Lời Kinh Thánh

Hãy tin Đức Chúa Jesus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Kinh Thánh - Công Vụ Các Sứ đồ 16: 31

Thứ Ba, 16 tháng 12, 2014

WE WISH YOU A MERRY CHRISTMAS !!!We wish you a Merry Christmas, 

We wish you a Merry Christmas, 
We wish you a Merry Christmas, 
And a Happy New Year. 

Good tidings to you, 
And all of your kin, 
Good tidings for Christmas, 
And a Happy New YearNguyện xin ơn phúc trên ban tràn đầy 

Bình an đêm Giáng Sinh cho nhân trần 
Hạnh phúc chan chứa muôn trong tâm hồn 
Và một năm mới bình an Hạnh phúc đến chứa chan 
Chan chứa trong tâm hồn 
Mong ước luôn được phước lành 
Và một năm mới bình an