muốn có các phép lạ cứu người.

Chúa Giê-su có quyền năng làm phép lạ. Dân chúng ngạc nhiên trước quyền năng làm phép lạ của Chúa. Phép lạ có giá trị kỳ diệu của nó. Nhưng phép lạ đã không khiến mọi người trở lại tin thờ Trời. Lòng người thật cứng cỏi, mắt loài người bị mù. Hết chùm phép lạ nầy đến chùm phép lạ khác Chúa đã làm nhưng có nhiều người không tin: Pha-ra-ôn không tin, Hoàng hậu Giê-sa-bên không tin, Ha-man không tin. Những người Pha-ri-si và Sa-đu-sê thời Chúa Giê-su không tin. Đến chết họ vẫn không chịu tin.

Các môn đồ làm phép lạ.

Chúa đã ban quyền làm phép lạ cho các môn đồ thân cận của Ngài. Chúa muốn các sứ đồ của Chúa làm phép lạ và làm việc lớn hơn việc của Ngài. "Về phần các môn đồ, thì đi ra giảng đạo khắp mọi nơi, Chúa cùng làm với môn đồ, và lấy các phép lạ cặp theo lời giảng mà làm cho vững đạo" (Mác 16:20). Chúa ban phép lạ để giảng Tin Lành khiến nhiều người được cứu. Sứ đồ Phê-rơ giảng một ngày có 3,000 người được cứu rỗi.

Nhưng không phải ai cũng tin phép lạ.

"Vả, dẫu Ngài đã làm bấy nhiêu phép lạ trước mặt chúng, họ cũng không tin Ngài" Giăng 12:37.

Phép lạ luôn hấp dẫn người ta. Được phép lạ nầy người ta lập tức cầu xin một phép lạ khác. Khi dân chúng Israel tò mò muốn xin Chúa làm một lạ lớn nhất để họ tin, chúng ta thấy Chúa Giê-su đã nói gì?

"Các người Giu-đa cất tiếng thưa cùng Ngài rằng: Thầy làm như vậy thì cho chúng tôi xem thấy phép lạ chi? Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Hãy phá đền thờ nầy đi, trong ba ngày ta sẽ dựng lại!  Người Giu-đa lại nói: Người ta xây đền thờ nầy mất bốn mươi sáu năm, mà thầy thì sẽ dựng lại trong ba ngày! Nhưng Ngài nói về đền thờ của thân thể mình. Vậy, sau khi Ngài được từ kẻ chết sống lại rồi, môn đồ gẫm Ngài có nói lời đó, thì tin Kinh Thánh và lời Đức Chúa Jêsus đã phán" (Giăng 2: 18-22).

Chúa Giê-su muốn nói đến phép lạ lớn nhất là phép lạ Chúa chiến thắng sự chết.

7. Ngày nay chúng ta cũng có thể tham gia làm phép lạ lớn nhất.

Trong phép lạ Chúa giải cứu con người thoát sự chết phần xác, dù người đó là La-xa-rơ sống lại sau 4 ngày nằm trong phần mộ, ông ấy vẫn chết lại sau đó. Ông La-xa-rơ không sống mãi cho đến ngày nay. Chúa đã ban ơn để sứ đồ Phê-rơ và sứ đồ Phao-lô cũng đã khiến người chết sống lại như bà Ta-bi-tha, như gã tuổi trẻ tên Ơ-tích. Cả hai người đều đã chết và được sống lại nhờ lời cầu nguyện của các sứ đồ. Nhưng những người chết và sống lại nầy đều đã chết trở lại và không sống mãi cho đến ngày nay.

Vậy tại sao Chúa Giê-su nói với bà Ma-thê, em ông La-xa-rơ rằng,

"Ta là sự sống lại và sự sống; kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi. Còn ai sống và tin ta thì không hề chết. Ngươi tin điều đó chăng? (Giăng 11:25-26).Qua câu nói nầy tôi tin rằng chết không phải là hết. Chết thể xác không phải là chấm hết một cuộc đời. Kẻ thù sau cùng của loài người là sự chết vẫn còn đó. Sự chết một ngày kia sẽ biến mất trong quyền năng của Chúa. Nó sẽ được tận diệt trong thời điểm của Chúa. Ở đây tôi tin rằng Chúa Giê-su muốn nói, phép lạ lớn nhất là sự giải cứu các linh hồn khỏi chết mất đời đời và phép lạ xảy ra khi những người tin Chúa biết đi ra tìm kiếm và cứu người hư mất. Giảng Tin Lành là để cứu người. Dạy đạo là để cứu người. Lập Hội Thánh là để cứu người.

Tôi nhớ câu nói của Mục Sư Warren W. Wiersbe, là tác giả của hàng trăm quyển sách và cũng là bậc thầy của tôi, ông viết, "Phép lạ lớn nhất là tham gia cứu rỗi những linh hồn khỏi chết mất đời đời." Qua định nghĩa phép lạ lớn nhất là gì, tôi tin rằng tôi và ông bà anh chị em có thể tham gia làm phép lạ khi chúng ta tham gia công tác cứu người hôm nay. Chúng ta có thể góp phần và hiệp tác trong công việc lớn lao giải cứu những linh hồn. Chúng ta có thể tham gia làm phép lạ lớn nhất.

Hãy cùng nhau làm phép lạ lớn nhất khi cùng nhau tham gia chương trình truyền giáo cứu người khỏi sự chết đời đời, một chương trình cấp bách hôm nay.

Là người Việt dù là người tha phương hay còn sống trên quê hương, trước tiên chúng ta nên suy nghĩ đến số phận đang hư mất của những người đồng hương. Ai cũng có thể tham gia làm việc lớn cứu người. Cứu đồng bào là việc xứng đáng nhất để ai nấy đều tham gia, ai nấy đều có cơ hội đầu tư mạng sống của mình, đóng góp tích cực dâng tài năng và của cải của mình. Đồng bào chúng ta đang lạc mất. Họ không biết mình đang bị lạc mất. Họ đang chết và họ cần sự sống. Họ đang mù và cần sáng mắt. Họ đang xa Chúa và họ cần được đưa trở về nhà Cha. Họ đang bị xích xiềng và họ cần được cởi trói. Họ đang bị hà hiếp và họ cần tự do. Người Việt tha hương có thể dự phần cứu người đồng hương.

Tôi tin chỉ những người tin mới thấy, chỉ những người thấy mới tin. Chỉ người tin mới vâng lời và chỉ những người vâng lời mới tin.

Tôi nhớ lại lời Chúa phán với sứ đồ Phao-lô khi Ngài giao phó cho ông trọng trách cứu người,

"Tôi thưa: Lạy Chúa, Chúa là ai? Chúa đáp rằng: Ta là Jêsus mà ngươi đương bắt bớ. Song hãy chờ dậy, và đứng lên, vì ta đã hiện ra cho ngươi để lập ngươi làm chức việc và làm chứng về những việc ngươi đã thấy cùng những việc ta sẽ hiện đến mách cho ngươi. Ta sẽ bảo hộ ngươi khỏi dân nầy và dân ngoại là nơi ta sai ngươi đến, đặng mở mắt họ, hầu cho họ từ tối tăm mà qua sáng láng, từ quyền lực của quỉ Sa-tan mà đến Đức Chúa Trời, và cho họ bởi đức tin nơi ta được sự tha tội, cùng phần gia tài với các thánh đồ" (Công Vụ 26: 15-18).

Tôi rất thích thú noi gương Phao-lô. Ngày nay tôi đang là nhà truyền giáo cho người Việt. Tôi thích chiến lược truyền bá Tin Lành của Phao-lô. Nói với người Rô-ma, ông Phao-lô đã viết,

"Nhưng tôi lấy làm vinh mà rao Tin lành ở nơi nào danh Đấng Christ chưa được truyền ra, để cho khỏi lập lên trên nền người khác" (Rô-ma 15:20). 

Image result for Jesus raiseTôi rất vui vì đang được Chúa dùng để tham gia cứu người hư mất trọn thời giờ. Tôi thích tham gia truyền giáo cho quê hương nhất là cho người miền Bắc Việt Nam. Người Bắc ít có cơ hội nghe giảng Tin Lành. Tôi thích truyền giáo cho những người trẻ, những thanh niên, những nhi đồng mới lớn. Họ ít có cơ hội nghe giảng Tin Lành. Bạn có muốn tham gia vào việc làm phép lạ lớn nhất nầy không? Bạn có tham gia đóng góp một giờ, hai giờ cho Chúa mỗi tuần không? Bạn có tham gia góp phần làm việc gì truyền giáo cho quê hương không?

Bạn có thể lấy đức tin dâng hiến một đồng hay hai đồng hay 10 đồng một ngày cho công cuộc truyền giáo không?

Đức Chúa Trời đang giao của cải và thời giờ cho bạn quản lý, bạn có làm đúng chức năng người quản lý trước ông chủ của chúng ta không? Xin nhớ chúng ta mỗi người sẽ khai trình. Chúa sẽ tính sổ. Hãy cùng tôi chất chứa của cải ở trên trời.

Hãy cùng chúng tôi tham gia xây dựng lý tưởng CHÚNG TÔI THỜ TRỜI (IN GOD WE TRUST) và đào tạo các môn đồ của Chúa Giê-su qua HỘI THÁNH QUÊ HƯƠNG. Hãy cùng nhau yêu mến và xây dựng một quê hương tốt hơn, tức là quê hương ở trên trời.

Tôi tin lời hứa của Chúa là thật. "Kẻ nào tin Ta cũng sẽ làm việc Ta làm; lại cũng làm việc lớn hơn nữa, vì Ta đi về cùng Cha." Giăng 14: 12.

Sáu ngày trước lễ Vượt Qua, Đức Chúa Jêsus đến thành Bê-tha-ni, nơi La-xa-rơ ở, là người Ngài đã khiến sống lại từ kẻ chết. Người ta đãi tiệc Ngài tại đó, và Ma-thê hầu hạ; La-xa-rơ là một người trong đám ngồi đồng bàn với Ngài. Bấy giờ, Ma-ri lấy một cân dầu cam tùng hương thật, rất quí giá, xức chân Đức Chúa Jêsus, và lấy tóc mình mà lau; cả nhà thơm nức mùi dầu đó. Giăng 12:1-3.

Tôi ao ước được cùng bạn dự phần làm cho cả nhà Chúa thơm nức mùi dầu…

Mời bạn hãy theo dõi những bài làm chứng được đăng trên Báo Hướng Đi về những việc lạ Chúa đang làm tại giữa quê hương của chúng ta. Chúa đang giao thêm nhiều việc cho tôi. Hãy cầu thay cho tôi và mời bạn hiệp tác với tôi.

Mục Sư Nguyễn Văn Huệ
VIETNAMESE MISSIONARY INSTITUTE