Lời Kinh Thánh

Hãy tin Đức Chúa Jesus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Kinh Thánh - Công Vụ Các Sứ đồ 16: 31

Thứ Năm, 24 tháng 12, 2015

KHÔNG CÓ CHỖ CHO CHÚA JESUS

Kinh Thánh, Lu-ca 2: 1 - 7 

Image result for giáng sinhHôm nay, chiều Noel, người viết chợt nhớ đến một buổi chiều cách đây hơn 2.000 năm, khi Giô-sép và Ma-ry đã không tìm được chỗ trọ trong nhà quán Bết-lê-hem. Cuối cùng Chúa Jesus phải Giáng sinh trong chuồng chiên, máng cỏ. Giữa không khí Lễ hội vui tươi đang diễn ra hôm nay, chúng ta có chỗ cho Chúa Cứu Thế Jesus hay không?

KHÔNG NHẬN BIẾT CHÚA JESUS

Kinh Thánh chép rằng: “Vào thời ấy, Hoàng Đế Au-gút-tơ ra chiếu chỉ kiểm tra dân số khắp đế quốc La Mã. Đây là cuộc kiểm tra đầu tiên được thực hiện, khi Qui-ri-ni-u làm thống đốc Sy-ri. Mọi người đều phải về quê quán đăng ký” (Lu-ca 2: 1 – 3).
Trong sự tể trị của Đức Chúa Trời, đang lúc ấy Hoàng đế Sê-sa Au-gút-tơ ra lệnh điều tra dân số cả đế quốc La-mã, trong đó có xứ Giu-đê. Sự kiện này đưa Giô-sép và Ma-ry đến Bết-lê-hem vào thời điểm Chúa Giáng sinh để ứng nghiệm lời tiên tri (Mi-chê 5: 2). Nhưng trong cuộc điều tra dân số này, chính quyền La-mã vẫn không nhận biết Đấng Cứu Thế của nhân loại. 

Image result for giáng sinh
Sau đó, tại xứ Giu-đê, vua Hê-rốt và các Nhà Kinh luật dù biết nơi Chúa Giáng sinh nhưng họ vẫn không đến để thờ lạy Ngài (Ma-thi-ơ 2: 7 – 8). Bởi trong lòng họ thật sự không có chỗ cho Ngài. Hê-rốt chỉ biết quan tâm ngai vàng trần gian, còn các nhà Kinh luật Do-thái thì chăm lo lý thuyết Thánh Kinh mà không có tấm lòng tìm kiếm Ngài. 

KHÔNG CÓ CHỖ CHO CHÚA JESUS

Thánh Kinh tường thuật: “Vì Giô-sép thuộc giòng họ nhà Đa-vít nên cũng từ thành Na-xa-rét, thuộc vùng Ga-li-lê xuống Giu-đê, đến Bết-lê-hem, thành của Đa-vít, để đăng ký cho mình và cho Ma-ri, người đã đính hôn với mình, đang có thai. Trong khi ở đó thì Ma-ri chuyển bụng sinh nở. Nàng sinh con trai đầu lòng, lấy khăn bọc hài nhi đặt nằm trong máng cỏ, vì quán trọ không còn chỗ” (Lu-ca 2: 4 - 7). Câu Kinh Thánh này nhấn mạnh: “Quán trọ không không còn chỗ” cho thấy cách thức con người tiếp nhận Cứu Chúa của mình.  Chúa Jesus đã viếng thăm hành tinh của chúng ta nhưng không có nhiều người nhận biết Ngài. Giữa cảnh náo nhiệt hôm nay, Chúa Jesus hiện đang ở đâu? Ngài đang ở trong Nhà thờ, lễ tiệc, nhà hát, siêu thị..? Hay đang ở nơi trong mỗi tấm lòng của mỗi chúng ta? 


Chính quyền La-mã không biết sự xuất hiện của Chúa Jesus. Hê-rốt và Do-thái giáo không quan tâm sự GIáng sinh của Ngài. Dân thành Bết-lê-hem thờ ơ khi Chúa Jesus Giáng thế. Chúa Jesus hiện đang ở đâu?


KẾT LUẬN

Chiều hôm nay, giữa dòng người xuôi ngược có mấy ai nhận biết Chúa Cứu Thế? Các nhà doanh nghiệp xem lễ Giáng sinh là một dịp kinh doanh kiếm tiền. Người lớn và trẻ em thì nô nức mua sắm, vui hưởng không khí lễ hội. Những người bán hàng rong chỉ quẩn quanh số tiền nhỏ nhoi kiếm được mà không hề biết đến Cứu Chúa cho đời sống mình. Có ai đang lắng nghe, đang nhận biết sự cứu rỗi được rao giảng cách công khai trong các Giáo đường và các phương tiện thông tin đại chúng hay không? Có ai biết rằng Đấng Cứu Rỗi đang được rao giảng là một ân ban lớn nhất cho trần gian... mà ai nấy chỉ lo quan tâm đến lợi ích của cuộc sống đời thường tạm bợ.

Quán trọ không không còn chỗ ở.” Chúa Jesus đang ở đâu giữa vòng cộng đồng con dân Chúa hiện nay? Ngài có một chỗ ở trong tấm lòng của chúng ta hay không? Ngài có thật sự đang cai trị Hội thánh và đời sống chúng ta không? 

24/12/2015