Lời Kinh Thánh

Hãy tin Đức Chúa Jesus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Kinh Thánh - Công Vụ Các Sứ đồ 16: 31

Thứ Ba, 16 tháng 12, 2014

ĂN NĂN TỘI, KHÔNG PHỤC THEO TỘI LỖI NỮA ĐỂ BƯỚC ĐI TRONG YÊU THƯƠNG

Dù chỉ đổ huyết một lần, nhưng huyết Chúa Jesus Christ vẫn không ngừng thanh tảy làm sạch tội và điều gian ác khi con người thực sự ĂN NĂN với Ngài và đời sống không vâng phục theo cám dỗ của tội lỗi nữa.
Chúng ta chớ nghe theo sự lừa phỉnh của những người tự xưng là theo Chúa mà dụ dỗ anh em sống bất hòa, thỏa mãn dục vọng, xác thịt, gian ác. Kinh thánh gọi họ là những tiên tri giả, là sói trong chuồng chiên. Vậy nay anh em đã nhận Thánh Linh và thân thể mình là đền thờ thánh Chúa, hãy để mắt sáng vì mắt là đèn của thân thể, mới đi được theo con đường đạo sự sống và đầy sự sáng chân lý của Chúa Jesus Christ. Chỉ có người sáng mới dẫn đưa được người mù vì người mù dẫn đưa người mù sẽ dẫn đến sự chết và đi trong bóng tối của tâm linh.

Nước Thiên Đàng đã gần, cũng là thời kỳ sau rốt, Chúa kêu gọi con người hãy ĂN NĂN với Chúa về tội đã phạm, hãy can đảm đóng đinh tội lỗi mình nơi thập tự, để không tái phạm, đừng tiếc những cám dỗ, đừng tiếc những hư không, hư vinh vì đó là sự hư nát.
"Vậy anh chị em hãy làm những người BẮT CHƯỚC Ðức Chúa Trời, như những con cái yêu dấu của Ngài. Hãy sống với nhau trong TÌNH YÊU, như ĐẤNG CHRIST đã yêu chúng ta và phó chính mình Ngài vì chúng ta, để làm của lễ và con vật hiến tế có mùi thơm dâng lên Ðức Chúa Trời." (Ê-phê-sô 5:1-2 BD2011).
Amen!
5/8/2014