Lời Kinh Thánh

Hãy tin Đức Chúa Jesus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Kinh Thánh - Công Vụ Các Sứ đồ 16: 31

Thứ Ba, 20 tháng 12, 2016

SỨ ĐIỆP GIÁNG SINH

Image result for christmasCâu gốc: "Nguyện xin ơn của Đức Chúa Jesus Christ, tình thương yêu của Đức Chúa Trời và sự giao thông của Đức Thánh Linh ở với anh em hết thảy."
II Cô-rinh-tô 13: 13
Một lần nữa Hội Thánh cả thế giới sắp Kỷ niệm Chúa Jesus Giáng thế làm người để cứu rỗi thế nhân. Sự kiện Chúa Jesus Giáng sinh là một lẽ thật quan trọng trong Kinh Thánh cho biết rằng: chính Đức Chúa Trời đã đến thế gian, mặc lấy thân xác con người, sống trên đất, thi hành chức vụ, chết thay trên thập tự giá, sau đó phục sinh, thăng thiên và ban Đức Thánh Linh xuống, khai sinh Hội Thánh. Qua sự kiện Chúa Jesus Giáng sinh, Đức Chúa Trời đã thăm viếng và tuôn đổ phước hạnh trên cả nhân loại qua ba bước:
I. TÌNH THƯƠNG YÊU CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI
Tình thương yêu của Đức Chúa Trời là khởi điểm sự Giáng sinh của Chúa Jesus. Tình thương yêu của Đức Chúa Trời là nguồn gốc của mọi phức lành, mọi điều tốt đẹp. Kinh Thánh cho biết "Đức Chúa Trời là tình yêu thương" (I Giăng 4: 8). Phúc âm Giăng chương 3: 16 khẳng định: "Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con Một của Ngài..." Thật vậy, chỉ bởi tình yêu thương và qua tình yêu thương, Chúa Jesus đã đến thế gian để cứu người. Tục ngữ có câu: "Yêu là ban cho." Vì cớ Đức Chúa Trời quá yêu thương con người nên Ngài đã sai phái Chúa Jesus đến thế gian làm Đấng Cứu Thế. Sự kiện Chúa Jesus Giáng thế là bằng chứng cho tình yêu thương vĩ đại của Đức Chúa Trời đối với cả nhân loại! Ha-lê-lu-gia!
II. ÂN ĐIỂN CỦA ĐỨC CHÚA JESUS CHHRIST

Image result for christmasÂn điển của Chúa Jesus là bước thứ hai sau tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Theo định nghĩa phổ thông: "Ân điển là ân ban cho người không xứng đáng." Ân điển chính là Đức Chúa Trời được bày tỏ, ân điển chính là tình yêu thương của Đức Trời được bày tỏ ra cho cả nhân loại. Chúa Jesus chính là ân ban cho những tội nhân không xứng đáng. Ha-lê-lu-gia cảm tạ ngợi khen Chúa Jesus vì cớ Ngài chính là ân điển, là sự ban cho lớn nhất của Đức Chúa Trời cho toàn thể nhân loại! Qua Chúa Jesus, tình yêu của Đức Chúa Trời được bày tỏ, được cụ thể hóa, được thi hành, được con người tiếp nhận. Kinh Thánh từng khẳng định: "Chẳng có sự cứu rỗi trong Đấng nào khác, vì dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu" (Công Vụ 4: 12). Chúa Jesus chính là Đấng Cứu Rỗi duy nhất! Chỉ qua Chúa Jesus, con người có cơ hội đến với Ngài để được cứu rỗi linh hồn. Chúa Jesus là Đấng Cứu Thế duy nhất. Ha-lê-lu-gia!
III. SỰ GIAO THÔNG CỦA ĐỨC THÁNH LINH
Sự giao thông (thông công) là bước cuối cùng của Đức Chúa Trời để chuyển đạt sự cứu rỗi cho từng cá nhân, cho mỗi người tin nhận Ngài. Sau khi Chúa Jesus thi hành xong chức vụ, Ngài đã hy sinh trên thập giá đền tội cho nhân loại, sau đó Ngài sống lại, thăng thiên và ban Đức Thánh Linh xuống trong ngày Lễ Ngũ tuần, khai sinh Hội Thánh. Sự kiện Đức Thánh Linh được ban xuống là một cột mốc vĩ đại mở ra thời đại mới: "Thời Đại của Đức Thánh Linh."
Đức Thánh Linh liên tục ban xuống, liên tục vận hành trên, trong và qua Hội Thánh cũng như từng cá nhân, mỗi tín hữu. Quyền năng của Đức Thánh Linh được minh chứng cách hùng hồn qua đời sống của hàng tỷ tín hữu trên thế giới, qua sự xuất hiện của vô số Hội Thánh, qua sự cứu rỗi linh hồn, qua sự ban ơn, qua sự chữa bệnh thể xác lẫn tâm linh, qua sự phục hưng Hội Thánh... trong suốt hai nghìn năm qua. Đức Thánh Linh liên tục thăm viếng, dạy dỗ, cáo trách, gia ân, hướng dẫn các Cơ-đốc-nhân, từng ngày, từng giờ.... Đức Thánh Linh chính là phước hạnh lớn nhất trong lịch sử nhân loại mà Đức Chúa Trời đã từng hứa ban cho thánh tổ Áp-ra-ham xưa kia (Ga-la-ti 3: 14, Sáng 12: 2 - 3). Trong những ngày sau rốt, Đức Thánh Linh sẽ được tăng cường gấp bảy lần. Ngài chính là Bảy Linh của Đức Chúa Trời (Khải 1: 4, 3: 1, 4: 5, 5: 6) đang tiếp tục vận hành cách mạnh mẽ trên các Hội Thánh.
KẾT LUẬN
Sự kiện Đức Chúa Jesus đến thế gian là minh chứng cho tình yêu vĩ đại của Đức Chúa Trời, ân điển không dò lường được của Đấng Christ và sự thông công sâu xa của Đức Thánh Linh với Cơ đốc nhân trải suốt thời đại Hội Thánh. Chỉ bởi tình yêu của Đức Chúa Trời, chỉ bởi sự ban ơn của Đức Chúa Jesus và chỉ qua sự thông công của Đức Thánh Linh, Hội Thánh đã nhận được phước hạnh và ân sủng thiên thượng vô đối.
Một mùa GIáng sinh nữa lại về, chúng ta hãy cùng nhau ngợi khen, tôn vinh, ca ngợi Ba Ngôi Đức Chúa Trời về ơn cứu rỗi và những phước hạnh lạ lùng mà Ngài ban cho trên chúng ta và Hội Thánh Ngài. Ha-lê-lu-gia!!!
Dec 20, 2016
An Joseph